Bùng nổ doanh số chỉ trong 60 ngày với SEO trang thương mại điện tử. Chiến thắng đại dịch!

  • Tăng chuyển đổi thông qua lượng truy cập từ tìm kiếm tự nhiên
  • Cho phép mọi người dễ dàng tìm thấy sản phẩm của bạn trên Google
  • Tăng nhận diện và xây dựng lòng tin với khách hàng bằng nội dung chất lượng
  • Đo lường các mục tiêu chuyển đổi & tối ưu hóa liên tục
Có thể nói, SEO là một “con thú” đầy rắc rối, nhưng chúng tôi đã trang bị đầy đủ để chế ngự nó. Dù hoàn toàn tự tin mang đến kết quả vượt ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi tin rằng bạn chẳng việc gì phải ''mở hầu bao'' cho dịch vụ không hiệu quả nào cả. Đó là lý do bạn có thể lựa chọn chúng tôi là người dẫn dắt khi chọn dịch vụ SEO cho trang thương mại điện tử của mình. Bạn có thể thoải mái nghỉ ngơi và yên tâm thu được kết quả trong vòng 90 ngày, nếu không chúng tôi sẽ miễn toàn bộ chi phí đến khi đạt được mục tiêu. Có chúng tôi bên cạnh, nền tảng thương mại điện tử của bạn có thể nhanh chóng tận hưởng những lợi ích mà trang web được tối ưu hóa hiệu quả mang lại.
Có thể nói, SEO là một “con thú” đầy rắc rối, nhưng chúng tôi đã trang bị đầy đủ để chế ngự nó. Dù hoàn toàn tự tin mang đến kết quả vượt ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi tin rằng bạn chẳng việc gì phải ''mở hầu bao'' cho dịch vụ không hiệu quả nào cả. Đó là lý do bạn có thể lựa chọn chúng tôi là người dẫn dắt khi chọn dịch vụ SEO cho trang thương mại điện tử của mình. Bạn có thể thoải mái nghỉ ngơi và yên tâm thu được kết quả trong vòng 90 ngày, nếu không chúng tôi sẽ miễn toàn bộ chi phí đến khi đạt được mục tiêu. Có chúng tôi bên cạnh, nền tảng thương mại điện tử của bạn có thể nhanh chóng tận hưởng những lợi ích mà trang web được tối ưu hóa hiệu quả mang lại.
Có thể nói, SEO là một “con thú” đầy rắc rối, nhưng chúng tôi đã trang bị đầy đủ để chế ngự nó. Dù hoàn toàn tự tin mang đến kết quả vượt ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi tin rằng bạn chẳng việc gì phải ''mở hầu bao'' cho dịch vụ không hiệu quả nào cả. Đó là lý do bạn có thể lựa chọn chúng tôi là người dẫn dắt khi chọn dịch vụ SEO cho trang thương mại điện tử của mình. Bạn có thể thoải mái nghỉ ngơi và yên tâm thu được kết quả trong vòng 90 ngày, nếu không chúng tôi sẽ miễn toàn bộ chi phí đến khi đạt được mục tiêu. Có chúng tôi bên cạnh, nền tảng thương mại điện tử của bạn có thể nhanh chóng tận hưởng những lợi ích mà trang web được tối ưu hóa hiệu quả mang lại.
Có thể nói, SEO là một “con thú” đầy rắc rối, nhưng chúng tôi đã trang bị đầy đủ để chế ngự nó. Dù hoàn toàn tự tin mang đến kết quả vượt ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi tin rằng bạn chẳng việc gì phải ''mở hầu bao'' cho dịch vụ không hiệu quả nào cả. Đó là lý do bạn có thể lựa chọn chúng tôi là người dẫn dắt khi chọn dịch vụ SEO cho trang thương mại điện tử của mình. Bạn có thể thoải mái nghỉ ngơi và yên tâm thu được kết quả trong vòng 90 ngày, nếu không chúng tôi sẽ miễn toàn bộ chi phí đến khi đạt được mục tiêu. Có chúng tôi bên cạnh, nền tảng thương mại điện tử của bạn có thể nhanh chóng tận hưởng những lợi ích mà trang web được tối ưu hóa hiệu quả mang lại.
Có thể nói, SEO là một “con thú” đầy rắc rối, nhưng chúng tôi đã trang bị đầy đủ để chế ngự nó. Dù hoàn toàn tự tin mang đến kết quả vượt ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi tin rằng bạn chẳng việc gì phải ''mở hầu bao'' cho dịch vụ không hiệu quả nào cả. Đó là lý do bạn có thể lựa chọn chúng tôi là người dẫn dắt khi chọn dịch vụ SEO cho trang thương mại điện tử của mình. Bạn có thể thoải mái nghỉ ngơi và yên tâm thu được kết quả trong vòng 90 ngày, nếu không chúng tôi sẽ miễn toàn bộ chi phí đến khi đạt được mục tiêu. Có chúng tôi bên cạnh, nền tảng thương mại điện tử của bạn có thể nhanh chóng tận hưởng những lợi ích mà trang web được tối ưu hóa hiệu quả mang lại.
Có thể nói, SEO là một “con thú” đầy rắc rối, nhưng chúng tôi đã trang bị đầy đủ để chế ngự nó. Dù hoàn toàn tự tin mang đến kết quả vượt ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi tin rằng bạn chẳng việc gì phải ''mở hầu bao'' cho dịch vụ không hiệu quả nào cả. Đó là lý do bạn có thể lựa chọn chúng tôi là người dẫn dắt khi chọn dịch vụ SEO cho trang thương mại điện tử của mình. Bạn có thể thoải mái nghỉ ngơi và yên tâm thu được kết quả trong vòng 90 ngày, nếu không chúng tôi sẽ miễn toàn bộ chi phí đến khi đạt được mục tiêu. Có chúng tôi bên cạnh, nền tảng thương mại điện tử của bạn có thể nhanh chóng tận hưởng những lợi ích mà trang web được tối ưu hóa hiệu quả mang lại.

