Tăng 10.000 lượt xem mới chỉ trong 90 ngày với SEO video (tối ưu hóa video trên công cụ tìm kiếm)

  • Chỉ trả tiền khi bạn thấy trang web của mình xếp hạng trên trang đầu
  • Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng các kỹ thuật white-hat
  • Chỉ trả tiền cho những từ khóa mà bạn đã chọn
  • Bạn nhận được lợi tức đầu tư tốt hơn (ROI)
SEO video chú trọng vào kết quả từ các chuyên gia digital marketing video là một trong những hình thức digital marketing phát triển nhanh nhất. Ngày càng nhiều doanh nghiệp và nhà sáng tạo nội dung sử dụng phương tiện này trong chiến lược SEO của mình trên cả Youtube và Google. Điện thoại thông minh ngày càng được sử dụng rộng rãi, kết nối Internet nhanh hơn, phương tiện truyền thông xã hội phát triển và phương thức sản xuất sáng tạo hơn giúp việc truyền tải video đến người dùng trên khắp thế giới trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.Dù cho mục đích quảng cáo, giải trí, giáo dục hay bất kỳ mục đích nào khác, video thành công có thể là yếu tố quan trọng giúp thúc đẩy doanh số, tăng doanh thu và lưu lượng truy cập tự nhiên cho trang web của bạn. Nhưng video sẽ có ích lợi gì nếu không có ai xem? Tại công ty Digital Marketing Leading.vn, dịch vụ SEO video của chúng tôi sẽ giúp bạn cải thiện hoàn toàn phạm vi tiếp cận và lượt xem bằng cách đẩy video lên đầu kết quả tìm kiếm và tăng khả năng hiển thị trực tuyến.
SEO video chú trọng vào kết quả từ các chuyên gia digital marketing video là một trong những hình thức digital marketing phát triển nhanh nhất. Ngày càng nhiều doanh nghiệp và nhà sáng tạo nội dung sử dụng phương tiện này trong chiến lược SEO của mình trên cả Youtube và Google. Điện thoại thông minh ngày càng được sử dụng rộng rãi, kết nối Internet nhanh hơn, phương tiện truyền thông xã hội phát triển và phương thức sản xuất sáng tạo hơn giúp việc truyền tải video đến người dùng trên khắp thế giới trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.Dù cho mục đích quảng cáo, giải trí, giáo dục hay bất kỳ mục đích nào khác, video thành công có thể là yếu tố quan trọng giúp thúc đẩy doanh số, tăng doanh thu và lưu lượng truy cập tự nhiên cho trang web của bạn. Nhưng video sẽ có ích lợi gì nếu không có ai xem? Tại công ty Digital Marketing Leading.vn, dịch vụ SEO video của chúng tôi sẽ giúp bạn cải thiện hoàn toàn phạm vi tiếp cận và lượt xem bằng cách đẩy video lên đầu kết quả tìm kiếm và tăng khả năng hiển thị trực tuyến.
SEO video chú trọng vào kết quả từ các chuyên gia digital marketing video là một trong những hình thức digital marketing phát triển nhanh nhất. Ngày càng nhiều doanh nghiệp và nhà sáng tạo nội dung sử dụng phương tiện này trong chiến lược SEO của mình trên cả Youtube và Google. Điện thoại thông minh ngày càng được sử dụng rộng rãi, kết nối Internet nhanh hơn, phương tiện truyền thông xã hội phát triển và phương thức sản xuất sáng tạo hơn giúp việc truyền tải video đến người dùng trên khắp thế giới trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.Dù cho mục đích quảng cáo, giải trí, giáo dục hay bất kỳ mục đích nào khác, video thành công có thể là yếu tố quan trọng giúp thúc đẩy doanh số, tăng doanh thu và lưu lượng truy cập tự nhiên cho trang web của bạn. Nhưng video sẽ có ích lợi gì nếu không có ai xem? Tại công ty Digital Marketing Leading.vn, dịch vụ SEO video của chúng tôi sẽ giúp bạn cải thiện hoàn toàn phạm vi tiếp cận và lượt xem bằng cách đẩy video lên đầu kết quả tìm kiếm và tăng khả năng hiển thị trực tuyến.
