Xây dựng liên kết: backlink là gì và có tác dụng như thế nào đối với marketing trực tuyến

Ngày nay, các doanh nghiệp đang đầu tư nhiều vào tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO), một phương pháp digital marketing quan trọng. Khi được tối ưu hóa phù hợp, trang web của bạn sẽ có khả năng hiển thị cao hơn trên nhiều trang kết quả của công cụ tìm kiếm (SERP).SEO bao gồm tối ưu hóa on-page và off-page. SEO on-page liên quan đến các cải tiến trong trang web của bạn, ví dụ như tối ưu hóa thẻ mô tả meta, URL và nội dung. Trong khi đó, SEO off-page đề cập đến các thao tác bạn thực hiện bên ngoài trang web để làm thay đổi thứ hạng trang web của mình. Marketing qua phương tiện truyền thông xã hội, local SEO (SEO địa phương) như danh sách Google Doanh nghiệp của tôi và marketing qua người có ảnh hưởng là một số ví dụ về SEO off-page. Nhưng yếu tố quan trọng nhất là backlink, hay còn được các chuyên gia kỹ thuật số gọi là xây dựng liên kết.Dưới đây là những điều bạn cần biết về xây dựng liên kết và lợi ích mà giải pháp này mang lại cho trang web của bạn.

Xây dựng liên kết là gì?

Ngày nay, các doanh nghiệp đang đầu tư nhiều vào tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO), một phương pháp digital marketing quan trọng. Khi được tối ưu hóa phù hợp, trang web của bạn sẽ có khả năng hiển thị cao hơn trên nhiều trang kết quả của công cụ tìm kiếm (SERP).SEO bao gồm tối ưu hóa on-page và off-page. SEO on-page liên quan đến các cải tiến trong trang web của bạn, ví dụ như tối ưu hóa thẻ mô tả meta, URL và nội dung. Trong khi đó, SEO off-page đề cập đến các thao tác bạn thực hiện bên ngoài trang web để làm thay đổi thứ hạng trang web của mình. Marketing qua phương tiện truyền thông xã hội, local SEO (SEO địa phương) như danh sách Google Doanh nghiệp của tôi và marketing qua người có ảnh hưởng là một số ví dụ về SEO off-page. Nhưng yếu tố quan trọng nhất là backlink, hay còn được các chuyên gia kỹ thuật số gọi là xây dựng liên kết.Dưới đây là những điều bạn cần biết về xây dựng liên kết và lợi ích mà giải pháp này mang lại cho trang web của bạn.

Ngày nay, các doanh nghiệp đang đầu tư nhiều vào tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO), một phương pháp digital marketing quan trọng. Khi được tối ưu hóa phù hợp, trang web của bạn sẽ có khả năng hiển thị cao hơn trên nhiều trang kết quả của công cụ tìm kiếm (SERP).SEO bao gồm tối ưu hóa on-page và off-page. SEO on-page liên quan đến các cải tiến trong trang web của bạn, ví dụ như tối ưu hóa thẻ mô tả meta, URL và nội dung. Trong khi đó, SEO off-page đề cập đến các thao tác bạn thực hiện bên ngoài trang web để làm thay đổi thứ hạng trang web của mình. Marketing qua phương tiện truyền thông xã hội, local SEO (SEO địa phương) như danh sách Google Doanh nghiệp của tôi và marketing qua người có ảnh hưởng là một số ví dụ về SEO off-page. Nhưng yếu tố quan trọng nhất là backlink, hay còn được các chuyên gia kỹ thuật số gọi là xây dựng liên kết.Dưới đây là những điều bạn cần biết về xây dựng liên kết và lợi ích mà giải pháp này mang lại cho trang web của bạn.

Định nghĩa chính về backlink

Bạn đã bao giờ truy cập một trang web có các liên kết bên ngoài hỗ trợ chuyển hướng bạn đến một trang web khác chưa? Liên kết đó được gọi là backlink, inbound link hoặc incoming link (liên kết từ một trang web khác đến trang web của bạn). Điều này xảy ra khi một trang web liên kết đến một trang web khác để người dùng có thể truy cập. Backlink được phân loại dựa trên cách tạo. Có 3 loại backlink:1. Liên kết tự nhiên2. Liên kết được tạo thủ công3. Liên kết tự tạo

#1. Liên kết tự nhiên

Đây là liên kết từ các trang web tự đề cập hoặc thêm siêu liên kết vào trang kinh doanh của bạn. Ví dụ về liên kết tự nhiên: Blogger đánh giá sản phẩm kinh doanh của bạn và thêm một liên kết trở lại trang sản phẩm của bạn.