Được nhắc đến trên

Có thể nói, SEO là một “con thú” đầy rắc rối, nhưng chúng tôi đã trang bị đầy đủ để chế ngự nó. Dù hoàn toàn tự tin mang đến kết quả vượt ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi tin rằng bạn chẳng việc gì phải ''mở hầu bao'' cho dịch vụ không hiệu quả nào cả. Đó là lý do bạn có thể lựa chọn chúng tôi là người dẫn dắt khi chọn dịch vụ SEO cho trang thương mại điện tử của mình. Bạn có thể thoải mái nghỉ ngơi và yên tâm thu được kết quả trong vòng 90 ngày, nếu không chúng tôi sẽ miễn toàn bộ chi phí đến khi đạt được mục tiêu. Có chúng tôi bên cạnh, nền tảng thương mại điện tử của bạn có thể nhanh chóng tận hưởng những lợi ích mà trang web được tối ưu hóa hiệu quả mang lại.

Đạt kết quả trong 90 ngày hoặc miễn toàn bộ chi phí

Có thể nói, SEO là một “con thú” đầy rắc rối, nhưng chúng tôi đã trang bị đầy đủ để chế ngự nó. Dù hoàn toàn tự tin mang đến kết quả vượt ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi tin rằng bạn chẳng việc gì phải ”mở hầu bao” cho dịch vụ không hiệu quả nào cả. Đó là lý do bạn có thể lựa chọn chúng tôi là người dẫn dắt khi chọn dịch vụ SEO cho trang thương mại điện tử của mình. Bạn có thể thoải mái nghỉ ngơi và yên tâm thu được kết quả trong vòng 90 ngày, nếu không chúng tôi sẽ miễn toàn bộ chi phí đến khi đạt được mục tiêu. Có chúng tôi bên cạnh, nền tảng thương mại điện tử của bạn có thể nhanh chóng tận hưởng những lợi ích mà trang web được tối ưu hóa hiệu quả mang lại.

Có thể nói, SEO là một “con thú” đầy rắc rối, nhưng chúng tôi đã trang bị đầy đủ để chế ngự nó. Dù hoàn toàn tự tin mang đến kết quả vượt ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi tin rằng bạn chẳng việc gì phải ''mở hầu bao'' cho dịch vụ không hiệu quả nào cả. Đó là lý do bạn có thể lựa chọn chúng tôi là người dẫn dắt khi chọn dịch vụ SEO cho trang thương mại điện tử của mình. Bạn có thể thoải mái nghỉ ngơi và yên tâm thu được kết quả trong vòng 90 ngày, nếu không chúng tôi sẽ miễn toàn bộ chi phí đến khi đạt được mục tiêu. Có chúng tôi bên cạnh, nền tảng thương mại điện tử của bạn có thể nhanh chóng tận hưởng những lợi ích mà trang web được tối ưu hóa hiệu quả mang lại.
Có thể nói, SEO là một “con thú” đầy rắc rối, nhưng chúng tôi đã trang bị đầy đủ để chế ngự nó. Dù hoàn toàn tự tin mang đến kết quả vượt ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi tin rằng bạn chẳng việc gì phải ''mở hầu bao'' cho dịch vụ không hiệu quả nào cả. Đó là lý do bạn có thể lựa chọn chúng tôi là người dẫn dắt khi chọn dịch vụ SEO cho trang thương mại điện tử của mình. Bạn có thể thoải mái nghỉ ngơi và yên tâm thu được kết quả trong vòng 90 ngày, nếu không chúng tôi sẽ miễn toàn bộ chi phí đến khi đạt được mục tiêu. Có chúng tôi bên cạnh, nền tảng thương mại điện tử của bạn có thể nhanh chóng tận hưởng những lợi ích mà trang web được tối ưu hóa hiệu quả mang lại.