SEO video chú trọng vào kết quả từ các chuyên gia digital marketing video là một trong những hình thức digital marketing phát triển nhanh nhất. Ngày càng nhiều doanh nghiệp và nhà sáng tạo nội dung sử dụng phương tiện này trong chiến lược SEO của mình trên cả Youtube và Google. Điện thoại thông minh ngày càng được sử dụng rộng rãi, kết nối Internet nhanh hơn, phương tiện truyền thông xã hội phát triển và phương thức sản xuất sáng tạo hơn giúp việc truyền tải video đến người dùng trên khắp thế giới trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.Dù cho mục đích quảng cáo, giải trí, giáo dục hay bất kỳ mục đích nào khác, video thành công có thể là yếu tố quan trọng giúp thúc đẩy doanh số, tăng doanh thu và lưu lượng truy cập tự nhiên cho trang web của bạn. Nhưng video sẽ có ích lợi gì nếu không có ai xem? Tại công ty Digital Marketing Leading.vn, dịch vụ SEO video của chúng tôi sẽ giúp bạn cải thiện hoàn toàn phạm vi tiếp cận và lượt xem bằng cách đẩy video lên đầu kết quả tìm kiếm và tăng khả năng hiển thị trực tuyến.
SEO video chú trọng vào kết quả từ các chuyên gia digital marketing video là một trong những hình thức digital marketing phát triển nhanh nhất. Ngày càng nhiều doanh nghiệp và nhà sáng tạo nội dung sử dụng phương tiện này trong chiến lược SEO của mình trên cả Youtube và Google. Điện thoại thông minh ngày càng được sử dụng rộng rãi, kết nối Internet nhanh hơn, phương tiện truyền thông xã hội phát triển và phương thức sản xuất sáng tạo hơn giúp việc truyền tải video đến người dùng trên khắp thế giới trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.Dù cho mục đích quảng cáo, giải trí, giáo dục hay bất kỳ mục đích nào khác, video thành công có thể là yếu tố quan trọng giúp thúc đẩy doanh số, tăng doanh thu và lưu lượng truy cập tự nhiên cho trang web của bạn. Nhưng video sẽ có ích lợi gì nếu không có ai xem? Tại công ty Digital Marketing Leading.vn, dịch vụ SEO video của chúng tôi sẽ giúp bạn cải thiện hoàn toàn phạm vi tiếp cận và lượt xem bằng cách đẩy video lên đầu kết quả tìm kiếm và tăng khả năng hiển thị trực tuyến.
SEO video chú trọng vào kết quả từ các chuyên gia digital marketing video là một trong những hình thức digital marketing phát triển nhanh nhất. Ngày càng nhiều doanh nghiệp và nhà sáng tạo nội dung sử dụng phương tiện này trong chiến lược SEO của mình trên cả Youtube và Google. Điện thoại thông minh ngày càng được sử dụng rộng rãi, kết nối Internet nhanh hơn, phương tiện truyền thông xã hội phát triển và phương thức sản xuất sáng tạo hơn giúp việc truyền tải video đến người dùng trên khắp thế giới trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.Dù cho mục đích quảng cáo, giải trí, giáo dục hay bất kỳ mục đích nào khác, video thành công có thể là yếu tố quan trọng giúp thúc đẩy doanh số, tăng doanh thu và lưu lượng truy cập tự nhiên cho trang web của bạn. Nhưng video sẽ có ích lợi gì nếu không có ai xem? Tại công ty Digital Marketing Leading.vn, dịch vụ SEO video của chúng tôi sẽ giúp bạn cải thiện hoàn toàn phạm vi tiếp cận và lượt xem bằng cách đẩy video lên đầu kết quả tìm kiếm và tăng khả năng hiển thị trực tuyến.

