Đánh bại đối thủ bằng chiến lược SEO ưu tiên thiết bị di động

  • Phân tích SEO trên thiết bị di động hiện tại của trang web của bạn
  • Cải thiện thứ hạng và lưu lượng truy cập trên thiết bị di động của bạn
  • Đề xuất và giúp triển khai các chiến lược ưu tiên thiết bị di động khác phù hợp với bạn
  • Tối ưu hóa trang web trên thiết bị di động của bạn để tăng tốc độ tải
Trước đây, các trang web mặc định được thiết kế cho máy tính và Google chỉ tập trung thu thập dữ liệu từ các trang web này mà không chú ý nhiều đến người dùng di động. Điều này có nghĩa là ngay cả khi trang web của bạn có phiên bản ưu tiên cho thiết bị di động thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến vị trí của trang web trong các trang kết quả của công cụ tìm kiếm. Khi điện thoại thông minh và máy tính bảng ngày càng trở nên thịnh hành, Google cùng với các công cụ tìm kiếm khác đã nhận ra xu hướng này và bắt đầu điều chỉnh kết quả tìm kiếm tùy thuộc vào thiết bị của người dùng: kết quả tìm kiếm trên máy tính ưu tiên các trang dành cho máy tính, trong khi kết quả tìm kiếm trên thiết bị di động ưu tiên các trang dành cho thiết bị di động.Google hiện sử dụng chế độ Mobile-first Indexing (Ưu tiên lập chỉ mục cho thiết bị di động) làm thuật toán công cụ tìm kiếm. Mobile-first Indexing chủ yếu sử dụng phiên bản nội dung trên di động của trang web để xếp hạng, bất kể người dùng tìm kiếm bằng thiết bị nào. Điều này có nghĩa là ngay cả khi trang web của bạn được tối ưu hóa cho máy tính, thứ hạng của bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu phiên bản dành cho thiết bị di động của trang web không đạt yêu cầu. Dịch vụ SEO ưu tiên cho thiết bị di động chú trọng vào tối ưu hóa trang web sao cho vận hành trơn tru trên tất cả các thiết bị và đáp ứng các nguyên tắc thực hành tốt nhất. Qua đó, giúp bạn tăng lưu lượng truy cập tự nhiên với thứ hạng tìm kiếm cao hơn.
Trước đây, các trang web mặc định được thiết kế cho máy tính và Google chỉ tập trung thu thập dữ liệu từ các trang web này mà không chú ý nhiều đến người dùng di động. Điều này có nghĩa là ngay cả khi trang web của bạn có phiên bản ưu tiên cho thiết bị di động thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến vị trí của trang web trong các trang kết quả của công cụ tìm kiếm. Khi điện thoại thông minh và máy tính bảng ngày càng trở nên thịnh hành, Google cùng với các công cụ tìm kiếm khác đã nhận ra xu hướng này và bắt đầu điều chỉnh kết quả tìm kiếm tùy thuộc vào thiết bị của người dùng: kết quả tìm kiếm trên máy tính ưu tiên các trang dành cho máy tính, trong khi kết quả tìm kiếm trên thiết bị di động ưu tiên các trang dành cho thiết bị di động.Google hiện sử dụng chế độ Mobile-first Indexing (Ưu tiên lập chỉ mục cho thiết bị di động) làm thuật toán công cụ tìm kiếm. Mobile-first Indexing chủ yếu sử dụng phiên bản nội dung trên di động của trang web để xếp hạng, bất kể người dùng tìm kiếm bằng thiết bị nào. Điều này có nghĩa là ngay cả khi trang web của bạn được tối ưu hóa cho máy tính, thứ hạng của bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu phiên bản dành cho thiết bị di động của trang web không đạt yêu cầu. Dịch vụ SEO ưu tiên cho thiết bị di động chú trọng vào tối ưu hóa trang web sao cho vận hành trơn tru trên tất cả các thiết bị và đáp ứng các nguyên tắc thực hành tốt nhất. Qua đó, giúp bạn tăng lưu lượng truy cập tự nhiên với thứ hạng tìm kiếm cao hơn.
Trước đây, các trang web mặc định được thiết kế cho máy tính và Google chỉ tập trung thu thập dữ liệu từ các trang web này mà không chú ý nhiều đến người dùng di động. Điều này có nghĩa là ngay cả khi trang web của bạn có phiên bản ưu tiên cho thiết bị di động thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến vị trí của trang web trong các trang kết quả của công cụ tìm kiếm. Khi điện thoại thông minh và máy tính bảng ngày càng trở nên thịnh hành, Google cùng với các công cụ tìm kiếm khác đã nhận ra xu hướng này và bắt đầu điều chỉnh kết quả tìm kiếm tùy thuộc vào thiết bị của người dùng: kết quả tìm kiếm trên máy tính ưu tiên các trang dành cho máy tính, trong khi kết quả tìm kiếm trên thiết bị di động ưu tiên các trang dành cho thiết bị di động.Google hiện sử dụng chế độ Mobile-first Indexing (Ưu tiên lập chỉ mục cho thiết bị di động) làm thuật toán công cụ tìm kiếm. Mobile-first Indexing chủ yếu sử dụng phiên bản nội dung trên di động của trang web để xếp hạng, bất kể người dùng tìm kiếm bằng thiết bị nào. Điều này có nghĩa là ngay cả khi trang web của bạn được tối ưu hóa cho máy tính, thứ hạng của bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu phiên bản dành cho thiết bị di động của trang web không đạt yêu cầu. Dịch vụ SEO ưu tiên cho thiết bị di động chú trọng vào tối ưu hóa trang web sao cho vận hành trơn tru trên tất cả các thiết bị và đáp ứng các nguyên tắc thực hành tốt nhất. Qua đó, giúp bạn tăng lưu lượng truy cập tự nhiên với thứ hạng tìm kiếm cao hơn.