Ngày nay, các doanh nghiệp đang đầu tư nhiều vào tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO), một phương pháp digital marketing quan trọng. Khi được tối ưu hóa phù hợp, trang web của bạn sẽ có khả năng hiển thị cao hơn trên nhiều trang kết quả của công cụ tìm kiếm (SERP).SEO bao gồm tối ưu hóa on-page và off-page. SEO on-page liên quan đến các cải tiến trong trang web của bạn, ví dụ như tối ưu hóa thẻ mô tả meta, URL và nội dung. Trong khi đó, SEO off-page đề cập đến các thao tác bạn thực hiện bên ngoài trang web để làm thay đổi thứ hạng trang web của mình. Marketing qua phương tiện truyền thông xã hội, local SEO (SEO địa phương) như danh sách Google Doanh nghiệp của tôi và marketing qua người có ảnh hưởng là một số ví dụ về SEO off-page. Nhưng yếu tố quan trọng nhất là backlink, hay còn được các chuyên gia kỹ thuật số gọi là xây dựng liên kết.Dưới đây là những điều bạn cần biết về xây dựng liên kết và lợi ích mà giải pháp này mang lại cho trang web của bạn.
Ngày nay, các doanh nghiệp đang đầu tư nhiều vào tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO), một phương pháp digital marketing quan trọng. Khi được tối ưu hóa phù hợp, trang web của bạn sẽ có khả năng hiển thị cao hơn trên nhiều trang kết quả của công cụ tìm kiếm (SERP).SEO bao gồm tối ưu hóa on-page và off-page. SEO on-page liên quan đến các cải tiến trong trang web của bạn, ví dụ như tối ưu hóa thẻ mô tả meta, URL và nội dung. Trong khi đó, SEO off-page đề cập đến các thao tác bạn thực hiện bên ngoài trang web để làm thay đổi thứ hạng trang web của mình. Marketing qua phương tiện truyền thông xã hội, local SEO (SEO địa phương) như danh sách Google Doanh nghiệp của tôi và marketing qua người có ảnh hưởng là một số ví dụ về SEO off-page. Nhưng yếu tố quan trọng nhất là backlink, hay còn được các chuyên gia kỹ thuật số gọi là xây dựng liên kết.Dưới đây là những điều bạn cần biết về xây dựng liên kết và lợi ích mà giải pháp này mang lại cho trang web của bạn.

#2. Liên kết được tạo hoặc tiếp cận thủ công

Các liên kết như vậy được trang web bên ngoài quảng cáo theo yêu cầu của chủ doanh nghiệp. Bạn có thể gửi sản phẩm cho đối tác tiềm năng rồi yêu cầu họ đánh giá về sản phẩm đó và đưa URL của bạn vào bài viết dưới dạng một anchor text (đoạn văn bản có chứa liên kết) được tối ưu hóa. Chiến lược marketing qua người có người ảnh hưởng là một trong những cách tạo liên kết được tạo thủ công.

#3. Liên kết tự tạo

Các liên kết này được tạo bằng cách thêm backlink vào các bài đăng trên diễn đàn, blog, thông cáo báo chí hoặc danh bạ trực tuyến. Chiến lược này thường nghiêng về SEO black hat (SEO mũ đen) nên bạn cần hết sức thận trọng với những trang này. Hãy đảm bảo nội dung bạn đang thêm siêu liên kết có liên quan đến trang web của bạn và có anchor text được tối ưu hóa hiệu quả.