Được nhắc đến trên

SEO video chú trọng vào kết quả từ các chuyên gia digital marketing video là một trong những hình thức digital marketing phát triển nhanh nhất. Ngày càng nhiều doanh nghiệp và nhà sáng tạo nội dung sử dụng phương tiện này trong chiến lược SEO của mình trên cả Youtube và Google. Điện thoại thông minh ngày càng được sử dụng rộng rãi, kết nối Internet nhanh hơn, phương tiện truyền thông xã hội phát triển và phương thức sản xuất sáng tạo hơn giúp việc truyền tải video đến người dùng trên khắp thế giới trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.Dù cho mục đích quảng cáo, giải trí, giáo dục hay bất kỳ mục đích nào khác, video thành công có thể là yếu tố quan trọng giúp thúc đẩy doanh số, tăng doanh thu và lưu lượng truy cập tự nhiên cho trang web của bạn. Nhưng video sẽ có ích lợi gì nếu không có ai xem? Tại công ty Digital Marketing Leading.vn, dịch vụ SEO video của chúng tôi sẽ giúp bạn cải thiện hoàn toàn phạm vi tiếp cận và lượt xem bằng cách đẩy video lên đầu kết quả tìm kiếm và tăng khả năng hiển thị trực tuyến.

SEO video chú trọng vào kết quả từ các chuyên gia digital marketing

SEO video chú trọng vào kết quả từ các chuyên gia digital marketing video là một trong những hình thức digital marketing phát triển nhanh nhất. Ngày càng nhiều doanh nghiệp và nhà sáng tạo nội dung sử dụng phương tiện này trong chiến lược SEO của mình trên cả Youtube và Google. Điện thoại thông minh ngày càng được sử dụng rộng rãi, kết nối Internet nhanh hơn, phương tiện truyền thông xã hội phát triển và phương thức sản xuất sáng tạo hơn giúp việc truyền tải video đến người dùng trên khắp thế giới trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.Dù cho mục đích quảng cáo, giải trí, giáo dục hay bất kỳ mục đích nào khác, video thành công có thể là yếu tố quan trọng giúp thúc đẩy doanh số, tăng doanh thu và lưu lượng truy cập tự nhiên cho trang web của bạn. Nhưng video sẽ có ích lợi gì nếu không có ai xem? Tại công ty Digital Marketing Leading.vn, dịch vụ SEO video của chúng tôi sẽ giúp bạn cải thiện hoàn toàn phạm vi tiếp cận và lượt xem bằng cách đẩy video lên đầu kết quả tìm kiếm và tăng khả năng hiển thị trực tuyến.