SEO trang thương mại điện tử là gì?

SEO, viết tắt của tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, là quá trình tinh chỉnh trang web để tăng thêm lưu lượng truy cập qua các công cụ tìm kiếm như Google, Bing, Yahoo và Baidu. SEO trang thương mại điện tử là thực hiện và áp dụng nguyên tắc cho các doanh nghiệp tập trung vào bán hàng trực tuyến. Mục tiêu chính của chiến dịch này cũng tương tự mọi chiến dịch SEO khác – đưa trang web lên thứ hạng cao trên các công cụ tìm kiếm để tăng lưu lượng truy cập và gặt hái “trái ngọt”. Tuy nhiên, trang web thương mại điện tử lại có những yêu cầu và mục tiêu riêng, nên kết quả có thể khác biệt rất lớn nếu có sự hỗ trợ của chuyên gia.

Tại sao SEO trang thương mại điện tử lại quan trọng?

Công cụ tìm kiếm là phương thức chính giúp mọi người có thể tìm thấy thứ mình cần trên mạng. Các công ty như Google sử dụng thuật toán để quyết định thông tin sẽ được hiển thị trên trang kết quả. Là phương thức hữu ích cho phép người dùng tìm kiếm trang web và doanh nghiệp thu hút khách hàng, nhưng cũng đồng thời khiến cuộc cạnh tranh thứ hạng cao trở nên vô cùng khốc liệt. Các trang web xuất hiện đầu tiên trên trang kết quả tìm kiếm có thể thu hút lưu lượng truy cập nhiều hơn 30%. Ngược lại, các trang web bị đẩy xuống trang thứ hai trở đi buộc phải tranh giành lượng nhấp chuột tùng chút một. Tình trạng lưu lượng truy cập sụt giảm nghiêm trọng quả là ác mộng đối với mọi công ty thương mại điện tử. Nếu thiếu chiến dịch SEO khả thi nhằm giúp bạn nổi bật hơn so với đối thủ nữa, doanh nghiệp của bạn có thể trở nên vô hình.

Có thể nói, SEO là một “con thú” đầy rắc rối, nhưng chúng tôi đã trang bị đầy đủ để chế ngự nó. Dù hoàn toàn tự tin mang đến kết quả vượt ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi tin rằng bạn chẳng việc gì phải ''mở hầu bao'' cho dịch vụ không hiệu quả nào cả. Đó là lý do bạn có thể lựa chọn chúng tôi là người dẫn dắt khi chọn dịch vụ SEO cho trang thương mại điện tử của mình. Bạn có thể thoải mái nghỉ ngơi và yên tâm thu được kết quả trong vòng 90 ngày, nếu không chúng tôi sẽ miễn toàn bộ chi phí đến khi đạt được mục tiêu. Có chúng tôi bên cạnh, nền tảng thương mại điện tử của bạn có thể nhanh chóng tận hưởng những lợi ích mà trang web được tối ưu hóa hiệu quả mang lại.
Có thể nói, SEO là một “con thú” đầy rắc rối, nhưng chúng tôi đã trang bị đầy đủ để chế ngự nó. Dù hoàn toàn tự tin mang đến kết quả vượt ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi tin rằng bạn chẳng việc gì phải ''mở hầu bao'' cho dịch vụ không hiệu quả nào cả. Đó là lý do bạn có thể lựa chọn chúng tôi là người dẫn dắt khi chọn dịch vụ SEO cho trang thương mại điện tử của mình. Bạn có thể thoải mái nghỉ ngơi và yên tâm thu được kết quả trong vòng 90 ngày, nếu không chúng tôi sẽ miễn toàn bộ chi phí đến khi đạt được mục tiêu. Có chúng tôi bên cạnh, nền tảng thương mại điện tử của bạn có thể nhanh chóng tận hưởng những lợi ích mà trang web được tối ưu hóa hiệu quả mang lại.