Ngày nay, các doanh nghiệp đang đầu tư nhiều vào tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO), một phương pháp digital marketing quan trọng. Khi được tối ưu hóa phù hợp, trang web của bạn sẽ có khả năng hiển thị cao hơn trên nhiều trang kết quả của công cụ tìm kiếm (SERP).SEO bao gồm tối ưu hóa on-page và off-page. SEO on-page liên quan đến các cải tiến trong trang web của bạn, ví dụ như tối ưu hóa thẻ mô tả meta, URL và nội dung. Trong khi đó, SEO off-page đề cập đến các thao tác bạn thực hiện bên ngoài trang web để làm thay đổi thứ hạng trang web của mình. Marketing qua phương tiện truyền thông xã hội, local SEO (SEO địa phương) như danh sách Google Doanh nghiệp của tôi và marketing qua người có ảnh hưởng là một số ví dụ về SEO off-page. Nhưng yếu tố quan trọng nhất là backlink, hay còn được các chuyên gia kỹ thuật số gọi là xây dựng liên kết.Dưới đây là những điều bạn cần biết về xây dựng liên kết và lợi ích mà giải pháp này mang lại cho trang web của bạn.

Thế nào là một backlink hiệu quả?

Backlink hiệu quả là một backlink có chất lượng cao. Số lượng các trang web liên kết không đại biểu cho chất lượng. Không phải tất cả các trang web của bên thứ ba đều đáng tin cậy và hữu ích. Hãy phải lưu ý những điều sau trước khi thêm các trang web vào chiến lược SEO off-page của mình.

Ngày nay, các doanh nghiệp đang đầu tư nhiều vào tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO), một phương pháp digital marketing quan trọng. Khi được tối ưu hóa phù hợp, trang web của bạn sẽ có khả năng hiển thị cao hơn trên nhiều trang kết quả của công cụ tìm kiếm (SERP).SEO bao gồm tối ưu hóa on-page và off-page. SEO on-page liên quan đến các cải tiến trong trang web của bạn, ví dụ như tối ưu hóa thẻ mô tả meta, URL và nội dung. Trong khi đó, SEO off-page đề cập đến các thao tác bạn thực hiện bên ngoài trang web để làm thay đổi thứ hạng trang web của mình. Marketing qua phương tiện truyền thông xã hội, local SEO (SEO địa phương) như danh sách Google Doanh nghiệp của tôi và marketing qua người có ảnh hưởng là một số ví dụ về SEO off-page. Nhưng yếu tố quan trọng nhất là backlink, hay còn được các chuyên gia kỹ thuật số gọi là xây dựng liên kết.Dưới đây là những điều bạn cần biết về xây dựng liên kết và lợi ích mà giải pháp này mang lại cho trang web của bạn.

#1. Đảm bảo rằng trang web liên kết hoạt động tốt trên các công cụ tìm kiếm

Chọn các trang web đã tạo dựng được thương hiệu. Các trang web trên trang thứ mười của SERP sẽ không mang lại lợi ích gì cho chiến dịch SEO của bạn.

#2. Các backlink phải được dẫn nguồn từ các trang web có độ uy tín cao và đáng tin cậy

Domain Authority (chỉ số xác định độ uy tín của một tên miền hoặc trang web) của các trang web liên kết là yếu tố quan trọng để thiết lập độ tin cậy cho trang web của bạn. Backlink có độ uy tín thấp được coi là yếu và có thể ảnh hưởng đến SEO của trang web.

Ngày nay, các doanh nghiệp đang đầu tư nhiều vào tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO), một phương pháp digital marketing quan trọng. Khi được tối ưu hóa phù hợp, trang web của bạn sẽ có khả năng hiển thị cao hơn trên nhiều trang kết quả của công cụ tìm kiếm (SERP).SEO bao gồm tối ưu hóa on-page và off-page. SEO on-page liên quan đến các cải tiến trong trang web của bạn, ví dụ như tối ưu hóa thẻ mô tả meta, URL và nội dung. Trong khi đó, SEO off-page đề cập đến các thao tác bạn thực hiện bên ngoài trang web để làm thay đổi thứ hạng trang web của mình. Marketing qua phương tiện truyền thông xã hội, local SEO (SEO địa phương) như danh sách Google Doanh nghiệp của tôi và marketing qua người có ảnh hưởng là một số ví dụ về SEO off-page. Nhưng yếu tố quan trọng nhất là backlink, hay còn được các chuyên gia kỹ thuật số gọi là xây dựng liên kết.Dưới đây là những điều bạn cần biết về xây dựng liên kết và lợi ích mà giải pháp này mang lại cho trang web của bạn.