SEO video chú trọng vào kết quả từ các chuyên gia digital marketing video là một trong những hình thức digital marketing phát triển nhanh nhất. Ngày càng nhiều doanh nghiệp và nhà sáng tạo nội dung sử dụng phương tiện này trong chiến lược SEO của mình trên cả Youtube và Google. Điện thoại thông minh ngày càng được sử dụng rộng rãi, kết nối Internet nhanh hơn, phương tiện truyền thông xã hội phát triển và phương thức sản xuất sáng tạo hơn giúp việc truyền tải video đến người dùng trên khắp thế giới trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.Dù cho mục đích quảng cáo, giải trí, giáo dục hay bất kỳ mục đích nào khác, video thành công có thể là yếu tố quan trọng giúp thúc đẩy doanh số, tăng doanh thu và lưu lượng truy cập tự nhiên cho trang web của bạn. Nhưng video sẽ có ích lợi gì nếu không có ai xem? Tại công ty Digital Marketing Leading.vn, dịch vụ SEO video của chúng tôi sẽ giúp bạn cải thiện hoàn toàn phạm vi tiếp cận và lượt xem bằng cách đẩy video lên đầu kết quả tìm kiếm và tăng khả năng hiển thị trực tuyến.
SEO video chú trọng vào kết quả từ các chuyên gia digital marketing video là một trong những hình thức digital marketing phát triển nhanh nhất. Ngày càng nhiều doanh nghiệp và nhà sáng tạo nội dung sử dụng phương tiện này trong chiến lược SEO của mình trên cả Youtube và Google. Điện thoại thông minh ngày càng được sử dụng rộng rãi, kết nối Internet nhanh hơn, phương tiện truyền thông xã hội phát triển và phương thức sản xuất sáng tạo hơn giúp việc truyền tải video đến người dùng trên khắp thế giới trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.Dù cho mục đích quảng cáo, giải trí, giáo dục hay bất kỳ mục đích nào khác, video thành công có thể là yếu tố quan trọng giúp thúc đẩy doanh số, tăng doanh thu và lưu lượng truy cập tự nhiên cho trang web của bạn. Nhưng video sẽ có ích lợi gì nếu không có ai xem? Tại công ty Digital Marketing Leading.vn, dịch vụ SEO video của chúng tôi sẽ giúp bạn cải thiện hoàn toàn phạm vi tiếp cận và lượt xem bằng cách đẩy video lên đầu kết quả tìm kiếm và tăng khả năng hiển thị trực tuyến.

Phát triển kỹ thuật SEO cho video

Trong những năm gần đây, không có kỹ thuật digital marketing nào phát triển nhanh như SEO video. Phương tiện này phát triển theo cấp số nhân khi người dùng, doanh nghiệp và các công cụ tìm kiếm đều nhận ra tiềm năng độc đáo của nó và ngày càng đòi hỏi nhiều nội dung video hơn. Sự ra đời của các nền tảng như Youtube cộng thêm máy ảnh chất lượng cao trên điện thoại thông minh và các thiết bị di động khác đã dẫn đến bùng nổ nội dung do người dùng tạo ra cùng nhiều khả năng mới cho hoạt động marketing qua mạng xã hội và giải trí. Bất kỳ trang web nào có lưu lượng truy cập lớn đều có ít nhất một video. Đương nhiên, điều này dẫn đến lượt yêu cầu tìm kiếm video và lượng nhấp chuột vào danh sách đa phương tiện tăng vọt. Với cơ hội được xếp hạng trong kết quả tìm kiếm toàn cầu cùng tab chuyên dụng của Google, chiến lược SEO video mạnh mẽ sẽ làm nổi bật nội dung của bạn, đồng thời nhân rộng phạm vi tiếp cận cũng như lượt xem video.

Tăng lượt xem thông qua SEO trên Youtube

Bạn có biết công cụ tìm kiếm phổ biến thứ hai trên thế giới chỉ sau Google là gì không? Không phải Baidu, Bing hay Yahoo. Đó là Youtube với hàng tỷ lượt truy cập mỗi tháng và cơ sở người dùng lớn gần bằng tổng dân số thế giới. Từ video âm nhạc, video giới thiệu phim đến video hướng dẫn và vlog, kho nội dung khổng lồ trên Youtube đã biến nền tảng này trở thành “nam châm” thu hút lưu lượng truy cập, tìm kiếm từ mọi lứa tuổi, sở thích và vị trí địa lý. Youtube đã trở thành “mỏ vàng” cho doanh nghiệp và nhà sản xuất video khai thác để tăng lượt xem, nhưng đồng thời phải tối ưu hóa nội dung video nếu không muốn bị các đối thủ cạnh tranh lấn át. Với chuyên môn về SEO trên Youtube, chúng tôi có thể giúp bạn đẩy nội dung của mình lên thứ hạng cao hơn trong danh sách tìm kiếm. Bạn sẽ không phải tốn thời gian lo lắng về cách thức quảng bá sản phẩm của mình mà chỉ cần tập trung tạo ra sản phẩm.

