SEO

SSR và CSR là gì? Chúng ảnh hưởng đến SEO như thế nào?