Trước đây, các trang web mặc định được thiết kế cho máy tính và Google chỉ tập trung thu thập dữ liệu từ các trang web này mà không chú ý nhiều đến người dùng di động. Điều này có nghĩa là ngay cả khi trang web của bạn có phiên bản ưu tiên cho thiết bị di động thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến vị trí của trang web trong các trang kết quả của công cụ tìm kiếm. Khi điện thoại thông minh và máy tính bảng ngày càng trở nên thịnh hành, Google cùng với các công cụ tìm kiếm khác đã nhận ra xu hướng này và bắt đầu điều chỉnh kết quả tìm kiếm tùy thuộc vào thiết bị của người dùng: kết quả tìm kiếm trên máy tính ưu tiên các trang dành cho máy tính, trong khi kết quả tìm kiếm trên thiết bị di động ưu tiên các trang dành cho thiết bị di động.Google hiện sử dụng chế độ Mobile-first Indexing (Ưu tiên lập chỉ mục cho thiết bị di động) làm thuật toán công cụ tìm kiếm. Mobile-first Indexing chủ yếu sử dụng phiên bản nội dung trên di động của trang web để xếp hạng, bất kể người dùng tìm kiếm bằng thiết bị nào. Điều này có nghĩa là ngay cả khi trang web của bạn được tối ưu hóa cho máy tính, thứ hạng của bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu phiên bản dành cho thiết bị di động của trang web không đạt yêu cầu. Dịch vụ SEO ưu tiên cho thiết bị di động chú trọng vào tối ưu hóa trang web sao cho vận hành trơn tru trên tất cả các thiết bị và đáp ứng các nguyên tắc thực hành tốt nhất. Qua đó, giúp bạn tăng lưu lượng truy cập tự nhiên với thứ hạng tìm kiếm cao hơn.
Trước đây, các trang web mặc định được thiết kế cho máy tính và Google chỉ tập trung thu thập dữ liệu từ các trang web này mà không chú ý nhiều đến người dùng di động. Điều này có nghĩa là ngay cả khi trang web của bạn có phiên bản ưu tiên cho thiết bị di động thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến vị trí của trang web trong các trang kết quả của công cụ tìm kiếm. Khi điện thoại thông minh và máy tính bảng ngày càng trở nên thịnh hành, Google cùng với các công cụ tìm kiếm khác đã nhận ra xu hướng này và bắt đầu điều chỉnh kết quả tìm kiếm tùy thuộc vào thiết bị của người dùng: kết quả tìm kiếm trên máy tính ưu tiên các trang dành cho máy tính, trong khi kết quả tìm kiếm trên thiết bị di động ưu tiên các trang dành cho thiết bị di động.Google hiện sử dụng chế độ Mobile-first Indexing (Ưu tiên lập chỉ mục cho thiết bị di động) làm thuật toán công cụ tìm kiếm. Mobile-first Indexing chủ yếu sử dụng phiên bản nội dung trên di động của trang web để xếp hạng, bất kể người dùng tìm kiếm bằng thiết bị nào. Điều này có nghĩa là ngay cả khi trang web của bạn được tối ưu hóa cho máy tính, thứ hạng của bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu phiên bản dành cho thiết bị di động của trang web không đạt yêu cầu. Dịch vụ SEO ưu tiên cho thiết bị di động chú trọng vào tối ưu hóa trang web sao cho vận hành trơn tru trên tất cả các thiết bị và đáp ứng các nguyên tắc thực hành tốt nhất. Qua đó, giúp bạn tăng lưu lượng truy cập tự nhiên với thứ hạng tìm kiếm cao hơn.
Trước đây, các trang web mặc định được thiết kế cho máy tính và Google chỉ tập trung thu thập dữ liệu từ các trang web này mà không chú ý nhiều đến người dùng di động. Điều này có nghĩa là ngay cả khi trang web của bạn có phiên bản ưu tiên cho thiết bị di động thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến vị trí của trang web trong các trang kết quả của công cụ tìm kiếm. Khi điện thoại thông minh và máy tính bảng ngày càng trở nên thịnh hành, Google cùng với các công cụ tìm kiếm khác đã nhận ra xu hướng này và bắt đầu điều chỉnh kết quả tìm kiếm tùy thuộc vào thiết bị của người dùng: kết quả tìm kiếm trên máy tính ưu tiên các trang dành cho máy tính, trong khi kết quả tìm kiếm trên thiết bị di động ưu tiên các trang dành cho thiết bị di động.Google hiện sử dụng chế độ Mobile-first Indexing (Ưu tiên lập chỉ mục cho thiết bị di động) làm thuật toán công cụ tìm kiếm. Mobile-first Indexing chủ yếu sử dụng phiên bản nội dung trên di động của trang web để xếp hạng, bất kể người dùng tìm kiếm bằng thiết bị nào. Điều này có nghĩa là ngay cả khi trang web của bạn được tối ưu hóa cho máy tính, thứ hạng của bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu phiên bản dành cho thiết bị di động của trang web không đạt yêu cầu. Dịch vụ SEO ưu tiên cho thiết bị di động chú trọng vào tối ưu hóa trang web sao cho vận hành trơn tru trên tất cả các thiết bị và đáp ứng các nguyên tắc thực hành tốt nhất. Qua đó, giúp bạn tăng lưu lượng truy cập tự nhiên với thứ hạng tìm kiếm cao hơn.