SEO video chú trọng vào kết quả từ các chuyên gia digital marketing video là một trong những hình thức digital marketing phát triển nhanh nhất. Ngày càng nhiều doanh nghiệp và nhà sáng tạo nội dung sử dụng phương tiện này trong chiến lược SEO của mình trên cả Youtube và Google. Điện thoại thông minh ngày càng được sử dụng rộng rãi, kết nối Internet nhanh hơn, phương tiện truyền thông xã hội phát triển và phương thức sản xuất sáng tạo hơn giúp việc truyền tải video đến người dùng trên khắp thế giới trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.Dù cho mục đích quảng cáo, giải trí, giáo dục hay bất kỳ mục đích nào khác, video thành công có thể là yếu tố quan trọng giúp thúc đẩy doanh số, tăng doanh thu và lưu lượng truy cập tự nhiên cho trang web của bạn. Nhưng video sẽ có ích lợi gì nếu không có ai xem? Tại công ty Digital Marketing Leading.vn, dịch vụ SEO video của chúng tôi sẽ giúp bạn cải thiện hoàn toàn phạm vi tiếp cận và lượt xem bằng cách đẩy video lên đầu kết quả tìm kiếm và tăng khả năng hiển thị trực tuyến.

Cách đưa video lên trang đầu

SEO video chú trọng vào kết quả từ các chuyên gia digital marketing video là một trong những hình thức digital marketing phát triển nhanh nhất. Ngày càng nhiều doanh nghiệp và nhà sáng tạo nội dung sử dụng phương tiện này trong chiến lược SEO của mình trên cả Youtube và Google. Điện thoại thông minh ngày càng được sử dụng rộng rãi, kết nối Internet nhanh hơn, phương tiện truyền thông xã hội phát triển và phương thức sản xuất sáng tạo hơn giúp việc truyền tải video đến người dùng trên khắp thế giới trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.Dù cho mục đích quảng cáo, giải trí, giáo dục hay bất kỳ mục đích nào khác, video thành công có thể là yếu tố quan trọng giúp thúc đẩy doanh số, tăng doanh thu và lưu lượng truy cập tự nhiên cho trang web của bạn. Nhưng video sẽ có ích lợi gì nếu không có ai xem? Tại công ty Digital Marketing Leading.vn, dịch vụ SEO video của chúng tôi sẽ giúp bạn cải thiện hoàn toàn phạm vi tiếp cận và lượt xem bằng cách đẩy video lên đầu kết quả tìm kiếm và tăng khả năng hiển thị trực tuyến.

Trang web của tôi không có video nào. Tôi nên bắt đầu từ đâu?

Thời điểm phù hợp nhất để bắt đầu làm video là 5 năm trước, nếu không thì chính là hôm nay. Nếu bạn chưa có nội dung ở định dạng này để tối ưu hóa, hãy coi đây là cơ hội tuyệt vời để bắt đầu một khởi đầu mới. Nội dung vô cùng quan trọng đối với SEO và video là một cách đa dạng hóa phương thức truyền tải nội dung tuyệt vời, chưa kể đến cơ hội đáng giá để thu hút người dùng theo cách ý nghĩa hơn và mở rộng nguồn thông tin hiện có trên trang web hoặc kênh Youtube của bạn. Việc nên bắt đầu từ đâu còn tùy thuộc vào quy mô doanh nghiệp và phạm vi kinh doanh, nhưng dưới đây là một số cách bạn có thể sử dụng video để hoàn thiện trang web và tìm ra phương thức mới giúp bạn giành được thứ hạng cao trên Google. Nhưng hãy lưu ý, đừng chỉ đăng video cũ để đảm bảo lợi ích của trang web. Cuối cùng, bạn cần xem xét cách tốt nhất để tăng giá trị cho trải nghiệm người dùng. Như vậy, thứ hạng sẽ tự nhiên tăng lên.

