CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN, ĐẢM BẢO HIỆU SUẤT

Chúng tôi cam kết giảm 20% trở lên cho chi phí CPL (Cost-Per-Lead) / CPA (Cost-Per-Action) của bạn trong vòng 90 ngày hoặc ít hơn với mọi chiến lược tăng lượng truy cập phải trả tiền của chúng tôi hoặc chúng tôi sẽ hoàn lại 100% toàn bộ phí quản lý cho khoảng thời gian quảng cáo của bạn đang chạy.

Chúng tôi cam kết giảm 20% trở lên cho chi phí CPL (Cost-Per-Lead) / CPA (Cost-Per-Action) của bạn trong vòng 90 ngày hoặc ít hơn với mọi chiến lược tăng lượng truy cập phải trả tiền của chúng tôi hoặc chúng tôi sẽ hoàn lại 100% toàn bộ phí quản lý cho khoảng thời gian quảng cáo của bạn đang chạy.

Trường hợp 1: Đạt được đảm bảo chuyển đổi

Trước khi đến với chúng tôi, mức CPL/CPA trung bình của bạn đang là $100 trong 90 ngày qua trên Facebook hoặc Google Ads. Bạn có thể kiểm chứng điều này bằng Trình quản lý quảng cáo Facebook hoặc tài khoản Google Ads của mình. Trong khoảng thời gian 90 ngày nhóm Leading Digital quản lý các chiến dịch truyền thông phải trả tiền của bạn, chúng tôi đã có thể giảm CPL/CPA của bạn xuống mức trung bình hàng tuần là $60 vào cuối tháng thứ ba. Đó là giảm 40% (tiết kiệm chi phí) trong CPL/CPA của bạn.

Trường hợp 2: Không đạt được đảm bảo chuyển đổi

Trước khi đến với chúng tôi, bạn đã nhận được CPL/CPA trung bình là $100 trong 90 ngày qua trên Facebook hoặc Google Ads. Bạn có thể chứng minh điều này bằng Trình quản lý quảng cáo Facebook hoặc tài khoản Google Ads của mình. Trong khoảng thời gian 90 ngày nhóm Leading Digital quản lý các chiến dịch truyền thông phải trả tiền của bạn, chúng tôi đã giảm CPL/CPA của bạn xuống mức trung bình hàng tuần là $85 vào cuối tháng thứ ba. Đó là giảm 15% (tiết kiệm chi phí) trong CPL/CPA của bạn. Vì mức giảm dưới 20%, bạn đủ điều kiện được hoàn lại 100% cho toàn bộ quản lý của mình trong khoảng thời gian quảng cáo của bạn đang chạy.

Phần kết luận

  1. Tóm lại, nếu vào cuối tháng thứ ba, chúng tôi không thể giảm chi phí CPL/CPA trung bình hàng tuần của bạn từ 20% trở lên trong vòng 90 ngày đầu tiên kể từ khi chiến dịch của bạn hoạt động (quảng cáo cần chạy liên tục trong khoảng thời gian 90 ngày ), chúng tôi sẽ hoàn trả toàn bộ phí quản lý cho khoảng thời gian quảng cáo của bạn hoạt động (tối đa hoàn trả phí quản lý trong 90 ngày). Không có chi phí ẩn hoặc bất kì điều kiện nào để giữ lại tiền của bạn, chúng tôi đảm bảo hoàn trả đầy đủ 100%.
  2. Chúng tôi sẽ kiểm tra các chiến dịch của bạn trước khi bắt đầu để xác nhận rằng bạn đủ điều kiện nhận chính sách hoàn tiền lại, đảm bảo hiệu suất. Quá trình kiểm tra sẽ hoàn tất vào thời điểm chúng tôi thực hiện cuộc gọi giới thiệu, trừ khi chúng tôi thông báo trước cho bạn qua email rằng có thể có sự chậm trễ. Nếu chúng tôi xác nhận rằng các đảm bảo không được áp dụng và bạn muốn hủy thỏa thuận, chúng tôi sẽ hoàn lại toàn bộ phí quản lý của bạn. Nếu các đảm bảo được áp dụng, bạn sẽ đồng ý tiếp tục tuân thủ tất cả các điều khoản của thỏa thuận.
  3. Bảo đảm hoàn lại tiền bắt đầu từ ngày quảng cáo của bạn hoạt động, do đó, bạn phản hồi với chúng tôi càng nhanh với sự chấp thuận của từ khóa mục tiêu, nội dung quảng cáo hoặc kế hoạch truyền thông của bạn, thì chúng tôi có thể bắt đầu bảo đảm cho bạn càng nhanh.
  4. Cam kết này dành cho những khách hàng mới đăng ký sau ngày 15 tháng 3 năm 2023.
  5. Nếu chiến dịch lưu lượng truy cập phải trả tiền bị tạm dừng từ 7 ngày trở lên trong thời hạn 90 ngày, bảo đảm sẽ bị vô hiệu và chiến dịch sẽ tiếp tục trong khoảng thời gian tối thiểu được quy định trong thỏa thuận.
  6. Nếu chúng tôi không thể làm cho quảng cáo của bạn hoạt động do các vấn đề với doanh nghiệp của bạn (ví dụ: tài khoản của bạn đã bị vô hiệu hóa trước đó) trên một nền tảng cụ thể, bảo đảm hoàn lại tiền sẽ vô hiệu và chiến dịch sẽ tiếp tục trong khoảng thời gian tối thiểu được quy định trong thỏa thuận.
  7. Nếu bạn không thể chứng minh kết quả trước đây của mình thông qua Facebook hoặc Google, thì các đảm bảo sẽ không được áp dụng.
  8. Chi tiêu quảng cáo phương tiện hàng tháng của bạn phải bằng số tiền chi tiêu quảng cáo tương đương đã được đầu tư trong mức trung bình 90 ngày mà điểm chuẩn CPA/CPL của bạn được đặt từ đó. Nếu bạn muốn tăng chi tiêu quảng cáo của mình lên 10% trở lên, bảo đảm sẽ không có hiệu lực.
  9. Chi tiêu quảng cáo của bạn (số tiền bạn trả cho Facebook hoặc Google để hiển thị quảng cáo của bạn) không đủ điều kiện để được hoàn lại. Chúng tôi không nhận được số tiền đó vì nó được trả cho nền tảng quảng cáo.
  10. Cấp truy cập cao nhất mà bạn sẽ được cấp cho chiến dịch của mình trong thời hạn tối thiểu của thỏa thuận sẽ là quyền truy cập “chỉ xem”. Quyền truy cập đầy đủ của quản trị viên sẽ được cấp theo yêu cầu của bạn khi thời hạn tối thiểu của thỏa thuận đã hết hạn.

Cuối cùng, nếu bạn đã chọn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ có thể tin tưởng rằng chúng tôi luôn luôn làm điều đúng đắn với bạn, vì vậy hãy làm điều đúng đắn với chúng tôi. Chúng tôi luôn muốn bạn giành chiến thắng! Chúng tôi là một doanh nghiệp giống như bạn, vì vậy nếu bạn thắng, chúng tôi thắng. Nếu bạn đang cố gắng lợi dụng hệ thống và tận dụng bản chất tốt đẹp của chúng tôi, vui lòng bỏ qua chúng tôi.