Được nhắc đến trên

Trước đây, các trang web mặc định được thiết kế cho máy tính và Google chỉ tập trung thu thập dữ liệu từ các trang web này mà không chú ý nhiều đến người dùng di động. Điều này có nghĩa là ngay cả khi trang web của bạn có phiên bản ưu tiên cho thiết bị di động thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến vị trí của trang web trong các trang kết quả của công cụ tìm kiếm. Khi điện thoại thông minh và máy tính bảng ngày càng trở nên thịnh hành, Google cùng với các công cụ tìm kiếm khác đã nhận ra xu hướng này và bắt đầu điều chỉnh kết quả tìm kiếm tùy thuộc vào thiết bị của người dùng: kết quả tìm kiếm trên máy tính ưu tiên các trang dành cho máy tính, trong khi kết quả tìm kiếm trên thiết bị di động ưu tiên các trang dành cho thiết bị di động.Google hiện sử dụng chế độ Mobile-first Indexing (Ưu tiên lập chỉ mục cho thiết bị di động) làm thuật toán công cụ tìm kiếm. Mobile-first Indexing chủ yếu sử dụng phiên bản nội dung trên di động của trang web để xếp hạng, bất kể người dùng tìm kiếm bằng thiết bị nào. Điều này có nghĩa là ngay cả khi trang web của bạn được tối ưu hóa cho máy tính, thứ hạng của bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu phiên bản dành cho thiết bị di động của trang web không đạt yêu cầu. Dịch vụ SEO ưu tiên cho thiết bị di động chú trọng vào tối ưu hóa trang web sao cho vận hành trơn tru trên tất cả các thiết bị và đáp ứng các nguyên tắc thực hành tốt nhất. Qua đó, giúp bạn tăng lưu lượng truy cập tự nhiên với thứ hạng tìm kiếm cao hơn.

SEO trên mobile đã trở nên quan trọng đối với doanh nghiệp như thế nào?

Trước đây, các trang web mặc định được thiết kế cho máy tính và Google chỉ tập trung thu thập dữ liệu từ các trang web này mà không chú ý nhiều đến người dùng di động. Điều này có nghĩa là ngay cả khi trang web của bạn có phiên bản ưu tiên cho thiết bị di động thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến vị trí của trang web trong các trang kết quả của công cụ tìm kiếm. Khi điện thoại thông minh và máy tính bảng ngày càng trở nên thịnh hành, Google cùng với các công cụ tìm kiếm khác đã nhận ra xu hướng này và bắt đầu điều chỉnh kết quả tìm kiếm tùy thuộc vào thiết bị của người dùng: kết quả tìm kiếm trên máy tính ưu tiên các trang dành cho máy tính, trong khi kết quả tìm kiếm trên thiết bị di động ưu tiên các trang dành cho thiết bị di động.Google hiện sử dụng chế độ Mobile-first Indexing (Ưu tiên lập chỉ mục cho thiết bị di động) làm thuật toán công cụ tìm kiếm. Mobile-first Indexing chủ yếu sử dụng phiên bản nội dung trên di động của trang web để xếp hạng, bất kể người dùng tìm kiếm bằng thiết bị nào. Điều này có nghĩa là ngay cả khi trang web của bạn được tối ưu hóa cho máy tính, thứ hạng của bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu phiên bản dành cho thiết bị di động của trang web không đạt yêu cầu. Dịch vụ SEO ưu tiên cho thiết bị di động chú trọng vào tối ưu hóa trang web sao cho vận hành trơn tru trên tất cả các thiết bị và đáp ứng các nguyên tắc thực hành tốt nhất. Qua đó, giúp bạn tăng lưu lượng truy cập tự nhiên với thứ hạng tìm kiếm cao hơn.