Chiến lược SEO trang thương mại điện phù hợp

Là chuyên gia vô cùng tận tâm về SEO trang thương mại điện tử, chúng tôi hiểu rõ phương pháp hiệu quả với trang web này có thể không phải giải pháp cho trang web khác. Đó là lý do chúng tôi luôn nỗ lực để hiểu rõ doanh nghiệp, nghiên cứu mọi khía cạnh khiến bạn khác biệt với các đối thủ cạnh tranh khác. Trước tiên, chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá toàn diện trang web để xác định mọi điểm yếu nghiêm trọng hoặc lĩnh vực cần cải thiện và xây dựng chiến lược đảm bảo đạt kết quả tốt nhất có thể. Sau đó, chúng tôi sẽ dùng kinh nghiệm phong phú và chuyên môn kỹ thuật của mình để lập, duy trì và giám sát chiến dịch qua báo cáo chi tiết gửi thường xuyên cho khách hàng.

Tin tưởng chuyên gia và thu lợi nhuận cao

Chúng tôi không nói suông. Đem đến trên 1,2 triệu khách hàng tiềm năng cho hơn 1700 khách hàng trên toàn cầu là thành tích chúng tôi đã đạt được khi hợp tác với doanh nghiệp ở mọi quy mô. Chuyên gia của chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ cách thuật toán của công cụ tìm kiếm sử dụng hàng trăm tín hiệu có ý nghĩa khác nhau để xác định thứ hạng trang web và áp dụng kiến thức chuyên sâu này cho từng doanh nghiệp. Dù là công ty bán lẻ nhỏ ở địa phương hay doanh nghiệp có thị trường trực tuyến toàn cầu rộng lớn, đội ngũ công ty có chuyên môn và bí quyết của chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn trong quá trình làm việc cũng như xây dựng chiến dịch theo yêu cầu, mang lại kết quả rõ ràng, phù hợp với mục tiêu.

Có thể nói, SEO là một “con thú” đầy rắc rối, nhưng chúng tôi đã trang bị đầy đủ để chế ngự nó. Dù hoàn toàn tự tin mang đến kết quả vượt ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi tin rằng bạn chẳng việc gì phải ''mở hầu bao'' cho dịch vụ không hiệu quả nào cả. Đó là lý do bạn có thể lựa chọn chúng tôi là người dẫn dắt khi chọn dịch vụ SEO cho trang thương mại điện tử của mình. Bạn có thể thoải mái nghỉ ngơi và yên tâm thu được kết quả trong vòng 90 ngày, nếu không chúng tôi sẽ miễn toàn bộ chi phí đến khi đạt được mục tiêu. Có chúng tôi bên cạnh, nền tảng thương mại điện tử của bạn có thể nhanh chóng tận hưởng những lợi ích mà trang web được tối ưu hóa hiệu quả mang lại.
Có thể nói, SEO là một “con thú” đầy rắc rối, nhưng chúng tôi đã trang bị đầy đủ để chế ngự nó. Dù hoàn toàn tự tin mang đến kết quả vượt ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi tin rằng bạn chẳng việc gì phải ''mở hầu bao'' cho dịch vụ không hiệu quả nào cả. Đó là lý do bạn có thể lựa chọn chúng tôi là người dẫn dắt khi chọn dịch vụ SEO cho trang thương mại điện tử của mình. Bạn có thể thoải mái nghỉ ngơi và yên tâm thu được kết quả trong vòng 90 ngày, nếu không chúng tôi sẽ miễn toàn bộ chi phí đến khi đạt được mục tiêu. Có chúng tôi bên cạnh, nền tảng thương mại điện tử của bạn có thể nhanh chóng tận hưởng những lợi ích mà trang web được tối ưu hóa hiệu quả mang lại.

Không chỉ là công ty chuyên SEO trang thương mại điện tử

Công ty Digital Marketing Leading.vn không chỉ là đội ngũ chuyên SEO trang thương mại điện tử. Chúng tôi là công ty cung cấp giải pháp kỹ thuật số toàn diện. Từ doanh nghiệp địa phương tại Việt Nam đến doanh nghiệp lớn hoạt động trên toàn cầu, khách hàng của chúng tôi sẽ nhận được lợi ích từ trang web do dịch vụ của chúng tôi mang lại dưới bất kỳ hình thức nào. Google Ads, quản lý danh tiếng, marketing qua mạng xã hội, local SEO, chiến dịch ưu tiên thiết bị di động và viết nội dung chất lượng chỉ là một vài trong vô số giải pháp chúng tôi có thể cung cấp cho doanh nghiệp, giành được nhiều lợi thế trong cả thị trường cạnh tranh nhất. Dịch vụ SEO luôn mang lại hiệu quả cao hơn khi kết hợp với chiến thuật. Hãy liên hệ ngay với đội ngũ của chúng tôi để tìm ra cách tiếp cận chiến dịch linh hoạt hơn.

