Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật 1

Giới thiệu

Công ty TNHH Tiếp thị Kỹ thuật số Leading.vn (hoặc “chúng tôi”) rất coi trọng việc bảo mật thông tin của bạn. Chính sách Bảo mật này áp dụng cho trang web leading.vn (“Trang web”) và điều chỉnh việc thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu tuân theo Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Việt Nam (“PDPA”). Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý với các thông lệ dữ liệu được mô tả trong tuyên bố này. Các điều khoản viết hoa không được định nghĩa trong Chính sách quyền riêng tư này có ý nghĩa được nêu trong Điều khoản dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin được thu thập từ tất cả khách truy cập vào trang web của chúng

Chúng tôi sẽ lấy dữ liệu cá nhân về bạn khi bạn truy cập website. Khi bạn truy cập leading.vn, chúng tôi có thể giám sát việc sử dụng Trang web này thông qua việc sử dụng cookie và các thiết bị theo dõi tương tự. Ví dụ: chúng tôi có thể theo dõi số lần bạn truy cập Trang web của chúng tôi hoặc những trang bạn truy cập. Thông tin này giúp chúng tôi xây dựng hồ sơ người dùng của mình. Một số dữ liệu này sẽ được tổng hợp hoặc thống kê, điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ không thể nhận dạng riêng bạn.

Chính sách Bảo mật này áp dụng cho tất cả những người truy cập vào Trang web của chúng tôi.

Thông tin cá nhân bổ sung có thể được thu thập

Chúng tôi có thể thu thập và xử lý:

 1. Thông tin nhận dạng cá nhân, chẳng hạn như:
  1. Địa chỉ e-mail và tên của bạn, khi bạn liên hệ với chúng tôi;
  2. Thông tin chi tiết có trong tài liệu liên quan mà bạn nhập vào khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Những chi tiết này có thể bao gồm tên của bạn, số điện thoại, email, mục đích truy vấn của bạn và các chi tiết về di chúc của bạn; (“Thông tin Cá nhân”)
 2. Thông tin về phần cứng và phần mềm máy tính của bạn khi bạn sử dụng Trang web của chúng tôi. Thông tin có thể bao gồm: địa chỉ IP của bạn, loại trình duyệt, tên miền, thời gian truy cập và địa chỉ trang web giới thiệu. Thông tin này được Công ty TNHH Tiếp thị Kỹ thuật số Leading.vn sử dụng cho hoạt động của Dịch vụ, để duy trì chất lượng Dịch vụ và cung cấp các số liệu thống kê chung về việc sử dụng trang web leading.vn.

Sử dụng Thông tin Cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được:

 1. Để vận hành Trang web và cung cấp Dịch vụ;
 2. Để xử lý và khi cần thiết, hãy trả lời đơn đăng ký, câu hỏi hoặc yêu cầu của bạn;
 3. Để thu thập thông tin phản hồi của khách hàng;
 4. Để thông báo hoặc cập nhật cho bạn về các sản phẩm hoặc dịch vụ khác có sẵn từ Công ty TNHH Tiếp thị Kỹ thuật số Leading.vn và các chi nhánh, nơi bạn đồng ý được liên hệ cho các mục đích đó;
 5. Để giám sát, cải tiến và quản lý Trang web và Dịch vụ, đồng thời cung cấp số liệu thống kê chung về người dùng Trang web;
 6. Để cập nhật cho bạn về những thay đổi đối với Trang web và Dịch vụ.

Không tiết lộ

Chúng tôi không bán, thuê, cho thuê hoặc tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn cho các bên thứ ba. Đôi khi, chúng tôi có thể liên hệ với bạn về một đề nghị cụ thể mà bạn có thể quan tâm. Trong những trường hợp đó, Thông tin Cá nhân duy nhất của bạn không được chuyển giao cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn. Ngoài ra, Công ty TNHH Tiếp thị Kỹ thuật số Leading.vn có thể chia sẻ dữ liệu với các đối tác đáng tin cậy để giúp chúng tôi thực hiện phân tích thống kê, gửi email cho bạn hoặc hỗ trợ khách hàng. Tất cả các bên thứ ba đó đều bị cấm sử dụng thông tin cá nhân của bạn ngoại trừ việc cung cấp các dịch vụ này cho Công ty TNHH Tiếp thị Kỹ thuật số Leading.vn và họ được yêu cầu duy trì tính bảo mật của Thông tin cá nhân của bạn.

Tiết lộ Thông tin Cá nhân

Công ty TNHH Tiếp thị Kỹ thuật số Leading.vn sẽ tiết lộ hoặc chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn mà không cần thông báo, chỉ khi luật pháp yêu cầu làm như vậy hoặc với thiện chí tin rằng bất kỳ hành động nào như vậy là cần thiết để: (a) tuân thủ với bất kỳ yêu cầu pháp lý nào hoặc tuân theo quy trình pháp lý được cung cấp trên Công ty TNHH Tiếp thị Kỹ thuật số Leading.vn hoặc Trang web; (b) bảo vệ quyền lợi của Công ty TNHH Tiếp Thị Kỹ Thuật Số Leading.vn; và (c) hành động trong những trường hợp cấp thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của những người dùng leading.vn, hoặc của công chúng.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba: (a) trong trường hợp chúng tôi bán hoặc mua bất kỳ doanh nghiệp hoặc tài sản nào, trong trường hợp đó, chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho người bán hoặc người mua tiềm năng của doanh nghiệp hoặc tài sản đó; và (b) nếu hàng đầu.vn hoặc về cơ bản tất cả tài sản của nó được mua bởi một bên thứ ba, trong trường hợp đó, dữ liệu cá nhân do nó nắm giữ về khách hàng sẽ là một trong những tài sản được chuyển nhượng.

Sử dụng Cookie

Trang web sử dụng “cookie” để giúp bạn cá nhân hóa trải nghiệm trực tuyến của mình. Cookie là một tệp văn bản được máy chủ trang web đặt trên ổ cứng của bạn. Không thể sử dụng cookie để chạy chương trình hoặc truyền vi-rút vào máy tính của bạn. Cookie được chỉ định duy nhất cho bạn và chỉ có thể được đọc bởi máy chủ web trong miền đã cấp cookie cho bạn.

Cookie trên Trang web có thể được sử dụng để đảm bảo trải nghiệm người dùng mượt mà, thực hiện phân tích và hiển thị các quảng cáo có liên quan. Xin lưu ý rằng các bên thứ ba (chẳng hạn như phần mềm phân tích) cũng có thể sử dụng cookie mà chúng tôi không kiểm soát được. Những cookie này có thể là cookie phân tích / hiệu suất hoặc cookie nhắm mục tiêu. Trang web sử dụng Google Analytics. Vui lòng tham khảo https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=vi để tìm hiểu thêm về cách Google sử dụng dữ liệu khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi và cách kiểm soát thông tin được gửi đến Google.

Hầu hết các trình duyệt Web tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn thường có thể sửa đổi cài đặt trình duyệt của mình để từ chối cookie nếu bạn muốn. Nếu bạn từ chối cookie, bạn có thể không truy cập được tất cả hoặc các phần của Trang web của chúng tôi hoặc không thể trải nghiệm đầy đủ các tính năng tương tác của các dịch vụ của Công ty TNHH Tiếp thị Kỹ thuật số Leading.vn hoặc các trang web mà bạn truy cập.

Bảo mật Thông tin Cá nhân của bạn

Chúng tôi cố gắng duy trì sự an toàn cho Thông tin Cá nhân của bạn. Mọi giao dịch thanh toán sẽ được mã hóa bằng công nghệ SSL. Thật không may, không có dịch vụ dựa trên internet nào là hoàn toàn an toàn. Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật cho dữ liệu của bạn được truyền đến trang web của chúng tôi; bất kỳ sự lây truyền nào đều có rủi ro của riêng bạn. Khi chúng tôi đã nhận được thông tin của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng các quy trình nghiêm ngặt và các tính năng bảo mật để cố gắng ngăn chặn truy cập trái phép.

Truy cập, Cập nhật và Không sử dụng Thông tin Cá nhân của Bạn

Theo các trường hợp ngoại lệ được nêu trong PDPA, bạn có quyền yêu cầu một bản sao thông tin mà chúng tôi nắm giữ về bạn. Nếu bạn muốn có một bản sao của một số hoặc tất cả thông tin cá nhân của mình, vui lòng gửi email đến info@leading.vn. Chúng tôi có thể tính một khoản phí nhỏ cho dịch vụ này.

Chúng tôi muốn đảm bảo rằng Thông tin Cá nhân của bạn là chính xác và cập nhật. Nếu bất kỳ thông tin nào bạn đã cung cấp cho Công ty Tiếp thị Kỹ thuật số Leading.vn thay đổi, chẳng hạn như nếu bạn thay đổi địa chỉ email, tên hoặc số điện thoại liên hệ, vui lòng cho chúng tôi biết chi tiết chính xác bằng cách gửi email đến info@leading.vn . Bạn có thể yêu cầu chúng tôi hoặc chúng tôi có thể yêu cầu bạn sửa thông tin mà bạn hoặc chúng tôi cho là không chính xác và bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa thông tin không chính xác.

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi không thu thập, sử dụng, xử lý hoặc tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn theo bất kỳ cách nào được mô tả ở đây. Chúng tôi thường sẽ thông báo cho bạn (trước khi thu thập Thông tin cá nhân của bạn) nếu chúng tôi có ý định sử dụng Thông tin cá nhân của bạn cho những mục đích đó hoặc nếu chúng tôi định tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào cho những mục đích đó. Bạn có thể thông báo cho chúng tôi về ý định ngừng thu thập, sử dụng, xử lý hoặc tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi tại info@leading.vn.

Liên kết đến các trang web khác

của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Chính sách Bảo mật này chỉ áp dụng cho trang web này vì vậy khi bạn liên kết đến các trang web khác, bạn nên đọc chính sách bảo mật của riêng họ.

Những Thay Đổi Đối Với Tuyên Bố Này

Công Ty TNHH Tiếp Thị Kỹ Thuật Số Leading.vn thỉnh thoảng sẽ cập nhật Chính Sách Bảo Mật này để phản ánh phản hồi của khách hàng. Chúng tôi khuyến khích bạn định kỳ xem lại Chính sách Bảo mật này để được thông báo về cách LEADING đang bảo vệ thông tin của bạn.

Thông tin liên lạc

LCông Ty TNHH Tiếp Thị Kỹ Thuật Số Leading.vn hoan nghênh ý kiến của bạn về chính sách bảo mật. Nếu bạn tin rằng leading.vn đã không tuân thủ Chính sách Bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ info@leading.vn.