Trước đây, các trang web mặc định được thiết kế cho máy tính và Google chỉ tập trung thu thập dữ liệu từ các trang web này mà không chú ý nhiều đến người dùng di động. Điều này có nghĩa là ngay cả khi trang web của bạn có phiên bản ưu tiên cho thiết bị di động thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến vị trí của trang web trong các trang kết quả của công cụ tìm kiếm. Khi điện thoại thông minh và máy tính bảng ngày càng trở nên thịnh hành, Google cùng với các công cụ tìm kiếm khác đã nhận ra xu hướng này và bắt đầu điều chỉnh kết quả tìm kiếm tùy thuộc vào thiết bị của người dùng: kết quả tìm kiếm trên máy tính ưu tiên các trang dành cho máy tính, trong khi kết quả tìm kiếm trên thiết bị di động ưu tiên các trang dành cho thiết bị di động.Google hiện sử dụng chế độ Mobile-first Indexing (Ưu tiên lập chỉ mục cho thiết bị di động) làm thuật toán công cụ tìm kiếm. Mobile-first Indexing chủ yếu sử dụng phiên bản nội dung trên di động của trang web để xếp hạng, bất kể người dùng tìm kiếm bằng thiết bị nào. Điều này có nghĩa là ngay cả khi trang web của bạn được tối ưu hóa cho máy tính, thứ hạng của bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu phiên bản dành cho thiết bị di động của trang web không đạt yêu cầu. Dịch vụ SEO ưu tiên cho thiết bị di động chú trọng vào tối ưu hóa trang web sao cho vận hành trơn tru trên tất cả các thiết bị và đáp ứng các nguyên tắc thực hành tốt nhất. Qua đó, giúp bạn tăng lưu lượng truy cập tự nhiên với thứ hạng tìm kiếm cao hơn.
Trước đây, các trang web mặc định được thiết kế cho máy tính và Google chỉ tập trung thu thập dữ liệu từ các trang web này mà không chú ý nhiều đến người dùng di động. Điều này có nghĩa là ngay cả khi trang web của bạn có phiên bản ưu tiên cho thiết bị di động thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến vị trí của trang web trong các trang kết quả của công cụ tìm kiếm. Khi điện thoại thông minh và máy tính bảng ngày càng trở nên thịnh hành, Google cùng với các công cụ tìm kiếm khác đã nhận ra xu hướng này và bắt đầu điều chỉnh kết quả tìm kiếm tùy thuộc vào thiết bị của người dùng: kết quả tìm kiếm trên máy tính ưu tiên các trang dành cho máy tính, trong khi kết quả tìm kiếm trên thiết bị di động ưu tiên các trang dành cho thiết bị di động.Google hiện sử dụng chế độ Mobile-first Indexing (Ưu tiên lập chỉ mục cho thiết bị di động) làm thuật toán công cụ tìm kiếm. Mobile-first Indexing chủ yếu sử dụng phiên bản nội dung trên di động của trang web để xếp hạng, bất kể người dùng tìm kiếm bằng thiết bị nào. Điều này có nghĩa là ngay cả khi trang web của bạn được tối ưu hóa cho máy tính, thứ hạng của bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu phiên bản dành cho thiết bị di động của trang web không đạt yêu cầu. Dịch vụ SEO ưu tiên cho thiết bị di động chú trọng vào tối ưu hóa trang web sao cho vận hành trơn tru trên tất cả các thiết bị và đáp ứng các nguyên tắc thực hành tốt nhất. Qua đó, giúp bạn tăng lưu lượng truy cập tự nhiên với thứ hạng tìm kiếm cao hơn.

Quá trình chuyển đổi phức tạp trở nên thật dễ dàng

Từng có lúc, cách phổ biến nhất để một trang web đáp ứng yêu cầu của cả người dùng máy tính và thiết bị di động là sử dụng hai URL riêng biệt – một dành cho máy tính và một dành cho thiết bị di động – và chuyển hướng người dùng đến trang thích hợp tùy thuộc vào thiết bị họ đang sử dụng. Mặc dù có hiệu quả trong thời kỳ đầu của tìm kiếm trên thiết bị di động, nhưng cách tiếp cận hiện đã lỗi thời và quá phức tạp nên có thể ảnh hưởng đến chiến lược SEO trên thiết bị di động của bạn. Hiện nay, ngày càng có nhiều trang web chuyển sang các phương pháp hiệu quả và thân thiện với SEO hơn như thiết kế web đáp ứng và phân phát động. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi có thể gặp khó khăn. Đội ngũ của chúng tôi biết cách tối ưu hóa toàn diện trang web từ nền tảng ban đầu và có thể hỗ trợ quá trình chuyển đổi để bạn đạt được thành công mà gần như không ảnh hưởng đến thứ hạng hiện tại của bạn.Đã qua rồi những ngày mà chiến lược SEO trên thiết bị di động chỉ là tùy chọn phục vụ một phần nhỏ lưu lượng truy cập đến. Hiện nay, hơn một nửa số lượt tìm kiếm trên Google bắt nguồn từ thiết bị di động. Tính năng trợ lý bằng giọng nói ngày càng phát triển và các công cụ tìm kiếm đang ưu tiên các trang web có thiết kế thân thiện với thiết bị di động hơn bao giờ hết. Việc đảm bảo doanh nghiệp của bạn đáp ứng các yêu cầu của thiết bị di động không chỉ là cơ hội để khai thác lưu lượng truy cập tự nhiên phong phú, mà còn trực tiếp gắn liền với thứ hạng của bạn trong phần kết quả của công cụ tìm kiếm. Công ty Digital Marketing Leading.vn có đầy đủ kinh nghiệm, chuyên môn và hiểu biết sâu sắc về thông tin cập nhật thuật toán của Google nhằm tối ưu hóa trang web của bạn cho người dùng di động, giúp trang web của bạn xuất hiện trên trang nhất và tăng lưu lượng truy cập tự nhiên.