Nhận báo cáo đánh giá trang web miễn phí chỉ trong vài phút

Bạn không chắc trang web của mình có tốt hơn của đối thủ cạnh tranh hay không? Bạn không biết mình có cần cải thiện lưu lượng truy cập tự nhiên hay không? Chúng tôi sẵn sàng giúp bạn đánh giá miễn phí hồ sơ SEO của trang web của mình, hay thậm chí của đối thủ cạnh tranh. Bạn sẽ nhận được báo cáo chỉ sau vài phút, đánh giá chính xác vị trí hiện tại của mình trên môi trường trực tuyến, cung cấp dữ liệu cần thiết để đánh giá lợi ích khi hợp tác với nhà cung cấp dịch vụ SEO trang thương mại điện tử tốt nhất Việt Nam.

Có thể nói, SEO là một “con thú” đầy rắc rối, nhưng chúng tôi đã trang bị đầy đủ để chế ngự nó. Dù hoàn toàn tự tin mang đến kết quả vượt ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi tin rằng bạn chẳng việc gì phải ''mở hầu bao'' cho dịch vụ không hiệu quả nào cả. Đó là lý do bạn có thể lựa chọn chúng tôi là người dẫn dắt khi chọn dịch vụ SEO cho trang thương mại điện tử của mình. Bạn có thể thoải mái nghỉ ngơi và yên tâm thu được kết quả trong vòng 90 ngày, nếu không chúng tôi sẽ miễn toàn bộ chi phí đến khi đạt được mục tiêu. Có chúng tôi bên cạnh, nền tảng thương mại điện tử của bạn có thể nhanh chóng tận hưởng những lợi ích mà trang web được tối ưu hóa hiệu quả mang lại.

Câu hỏi thường gặp về SEO thương mại điện tử

Trước hết, bạn phải tìm ra được thị trường ngách của mình và phát triển sản phẩm cũng như dịch vụ hấp dẫn khách hàng mục tiêu. Tiếp theo, bạn cần thiết lập trang web thân thiện với người dùng hoặc nền tảng (như Magento hoặc Shopify) cùng danh sách đầy đủ sản phẩm và dịch vụ cũng như nội dung liên quan và chuẩn SEO để trang web được các công cụ tìm kiếm đón nhận. Ngoài ra, đừng quên các dịch vụ hậu cần như vận chuyển và hoàn tất đơn hàng.

Khởi nghiệp kinh doanh thương mại điện tử trông có vẻ dễ dàng, nhưng để thành công thì lại là thử thách hoàn toàn khác. Như dự kiến, điện tử hóa thương mại đang trở nên cạnh tranh hơn mỗi ngày và chưa có dấu hiệu dừng lại. Kinh doanh thương mại điện tử thành công không chỉ là giành thắng lợi trước đối thủ, mà còn phải có chiến lược digital marketing thông minh. Bạn phải đứng đầu xu hướng SEO và đảm bảo có chiến lược chăm sóc khách hàng thiết thực, duy trì tương tác với khách hàng mục tiêu.

Nói một cách dễ hiểu, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) là đưa các cụm từ khóa liên quan và có lưu lượng truy cập cao vào trang web của mình để trang web có thể xuất hiện trên các trang kết quả của công cụ tìm kiếm (SERP) Google khi người dùng nhập truy vấn tìm kiếm. Nhờ đó, trang thương mại điện tử của bạn sẽ được thuật toán Google xếp hạng và người dùng chú ý. Về bản chất, SEO mang khách hàng tiềm năng cao đến trang web của bạn để tăng tỷ lệ chuyển đổi.

SEO có lẽ là một trong những phương pháp chắc chắn và đáng tin cậy nhất giúp tăng độ nhận diện thương hiệu trên môi trường trực tuyến và thúc đẩy doanh thu. Nhìn chung, SEO rẻ hơn nhiều so với các hình thức digital marketing khác và hoạt động như một chiến dịch dài hạn để tăng thêm lượt nhấp chuột vào trang web. Để duy trì thứ hạng của mình, bạn chỉ cần thường xuyên cập nhật thuật toán Google và xu hướng từ khóa. Khác với hình thức trả phí cho mỗi lần nhấp chuột (PPC), tất cả lưu lượng truy cập từ SEO đều miễn phí 100%.