Cách đưa video lên trang đầu

Những con số từ Leading Digital

SEO video chú trọng vào kết quả từ các chuyên gia digital marketing video là một trong những hình thức digital marketing phát triển nhanh nhất. Ngày càng nhiều doanh nghiệp và nhà sáng tạo nội dung sử dụng phương tiện này trong chiến lược SEO của mình trên cả Youtube và Google. Điện thoại thông minh ngày càng được sử dụng rộng rãi, kết nối Internet nhanh hơn, phương tiện truyền thông xã hội phát triển và phương thức sản xuất sáng tạo hơn giúp việc truyền tải video đến người dùng trên khắp thế giới trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.Dù cho mục đích quảng cáo, giải trí, giáo dục hay bất kỳ mục đích nào khác, video thành công có thể là yếu tố quan trọng giúp thúc đẩy doanh số, tăng doanh thu và lưu lượng truy cập tự nhiên cho trang web của bạn. Nhưng video sẽ có ích lợi gì nếu không có ai xem? Tại công ty Digital Marketing Leading.vn, dịch vụ SEO video của chúng tôi sẽ giúp bạn cải thiện hoàn toàn phạm vi tiếp cận và lượt xem bằng cách đẩy video lên đầu kết quả tìm kiếm và tăng khả năng hiển thị trực tuyến.

Dự án gần đây

SEO

gobear.com

GoBear tiên phong cung cấp giải pháp cho nhu cầu quan trọng nhất của người dùng khi họ đang phân vân giữa quá nhiều lựa chọn: sự đơn giản. Trang web này mang đến cho người dùng những công cụ hữu ích như so sánh thẻ tín dụng, tham khảo đánh giá từ người dùng khác, và bảng xếp hạng các sản phẩm tài chính cá nhân. Xem thêm →

Chúng tôi hợp tác với các thương hiệu ở mọi quy mô

SEO video chú trọng vào kết quả từ các chuyên gia digital marketing video là một trong những hình thức digital marketing phát triển nhanh nhất. Ngày càng nhiều doanh nghiệp và nhà sáng tạo nội dung sử dụng phương tiện này trong chiến lược SEO của mình trên cả Youtube và Google. Điện thoại thông minh ngày càng được sử dụng rộng rãi, kết nối Internet nhanh hơn, phương tiện truyền thông xã hội phát triển và phương thức sản xuất sáng tạo hơn giúp việc truyền tải video đến người dùng trên khắp thế giới trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.Dù cho mục đích quảng cáo, giải trí, giáo dục hay bất kỳ mục đích nào khác, video thành công có thể là yếu tố quan trọng giúp thúc đẩy doanh số, tăng doanh thu và lưu lượng truy cập tự nhiên cho trang web của bạn. Nhưng video sẽ có ích lợi gì nếu không có ai xem? Tại công ty Digital Marketing Leading.vn, dịch vụ SEO video của chúng tôi sẽ giúp bạn cải thiện hoàn toàn phạm vi tiếp cận và lượt xem bằng cách đẩy video lên đầu kết quả tìm kiếm và tăng khả năng hiển thị trực tuyến.

Câu hỏi thường gặp về Video SEO

Giống như Google, Youtube cũng tìm kiếm “tín hiệu xếp hạng” nhất định để phân phối video đến người dùng có liên quan. Một số yếu tố như thẻ, cách đặt tên video và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến cách video hoạt động trên Youtube.

Nếu doanh nghiệp của bạn tạo video thường xuyên và đã nhận được lưu lượng truy cập từ Youtube. Vậy thì đáp án là CÓ! Youtube là công cụ tìm kiếm lớn thứ hai chỉ xếp sau Google, vậy nên cơ hội nhận được nhiều lượt xem và lượng người tương tác là vô hạn.

Chúng tôi đã có thành tích trong việc cải thiện lượng người xem, người đăng ký và hoạt động tổng thể trên kênh Youtube. Hãy liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm!