Gỡ nội dung và đánh giá tiêu cực về thương hiệu của bạn một cách nhanh chóng

  • Chống lại các đánh giá tiêu cực
  • Khôi phục danh tiếng của bạn
  • SERP là danh thiếp trực tuyến của bạn
  • Giải quyết khủng hoảng với khách hàng một cách chuyên nghiệp
Nếu bạn đã phát hiện ra nội dung sai, gây hiểu lầm hoặc nội dung tiêu cực trực tuyến, bạn có thể thực hiện hành động. Cho dù bạn đang hoạt động với tư cách cá nhân hay bảo vệ doanh nghiệp của mình, bạn không thể bất lực ngồi nhìn những kẻ có ý định làm tổn hại uy tín thương hiệu của bạn. Xóa nội dung ở đây giúp bạn khắc phục những tác động tiêu cực của nội dung độc hại bằng các dịch vụ xóa nội dung hiệu quả, nhanh chóng. Đó là dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi gỡ bỏ được nhiều loại nội dung khác nhau, từ kết quả trên Google cho đến các bài đánh giá trên Glassdoor, TripAdvisor và vô số trang web khác, để bạn có thể bảo vệ danh tiếng của mình.
Nếu bạn đã phát hiện ra nội dung sai, gây hiểu lầm hoặc nội dung tiêu cực trực tuyến, bạn có thể thực hiện hành động. Cho dù bạn đang hoạt động với tư cách cá nhân hay bảo vệ doanh nghiệp của mình, bạn không thể bất lực ngồi nhìn những kẻ có ý định làm tổn hại uy tín thương hiệu của bạn. Xóa nội dung ở đây giúp bạn khắc phục những tác động tiêu cực của nội dung độc hại bằng các dịch vụ xóa nội dung hiệu quả, nhanh chóng. Đó là dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi gỡ bỏ được nhiều loại nội dung khác nhau, từ kết quả trên Google cho đến các bài đánh giá trên Glassdoor, TripAdvisor và vô số trang web khác, để bạn có thể bảo vệ danh tiếng của mình.
Nếu bạn đã phát hiện ra nội dung sai, gây hiểu lầm hoặc nội dung tiêu cực trực tuyến, bạn có thể thực hiện hành động. Cho dù bạn đang hoạt động với tư cách cá nhân hay bảo vệ doanh nghiệp của mình, bạn không thể bất lực ngồi nhìn những kẻ có ý định làm tổn hại uy tín thương hiệu của bạn. Xóa nội dung ở đây giúp bạn khắc phục những tác động tiêu cực của nội dung độc hại bằng các dịch vụ xóa nội dung hiệu quả, nhanh chóng. Đó là dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi gỡ bỏ được nhiều loại nội dung khác nhau, từ kết quả trên Google cho đến các bài đánh giá trên Glassdoor, TripAdvisor và vô số trang web khác, để bạn có thể bảo vệ danh tiếng của mình.
Nếu bạn đã phát hiện ra nội dung sai, gây hiểu lầm hoặc nội dung tiêu cực trực tuyến, bạn có thể thực hiện hành động. Cho dù bạn đang hoạt động với tư cách cá nhân hay bảo vệ doanh nghiệp của mình, bạn không thể bất lực ngồi nhìn những kẻ có ý định làm tổn hại uy tín thương hiệu của bạn. Xóa nội dung ở đây giúp bạn khắc phục những tác động tiêu cực của nội dung độc hại bằng các dịch vụ xóa nội dung hiệu quả, nhanh chóng. Đó là dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi gỡ bỏ được nhiều loại nội dung khác nhau, từ kết quả trên Google cho đến các bài đánh giá trên Glassdoor, TripAdvisor và vô số trang web khác, để bạn có thể bảo vệ danh tiếng của mình.
Nếu bạn đã phát hiện ra nội dung sai, gây hiểu lầm hoặc nội dung tiêu cực trực tuyến, bạn có thể thực hiện hành động. Cho dù bạn đang hoạt động với tư cách cá nhân hay bảo vệ doanh nghiệp của mình, bạn không thể bất lực ngồi nhìn những kẻ có ý định làm tổn hại uy tín thương hiệu của bạn. Xóa nội dung ở đây giúp bạn khắc phục những tác động tiêu cực của nội dung độc hại bằng các dịch vụ xóa nội dung hiệu quả, nhanh chóng. Đó là dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi gỡ bỏ được nhiều loại nội dung khác nhau, từ kết quả trên Google cho đến các bài đánh giá trên Glassdoor, TripAdvisor và vô số trang web khác, để bạn có thể bảo vệ danh tiếng của mình.
Nếu bạn đã phát hiện ra nội dung sai, gây hiểu lầm hoặc nội dung tiêu cực trực tuyến, bạn có thể thực hiện hành động. Cho dù bạn đang hoạt động với tư cách cá nhân hay bảo vệ doanh nghiệp của mình, bạn không thể bất lực ngồi nhìn những kẻ có ý định làm tổn hại uy tín thương hiệu của bạn. Xóa nội dung ở đây giúp bạn khắc phục những tác động tiêu cực của nội dung độc hại bằng các dịch vụ xóa nội dung hiệu quả, nhanh chóng. Đó là dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi gỡ bỏ được nhiều loại nội dung khác nhau, từ kết quả trên Google cho đến các bài đánh giá trên Glassdoor, TripAdvisor và vô số trang web khác, để bạn có thể bảo vệ danh tiếng của mình.

Dịch vụ xóa nội dung

Nếu bạn đã phát hiện ra nội dung sai, gây hiểu lầm hoặc nội dung tiêu cực trực tuyến, bạn có thể thực hiện hành động. Cho dù bạn đang hoạt động với tư cách cá nhân hay bảo vệ doanh nghiệp của mình, bạn không thể bất lực ngồi nhìn những kẻ có ý định làm tổn hại uy tín thương hiệu của bạn. Xóa nội dung ở đây giúp bạn khắc phục những tác động tiêu cực của nội dung độc hại bằng các dịch vụ xóa nội dung hiệu quả, nhanh chóng. Đó là dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi gỡ bỏ được nhiều loại nội dung khác nhau, từ kết quả trên Google cho đến các bài đánh giá trên Glassdoor, TripAdvisor và vô số trang web khác, để bạn có thể bảo vệ danh tiếng của mình.

Internet thường là một nơi không công bằng. Chúng tôi ở đây để giúp đỡ bạn để lên tiếng nói chống lại những thông tin tiêu cực. Vào thời điểm chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình, bạn sẽ thấy như thể nội dung vi phạm chưa từng có ở đó.

Nếu bạn đã phát hiện ra nội dung sai, gây hiểu lầm hoặc nội dung tiêu cực trực tuyến, bạn có thể thực hiện hành động. Cho dù bạn đang hoạt động với tư cách cá nhân hay bảo vệ doanh nghiệp của mình, bạn không thể bất lực ngồi nhìn những kẻ có ý định làm tổn hại uy tín thương hiệu của bạn. Xóa nội dung ở đây giúp bạn khắc phục những tác động tiêu cực của nội dung độc hại bằng các dịch vụ xóa nội dung hiệu quả, nhanh chóng. Đó là dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi gỡ bỏ được nhiều loại nội dung khác nhau, từ kết quả trên Google cho đến các bài đánh giá trên Glassdoor, TripAdvisor và vô số trang web khác, để bạn có thể bảo vệ danh tiếng của mình.