Tìm hiểu cách mọi người sử dụng công cụ tìm kiếm trên thiết bị di động

Cố gắng tối ưu hóa trang web trong khi không hiểu gì về đối tượng của mình cũng giống như bịt mắt ném phi tiêu. Nắm rõ những thay đổi trong hành vi trực tuyến của mọi người dựa trên thiết bị họ sử dụng là một khía cạnh quan trọng của SEO trên thiết bị di động và cần được phân tích kỹ lưỡng để có cơ hội thành công lớn nhất. Người dùng thiết bị di động sử dụng trang web của bạn ít hơn người dùng máy tính? Họ tìm kiếm những trang nào? Mọi người có sử dụng tính năng tìm kiếm bằng giọng nói để tìm sản phẩm của bạn không?Bằng cách phân tích dữ liệu từ lưu lượng truy cập tự nhiên hiện có của bạn và tìm hiểu cách người dùng phản hồi các tìm kiếm cụ thể của Google liên quan đến ngành của bạn, chúng tôi có thể xác định phướng pháp thu hút người dùng thiết bị di động đến trang web của bạn và mang đến cho họ trải nghiệm trực tuyến tích cực. Nếu chiến lược SEO ưu tiên cho thiết bị di động trước đây chỉ đơn giản là đưa các trang lên trang kết quả tìm kiếm đầu thì giờ đây đã thực sự trở thành quá trình giúp trang web của bạn trở nên hiệu quả và thú vị nhất có thể.

Trước đây, các trang web mặc định được thiết kế cho máy tính và Google chỉ tập trung thu thập dữ liệu từ các trang web này mà không chú ý nhiều đến người dùng di động. Điều này có nghĩa là ngay cả khi trang web của bạn có phiên bản ưu tiên cho thiết bị di động thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến vị trí của trang web trong các trang kết quả của công cụ tìm kiếm. Khi điện thoại thông minh và máy tính bảng ngày càng trở nên thịnh hành, Google cùng với các công cụ tìm kiếm khác đã nhận ra xu hướng này và bắt đầu điều chỉnh kết quả tìm kiếm tùy thuộc vào thiết bị của người dùng: kết quả tìm kiếm trên máy tính ưu tiên các trang dành cho máy tính, trong khi kết quả tìm kiếm trên thiết bị di động ưu tiên các trang dành cho thiết bị di động.Google hiện sử dụng chế độ Mobile-first Indexing (Ưu tiên lập chỉ mục cho thiết bị di động) làm thuật toán công cụ tìm kiếm. Mobile-first Indexing chủ yếu sử dụng phiên bản nội dung trên di động của trang web để xếp hạng, bất kể người dùng tìm kiếm bằng thiết bị nào. Điều này có nghĩa là ngay cả khi trang web của bạn được tối ưu hóa cho máy tính, thứ hạng của bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu phiên bản dành cho thiết bị di động của trang web không đạt yêu cầu. Dịch vụ SEO ưu tiên cho thiết bị di động chú trọng vào tối ưu hóa trang web sao cho vận hành trơn tru trên tất cả các thiết bị và đáp ứng các nguyên tắc thực hành tốt nhất. Qua đó, giúp bạn tăng lưu lượng truy cập tự nhiên với thứ hạng tìm kiếm cao hơn.
Trước đây, các trang web mặc định được thiết kế cho máy tính và Google chỉ tập trung thu thập dữ liệu từ các trang web này mà không chú ý nhiều đến người dùng di động. Điều này có nghĩa là ngay cả khi trang web của bạn có phiên bản ưu tiên cho thiết bị di động thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến vị trí của trang web trong các trang kết quả của công cụ tìm kiếm. Khi điện thoại thông minh và máy tính bảng ngày càng trở nên thịnh hành, Google cùng với các công cụ tìm kiếm khác đã nhận ra xu hướng này và bắt đầu điều chỉnh kết quả tìm kiếm tùy thuộc vào thiết bị của người dùng: kết quả tìm kiếm trên máy tính ưu tiên các trang dành cho máy tính, trong khi kết quả tìm kiếm trên thiết bị di động ưu tiên các trang dành cho thiết bị di động.Google hiện sử dụng chế độ Mobile-first Indexing (Ưu tiên lập chỉ mục cho thiết bị di động) làm thuật toán công cụ tìm kiếm. Mobile-first Indexing chủ yếu sử dụng phiên bản nội dung trên di động của trang web để xếp hạng, bất kể người dùng tìm kiếm bằng thiết bị nào. Điều này có nghĩa là ngay cả khi trang web của bạn được tối ưu hóa cho máy tính, thứ hạng của bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu phiên bản dành cho thiết bị di động của trang web không đạt yêu cầu. Dịch vụ SEO ưu tiên cho thiết bị di động chú trọng vào tối ưu hóa trang web sao cho vận hành trơn tru trên tất cả các thiết bị và đáp ứng các nguyên tắc thực hành tốt nhất. Qua đó, giúp bạn tăng lưu lượng truy cập tự nhiên với thứ hạng tìm kiếm cao hơn.