#3. Lựa chọn trang web đối tác liên quan đến công việc kinh doanh

Thậm chí theo Google, trong trường hợp bạn sở hữu một doanh nghiệp cung cấp vật tư y tế thì việc nhận được inbound link từ một trang web chuyên về cải tạo nhà cửa cũng không giúp ích gì cho bạn.

#4. Làm mới backlink

Nếu bạn đã thay đổi URL của mình, ví dụ như thay đổi từ HTTP sang HTTPS, bạn cần thông báo cho các trang web của bên thứ ba mà bạn đã hợp tác để cập nhật các siêu liên kết vào backlink.Tóm lại, backlink có giá trị gồm những đặc điểm sau:

  1. Có thứ hạng cao và phổ biến
  2. Liên quan đến trang web của bạn
  3. Có độ uy tín cao và đáng tin cậy
  4. Được cập nhật và làm mới
Ngày nay, các doanh nghiệp đang đầu tư nhiều vào tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO), một phương pháp digital marketing quan trọng. Khi được tối ưu hóa phù hợp, trang web của bạn sẽ có khả năng hiển thị cao hơn trên nhiều trang kết quả của công cụ tìm kiếm (SERP).SEO bao gồm tối ưu hóa on-page và off-page. SEO on-page liên quan đến các cải tiến trong trang web của bạn, ví dụ như tối ưu hóa thẻ mô tả meta, URL và nội dung. Trong khi đó, SEO off-page đề cập đến các thao tác bạn thực hiện bên ngoài trang web để làm thay đổi thứ hạng trang web của mình. Marketing qua phương tiện truyền thông xã hội, local SEO (SEO địa phương) như danh sách Google Doanh nghiệp của tôi và marketing qua người có ảnh hưởng là một số ví dụ về SEO off-page. Nhưng yếu tố quan trọng nhất là backlink, hay còn được các chuyên gia kỹ thuật số gọi là xây dựng liên kết.Dưới đây là những điều bạn cần biết về xây dựng liên kết và lợi ích mà giải pháp này mang lại cho trang web của bạn.
Ngày nay, các doanh nghiệp đang đầu tư nhiều vào tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO), một phương pháp digital marketing quan trọng. Khi được tối ưu hóa phù hợp, trang web của bạn sẽ có khả năng hiển thị cao hơn trên nhiều trang kết quả của công cụ tìm kiếm (SERP).SEO bao gồm tối ưu hóa on-page và off-page. SEO on-page liên quan đến các cải tiến trong trang web của bạn, ví dụ như tối ưu hóa thẻ mô tả meta, URL và nội dung. Trong khi đó, SEO off-page đề cập đến các thao tác bạn thực hiện bên ngoài trang web để làm thay đổi thứ hạng trang web của mình. Marketing qua phương tiện truyền thông xã hội, local SEO (SEO địa phương) như danh sách Google Doanh nghiệp của tôi và marketing qua người có ảnh hưởng là một số ví dụ về SEO off-page. Nhưng yếu tố quan trọng nhất là backlink, hay còn được các chuyên gia kỹ thuật số gọi là xây dựng liên kết.Dưới đây là những điều bạn cần biết về xây dựng liên kết và lợi ích mà giải pháp này mang lại cho trang web của bạn.

Tôi có cần backlink không?

Có chứ, sẽ rất hữu ích nếu bạn có backlink. Backlink là một phần quan trọng của SEO và mang lại lợi ích cho kế hoạch marketing trực tuyến của bạn. Bên cạnh đó, backlink cũng là bằng chứng giúp chứng thực chất lượng trang web của bạn.

Chiến lược này giúp nâng cao mức độ phổ biến trực tuyến của bạn và gia tăng cơ hội để Google đánh giá trang web của bạn là có giá trị cho các truy vấn tìm kiếm mà trang web của bạn đã tối ưu hóa.Xây dựng backlink cũng là một bước để tạo dựng các mối liên hệ, giúp bạn tìm kiếm những ý tưởng hay hơn để cải thiện chiến lược marketing của mình.Đổi lại, chiến lược SEO off-page này giúp tăng lưu lượng truy cập vào trang web của bạn khi bạn có thứ hạng cao hơn trên các công cụ tìm kiếm.