Chúng tôi xóa nội dung tiêu cực khỏi

Nếu bạn đã phát hiện ra nội dung sai, gây hiểu lầm hoặc nội dung tiêu cực trực tuyến, bạn có thể thực hiện hành động. Cho dù bạn đang hoạt động với tư cách cá nhân hay bảo vệ doanh nghiệp của mình, bạn không thể bất lực ngồi nhìn những kẻ có ý định làm tổn hại uy tín thương hiệu của bạn. Xóa nội dung ở đây giúp bạn khắc phục những tác động tiêu cực của nội dung độc hại bằng các dịch vụ xóa nội dung hiệu quả, nhanh chóng. Đó là dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi gỡ bỏ được nhiều loại nội dung khác nhau, từ kết quả trên Google cho đến các bài đánh giá trên Glassdoor, TripAdvisor và vô số trang web khác, để bạn có thể bảo vệ danh tiếng của mình.
Nếu bạn đã phát hiện ra nội dung sai, gây hiểu lầm hoặc nội dung tiêu cực trực tuyến, bạn có thể thực hiện hành động. Cho dù bạn đang hoạt động với tư cách cá nhân hay bảo vệ doanh nghiệp của mình, bạn không thể bất lực ngồi nhìn những kẻ có ý định làm tổn hại uy tín thương hiệu của bạn. Xóa nội dung ở đây giúp bạn khắc phục những tác động tiêu cực của nội dung độc hại bằng các dịch vụ xóa nội dung hiệu quả, nhanh chóng. Đó là dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi gỡ bỏ được nhiều loại nội dung khác nhau, từ kết quả trên Google cho đến các bài đánh giá trên Glassdoor, TripAdvisor và vô số trang web khác, để bạn có thể bảo vệ danh tiếng của mình.

Gỡ bỏ những đánh giá không tốt

Đối với các doanh nghiệp trên toàn cầu, đánh giá trực tuyến là một trong những yếu tố mạnh mẽ nhất để xác định việc thu hút khách hàng mới. Gần 9 trong số 10 người tiêu dùng đọc các đánh giá về doanh nghiệp trước khi mua hàng, vì vậy bạn không muốn mạo hiểm mất đi họ bằng cách để lại các đánh giá có hại. Mọi người tiêu dùng đều có quyền chia sẻ ý kiến của họ một cách tự do. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là có thể chấp nhận được việc nói một cách vô lý hoặc ác ý về một công ty hoặc những người trong công ty. Đôi khi, những bài đánh giá này thậm chí có thể là đối thủ cạnh tranh làm tổn hại đến công ty bạn. Khi mọi người trút sự không công bằng về doanh nghiệp của bạn, đừng hoảng sợ – Hãy loại bỏ nó.

Đến với chúng tôi, bạn có thể lấy lại niềm tin của khách hàng và khách hàng, trong tương lai cũng như hiện tại. Chúng tôi làm việc nhanh chóng để đưa các đánh giá giả mạo, không đúng sự thật hoặc không hợp lý ra khỏi tầm mắt của khách hàng, bất cứ nơi nào chúng có thể được tìm thấy.

Nếu bạn đã phát hiện ra nội dung sai, gây hiểu lầm hoặc nội dung tiêu cực trực tuyến, bạn có thể thực hiện hành động. Cho dù bạn đang hoạt động với tư cách cá nhân hay bảo vệ doanh nghiệp của mình, bạn không thể bất lực ngồi nhìn những kẻ có ý định làm tổn hại uy tín thương hiệu của bạn. Xóa nội dung ở đây giúp bạn khắc phục những tác động tiêu cực của nội dung độc hại bằng các dịch vụ xóa nội dung hiệu quả, nhanh chóng. Đó là dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi gỡ bỏ được nhiều loại nội dung khác nhau, từ kết quả trên Google cho đến các bài đánh giá trên Glassdoor, TripAdvisor và vô số trang web khác, để bạn có thể bảo vệ danh tiếng của mình.
Nếu bạn đã phát hiện ra nội dung sai, gây hiểu lầm hoặc nội dung tiêu cực trực tuyến, bạn có thể thực hiện hành động. Cho dù bạn đang hoạt động với tư cách cá nhân hay bảo vệ doanh nghiệp của mình, bạn không thể bất lực ngồi nhìn những kẻ có ý định làm tổn hại uy tín thương hiệu của bạn. Xóa nội dung ở đây giúp bạn khắc phục những tác động tiêu cực của nội dung độc hại bằng các dịch vụ xóa nội dung hiệu quả, nhanh chóng. Đó là dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi gỡ bỏ được nhiều loại nội dung khác nhau, từ kết quả trên Google cho đến các bài đánh giá trên Glassdoor, TripAdvisor và vô số trang web khác, để bạn có thể bảo vệ danh tiếng của mình.

Xóa kết quả tìm kiếm của Google

Nhìn thấy một đánh giá giả mạo hoặc không đúng sự thật, nhưng toàn bộ URL dành riêng để bôi nhọ danh tiếng của bạn là một cấp độ hoàn toàn mới đáng sợ. Hầu hết mọi người đã tìm kiếm bản thân hoặc doanh nghiệp của họ trên Google ở một số giai đoạn và ngay cả hành động vô tội này cũng có thể thấy kết quả không tốt. Rất may, việc xóa URL vi phạm khỏi kết quả tìm kiếm có thể giảm bớt thiệt hại. Đối với các cá nhân, xếp hạng trang tiêu cực trên Google có thể làm giảm cơ hội tìm được việc làm mới của bạn. Mặt khác, các doanh nghiệp có nguy cơ mất 22% doanh thu mới ngay khi có chỉ một kết quả tiêu cực duy nhất có thể được tìm thấy trên trang đầu tiên của Google. Bạn có thể chịu được sự mất mát như vậy không?

Nó có vẻ là một tình huống nghiệt ngã, nhưng bạn không bất lực. Tại Leading.vn, chúng tôi có kinh nghiệm trong việc  loại bỏ các kết quả tiêu cực từ Google, giúp bạn hoặc công ty của bạn không bị ảnh hưởng. Với một dịch vụ gỡ nội dung xấu đầy đủ các phương pháp của chúng tôi, bạn sẽ thấy kết quả Google xấu của mình bị gỡ xuống nhanh chóng.

Nếu chúng tôi không làm được, bạn không phải trả tiền

Chúng tôi có thể giúp loại bỏ nỗi sợ hãi, sự không chắc chắn và sợ hãi bạn khi tìm thấy nội dung độc hại trực tuyến. Mỗi doanh nghiệp xứng đáng có cơ hội được bảo vệ thương hiệu trực tuyến một cách công bằng. Đừng để những kẻ troll, đối thủ cạnh tranh hoặc “anh hùng bàn phím” giành chiến thắng và làm tổn hại danh tiếng của bạn. Bất kể hình thức nào xuất hiện, việc phát hiện nội dung tiêu cực cũng đủ khiến bạn lo lắng về việc gỡ bỏ nó trên trang đầu kết quả tìm kiếm. Đó là lý do tại sao chúng tôi cộng tác chặt chẽ với bạn, đảm bảo giao tiếp nhất quán trong suốt quá trình để mang lại cho bạn sự yên tâm.

Khi bạn tham gia hợp tác với Leading Digital để gỡ bỏ nội dung tiêu cực của bạn, bạn có thể tin tưởng rằng chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu của bạn. Sử dụng dịch vụ của chúng tôi bạn sẽ không có bất cứ rủi ro nào, bởi vì nếu chúng tôi không thành công, bạn sẽ không phải trả tiền. Việc phục hồi niềm tin của khách hàng và danh tiếng của bạn chưa bao giờ dễ dàng đến thế!

Nếu bạn đã phát hiện ra nội dung sai, gây hiểu lầm hoặc nội dung tiêu cực trực tuyến, bạn có thể thực hiện hành động. Cho dù bạn đang hoạt động với tư cách cá nhân hay bảo vệ doanh nghiệp của mình, bạn không thể bất lực ngồi nhìn những kẻ có ý định làm tổn hại uy tín thương hiệu của bạn. Xóa nội dung ở đây giúp bạn khắc phục những tác động tiêu cực của nội dung độc hại bằng các dịch vụ xóa nội dung hiệu quả, nhanh chóng. Đó là dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi gỡ bỏ được nhiều loại nội dung khác nhau, từ kết quả trên Google cho đến các bài đánh giá trên Glassdoor, TripAdvisor và vô số trang web khác, để bạn có thể bảo vệ danh tiếng của mình.