Đừng để tốc độ tải chậm khiến bạn bị phạt

Trong thời đại mà tất cả thông tin trên thế giới đều nằm trong tầm tay của chúng ta, việc đảm bảo mọi thứ vận hành trơn tru, rõ ràng và nhanh chóng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Google sẽ cân nhắc đến tốc độ trang web của bạn khi quyết định thứ hạng và tỷ lệ thoát trang của bạn sẽ bị ảnh hưởng nếu khách truy cập mới quay lại trang kết quả tìm kiếm khi gặp phải các trang tải quá chậm.Cải thiện tốc độ là một phần quan trọng của dịch vụ SEO ưu tiên cho thiết bị di động của chúng tôi, đồng thời sẽ mang lại kết quả nhất quán về trang web với mọi kích thước. Chúng tôi sẽ đánh giá kỹ lưỡng tốc độ tải trang web của bạn để xác định các mặt cần cải thiện và thực hiện các tối ưu hóa quan trọng nhằm đảm bảo bạn có thể cung cấp nội dung thân thiện với Google càng nhanh càng tốt.

Nghiên cứu từ khóa phù hợp với SEO cho thiết bị di động

Xác định từ khóa và cụm từ mục tiêu phù hợp trong chiến dịch của bạn là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của một chiến lược SEO mạnh mẽ cho thiết bị di động. Cân bằng giữa sức cạnh tranh, khả năng tiếp cận và lưu lượng truy cập là cả một quá trình tinh vi. Chính vì vậy, đội ngũ của chúng tôi gồm có các chuyên gia nghiên cứu từ khóa giàu kinh nghiệm – những người sẽ phân tích dữ liệu một cách tỉ mỉ để xác định các từ khóa giúp doanh nghiệp của bạn có khả năng thành công nhất. Nghiên cứu này sẽ đặt nền tảng cho các mục tiêu chiến dịch đầu tiên của bạn và giúp bạn tránh được cạm bẫy SEO thường gặp là không xác định rõ mục tiêu.

Trước đây, các trang web mặc định được thiết kế cho máy tính và Google chỉ tập trung thu thập dữ liệu từ các trang web này mà không chú ý nhiều đến người dùng di động. Điều này có nghĩa là ngay cả khi trang web của bạn có phiên bản ưu tiên cho thiết bị di động thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến vị trí của trang web trong các trang kết quả của công cụ tìm kiếm. Khi điện thoại thông minh và máy tính bảng ngày càng trở nên thịnh hành, Google cùng với các công cụ tìm kiếm khác đã nhận ra xu hướng này và bắt đầu điều chỉnh kết quả tìm kiếm tùy thuộc vào thiết bị của người dùng: kết quả tìm kiếm trên máy tính ưu tiên các trang dành cho máy tính, trong khi kết quả tìm kiếm trên thiết bị di động ưu tiên các trang dành cho thiết bị di động.Google hiện sử dụng chế độ Mobile-first Indexing (Ưu tiên lập chỉ mục cho thiết bị di động) làm thuật toán công cụ tìm kiếm. Mobile-first Indexing chủ yếu sử dụng phiên bản nội dung trên di động của trang web để xếp hạng, bất kể người dùng tìm kiếm bằng thiết bị nào. Điều này có nghĩa là ngay cả khi trang web của bạn được tối ưu hóa cho máy tính, thứ hạng của bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu phiên bản dành cho thiết bị di động của trang web không đạt yêu cầu. Dịch vụ SEO ưu tiên cho thiết bị di động chú trọng vào tối ưu hóa trang web sao cho vận hành trơn tru trên tất cả các thiết bị và đáp ứng các nguyên tắc thực hành tốt nhất. Qua đó, giúp bạn tăng lưu lượng truy cập tự nhiên với thứ hạng tìm kiếm cao hơn.
Trước đây, các trang web mặc định được thiết kế cho máy tính và Google chỉ tập trung thu thập dữ liệu từ các trang web này mà không chú ý nhiều đến người dùng di động. Điều này có nghĩa là ngay cả khi trang web của bạn có phiên bản ưu tiên cho thiết bị di động thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến vị trí của trang web trong các trang kết quả của công cụ tìm kiếm. Khi điện thoại thông minh và máy tính bảng ngày càng trở nên thịnh hành, Google cùng với các công cụ tìm kiếm khác đã nhận ra xu hướng này và bắt đầu điều chỉnh kết quả tìm kiếm tùy thuộc vào thiết bị của người dùng: kết quả tìm kiếm trên máy tính ưu tiên các trang dành cho máy tính, trong khi kết quả tìm kiếm trên thiết bị di động ưu tiên các trang dành cho thiết bị di động.Google hiện sử dụng chế độ Mobile-first Indexing (Ưu tiên lập chỉ mục cho thiết bị di động) làm thuật toán công cụ tìm kiếm. Mobile-first Indexing chủ yếu sử dụng phiên bản nội dung trên di động của trang web để xếp hạng, bất kể người dùng tìm kiếm bằng thiết bị nào. Điều này có nghĩa là ngay cả khi trang web của bạn được tối ưu hóa cho máy tính, thứ hạng của bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu phiên bản dành cho thiết bị di động của trang web không đạt yêu cầu. Dịch vụ SEO ưu tiên cho thiết bị di động chú trọng vào tối ưu hóa trang web sao cho vận hành trơn tru trên tất cả các thiết bị và đáp ứng các nguyên tắc thực hành tốt nhất. Qua đó, giúp bạn tăng lưu lượng truy cập tự nhiên với thứ hạng tìm kiếm cao hơn.

Phân tích đối thủ cạnh tranh

Biết được đối thủ cạnh tranh của mình đang làm gì là điều cần thiết đối với mọi chiến dịch SEO cho thiết bị di động, bởi bạn phải cạnh tranh với họ để giành được vị trí đầu trên trang kết quả tìm kiếm của Google. Đội ngũ của chúng tôi có thể tiến hành các cuộc kiểm tra toàn diện đối với bất kỳ trang web nào đang cạnh tranh với doanh nghiệp của bạn để biết các từ khóa cụ thể và xác định từ khóa ưu điểm và nhược điểm của đối thủ cạnh tranh của bạn.

Tối ưu hóa chuyển đổi

Chuyển đổi thường là yếu tố trọng tâm của một trang web thành công, cho dù bạn đang hoạt động trong ngành thương mại điện tử hay hướng yêu cầu tìm kiếm đến đội ngũ bán hàng của mình. Tối ưu hóa trang web để tăng thứ hạng là bước đầu tiên, nhưng nếu lưu lượng truy cập tăng lên mà không có thêm khách hàng thì có ích gì? Các chuyên gia digital marketing của chúng tôi hiểu rõ mọi hành vi của người dùng và có thể giúp bạn tạo nên trải nghiệm trực tuyến suôn sẻ nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng.

Trước đây, các trang web mặc định được thiết kế cho máy tính và Google chỉ tập trung thu thập dữ liệu từ các trang web này mà không chú ý nhiều đến người dùng di động. Điều này có nghĩa là ngay cả khi trang web của bạn có phiên bản ưu tiên cho thiết bị di động thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến vị trí của trang web trong các trang kết quả của công cụ tìm kiếm. Khi điện thoại thông minh và máy tính bảng ngày càng trở nên thịnh hành, Google cùng với các công cụ tìm kiếm khác đã nhận ra xu hướng này và bắt đầu điều chỉnh kết quả tìm kiếm tùy thuộc vào thiết bị của người dùng: kết quả tìm kiếm trên máy tính ưu tiên các trang dành cho máy tính, trong khi kết quả tìm kiếm trên thiết bị di động ưu tiên các trang dành cho thiết bị di động.Google hiện sử dụng chế độ Mobile-first Indexing (Ưu tiên lập chỉ mục cho thiết bị di động) làm thuật toán công cụ tìm kiếm. Mobile-first Indexing chủ yếu sử dụng phiên bản nội dung trên di động của trang web để xếp hạng, bất kể người dùng tìm kiếm bằng thiết bị nào. Điều này có nghĩa là ngay cả khi trang web của bạn được tối ưu hóa cho máy tính, thứ hạng của bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu phiên bản dành cho thiết bị di động của trang web không đạt yêu cầu. Dịch vụ SEO ưu tiên cho thiết bị di động chú trọng vào tối ưu hóa trang web sao cho vận hành trơn tru trên tất cả các thiết bị và đáp ứng các nguyên tắc thực hành tốt nhất. Qua đó, giúp bạn tăng lưu lượng truy cập tự nhiên với thứ hạng tìm kiếm cao hơn.
Trước đây, các trang web mặc định được thiết kế cho máy tính và Google chỉ tập trung thu thập dữ liệu từ các trang web này mà không chú ý nhiều đến người dùng di động. Điều này có nghĩa là ngay cả khi trang web của bạn có phiên bản ưu tiên cho thiết bị di động thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến vị trí của trang web trong các trang kết quả của công cụ tìm kiếm. Khi điện thoại thông minh và máy tính bảng ngày càng trở nên thịnh hành, Google cùng với các công cụ tìm kiếm khác đã nhận ra xu hướng này và bắt đầu điều chỉnh kết quả tìm kiếm tùy thuộc vào thiết bị của người dùng: kết quả tìm kiếm trên máy tính ưu tiên các trang dành cho máy tính, trong khi kết quả tìm kiếm trên thiết bị di động ưu tiên các trang dành cho thiết bị di động.Google hiện sử dụng chế độ Mobile-first Indexing (Ưu tiên lập chỉ mục cho thiết bị di động) làm thuật toán công cụ tìm kiếm. Mobile-first Indexing chủ yếu sử dụng phiên bản nội dung trên di động của trang web để xếp hạng, bất kể người dùng tìm kiếm bằng thiết bị nào. Điều này có nghĩa là ngay cả khi trang web của bạn được tối ưu hóa cho máy tính, thứ hạng của bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu phiên bản dành cho thiết bị di động của trang web không đạt yêu cầu. Dịch vụ SEO ưu tiên cho thiết bị di động chú trọng vào tối ưu hóa trang web sao cho vận hành trơn tru trên tất cả các thiết bị và đáp ứng các nguyên tắc thực hành tốt nhất. Qua đó, giúp bạn tăng lưu lượng truy cập tự nhiên với thứ hạng tìm kiếm cao hơn.