Nhìn chung, backlink hỗ trợ làm tăng khả năng hiện diện trực tuyến của bạn. Mặc dù nhiều công ty khác đang dẫn trước bạn, điều đó không có nghĩa là bạn không thể cạnh tranh với họ. Nhờ khả năng tối ưu hóa, kết nối và hỗ trợ phù hợp, bạn sẽ thu hút được nhiều khách hàng hơn về lâu về dài.

Thực hiện nghiên cứu chuyên sâu về backlink

Bạn có thể cảm thấy chán nản khi không có đủ mối liên hệ để thu thập backlink. Đừng quá lo lắng vì chẳng gì sánh bằng một chiến lược marketing được nghiên cứu kỹ lưỡng.

Nếu bạn không biết cách tiến hành nghiên cứu về backlink, hãy giao nhiệm vụ này cho một công ty chuyên về SEO giàu kinh nghiệm. Các công ty này đã thiết lập kết nối với các trang web có liên quan – họ sẽ có thể nhanh chóng đưa ra chiến lược backlink hiệu quả cho trang web của bạn.

Ngày nay, các doanh nghiệp đang đầu tư nhiều vào tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO), một phương pháp digital marketing quan trọng. Khi được tối ưu hóa phù hợp, trang web của bạn sẽ có khả năng hiển thị cao hơn trên nhiều trang kết quả của công cụ tìm kiếm (SERP).SEO bao gồm tối ưu hóa on-page và off-page. SEO on-page liên quan đến các cải tiến trong trang web của bạn, ví dụ như tối ưu hóa thẻ mô tả meta, URL và nội dung. Trong khi đó, SEO off-page đề cập đến các thao tác bạn thực hiện bên ngoài trang web để làm thay đổi thứ hạng trang web của mình. Marketing qua phương tiện truyền thông xã hội, local SEO (SEO địa phương) như danh sách Google Doanh nghiệp của tôi và marketing qua người có ảnh hưởng là một số ví dụ về SEO off-page. Nhưng yếu tố quan trọng nhất là backlink, hay còn được các chuyên gia kỹ thuật số gọi là xây dựng liên kết.Dưới đây là những điều bạn cần biết về xây dựng liên kết và lợi ích mà giải pháp này mang lại cho trang web của bạn.
Ngày nay, các doanh nghiệp đang đầu tư nhiều vào tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO), một phương pháp digital marketing quan trọng. Khi được tối ưu hóa phù hợp, trang web của bạn sẽ có khả năng hiển thị cao hơn trên nhiều trang kết quả của công cụ tìm kiếm (SERP).SEO bao gồm tối ưu hóa on-page và off-page. SEO on-page liên quan đến các cải tiến trong trang web của bạn, ví dụ như tối ưu hóa thẻ mô tả meta, URL và nội dung. Trong khi đó, SEO off-page đề cập đến các thao tác bạn thực hiện bên ngoài trang web để làm thay đổi thứ hạng trang web của mình. Marketing qua phương tiện truyền thông xã hội, local SEO (SEO địa phương) như danh sách Google Doanh nghiệp của tôi và marketing qua người có ảnh hưởng là một số ví dụ về SEO off-page. Nhưng yếu tố quan trọng nhất là backlink, hay còn được các chuyên gia kỹ thuật số gọi là xây dựng liên kết.Dưới đây là những điều bạn cần biết về xây dựng liên kết và lợi ích mà giải pháp này mang lại cho trang web của bạn.

Tổng kết

Sáng tạo là chìa khóa để thành công khi bạn bước vào thế giới digital marketing. Bạn có thể cảm thấy bối rối, nhưng bạn sẽ phải học cách thích nghi với thế giới này. Nếu một trong những mục tiêu của bạn là tăng lưu lượng truy cập và tìm kiếm thêm nhiều khách hàng tiềm năng, đừng bỏ qua các phương pháp đã được vận dụng thành công.Xây dựng liên kết là một trong những chiến lược marketing mà bạn có thể sử dụng để đẩy mạnh chiến dịch SEO của mình. Hãy lưu ý những gợi ý giúp một trang web trở thành một backlink hợp lệ và bỏ qua những gợi ý không mang đến thành công.