Tất cả những đặc điểm tuyệt vời của một chiến lược tối ưu hóa tiêu chuẩn

Với kinh nghiệm phong phú, chúng tôi đã bổ sung các dịch vụ SEO ưu tiên cho thiết bị di động vào tối ưu hóa công cụ tìm kiếm truyền thống, tiếp thị qua phương tiện truyền thông xã hội,quảng cáo có trả phí cho mỗi lần nhấp chuột bên cạnh nhiều dịch vụ khác. Nhờ đó, chúng tôi có bộ kỹ năng để giải quyết những thách thức nan giải nhất mà doanh nghiệp của bạn phải đối mặt trong lĩnh vực kỹ thuật số với cam kết hiệu quả trong 90 ngày giúp khách hàng yên tâm hơn. Nói theo cách đơn giản: Nếu chúng tôi không đem lại kết quả mà bạn mong muốn trong khoảng thời gian đó, bạn sẽ không phải trả tiền cho đến khi chúng tôi thực hiện được.

Câu hỏi thường gặp về Mobile SEO

Nói ngắn gọn, SEO (tối ưu hóa công cụ tìm kiếm) cho thiết bị di động nghĩa là tối ưu hóa tìm kiếm của trang web trên nền tảng thiết bị di động, ví dụ như điện thoại thông minh và máy tính bảng. Trước hết, Google phải hiểu được thiết lập trang web của bạn để tính đến các khía cạnh khác khi quyết định thứ hạng trang web của bạn. Với số lượng người dùng di động trên toàn cầu ngày càng tăng, bạn mong muốn người dùng có khả năng chuyển đổi khi sử dụng thiết bị di động sẽ nhìn thấy và tìm thấy doanh nghiệp của mình – Đây chính là lúc SEO cho thiết bị di động phát huy tác dụng.

Hiện nay, các công cụ tìm kiếm ưu tiên các trang web thân thiện với thiết bị di động hơn bao giờ hết. Google sử dụng cơ chế Mobile-first Indexing làm thuật toán để xếp hạng. Và ngày càng có nhiều doanh nghiệp thay đổi chiến lược để trở nên nổi bật hơn. Do đó, chỉ có một trang web được tối ưu hóa là chưa đủ. Thậm chí, nếu bạn có một trang web tuyệt vời được tối ưu hóa toàn diện cho máy tính mà không có chiến lược SEO dành cho thiết bị di động, thứ hạng của bạn có thể sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Một trong những điểm khác biệt quan trọng là hành vi của người dùng thay đổi đáng kể tùy theo thiết bị họ sử dụng. Tìm kiếm trên thiết bị di động mang lại trải nghiệm hoàn toàn khác cho người dùng so với tìm kiếm trên máy tính. Với các tùy chọn tìm kiếm rộng hơn trên thiết bị di động, ví dụ như tìm kiếm bằng giọng nói, truy vấn tìm kiếm của người dùng có thể thay đổi rất nhiều và các doanh nghiệp cần phải suy tính đến điều này.

Vì quá trình chuyển đổi có thể rất phức tạp, việc lựa chọn một công ty có chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp để hỗ trợ chuyển đổi liền mạch và gần như không ảnh hưởng đến thứ hạng hiện tại của bạn là điều rất quan trọng. Đồng thời, công ty bạn chọn phải có hiểu biết sâu sắc về thuật toán của công cụ tìm kiếm để nắm rõ những kiến thức cần thiết nhằm giúp bạn đạt được thành công. Bạn nên tìm hiểu toàn diện về hồ sơ năng lực của công ty. Tìm hiểu thêm.