Thống lĩnh tìm kiếm trên Google bằng chiến lược xây dựng liên kết mũ trắng

 • Cho phép Google hiểu trang web của bạn tốt hơn và nhanh hơn
 • Nhóm chuyên gia của chúng tôi sẽ phân tích và xác định các backlink chất lượng
 • Tăng độ uy tín cho trang web để có thứ hạng tốt hơn trên SERPs
 • Tùy chỉnh theo chiến dịch SEO và ngân sách của bạn
Backlink, hay gọi tắt là liên kết, là một trong những nguyên tắc cơ bản và có ảnh hưởng nhất quyết định cách chúng ta sử dụng Internet. Dù là theo dõi kết quả tìm kiếm trên Google, nhấp vào hồ sơ trên mạng xã hội của bạn bè, xem nguồn của thông tin trên Wikipedia hay tìm các bài báo liên quan, hầu hết mọi hoạt động trực tuyến đều thực hiện được nhờ có liên kết và một số hoạt động quan trọng hơn đối với cơ sơ hạ tầng trực tuyến. Khi đề cập đến SEO – quá trình cải thiện thứ hạng trang web trên công cụ tìm kiếm – khái niệm xây dựng backlink chỉ đơn giản là tạo liên kết từ các trang web khác đến trang web của bạn.Có nhiều lý do khiến việc xây dựng backlink trở thành khía cạnh thiết yếu trong quá trình SEO, nhưng lợi ích thiết thực nhất là vì backlink là yếu tố quan trọng trong thuật toán tìm kiếm của Google. Liên kết này có thể cải thiện đáng kể mức độ tin cậy và thứ hạng nếu được xây dựng tốt. Đối với công cụ tìm kiếm, liên kết từ các bên thứ ba đến trang web của bạn là dấu hiệu chứng tỏ trang web của bạn mang lại giá trị cho người dùng. Nếu một trang web thêm liên kết đến một trong các trang của bạn thì đó thực sự là lá phiếu tín nhiệm, cho thấy bạn được tin cậy về một chủ đề hoặc mục đích cụ thể và tạo ra tính liên kết tích cực cho thương hiệu. Ngày nay, backlink được coi là một trong số những khía cạnh quan trọng nhất trong quá trình SEO. Doanh nghiệp không có chiến lược xây dựng backlink vững chắc đều rơi vào tình trạng tụt thứ hạng nghiêm trọng trên danh sách tìm kiếm.
Backlink, hay gọi tắt là liên kết, là một trong những nguyên tắc cơ bản và có ảnh hưởng nhất quyết định cách chúng ta sử dụng Internet. Dù là theo dõi kết quả tìm kiếm trên Google, nhấp vào hồ sơ trên mạng xã hội của bạn bè, xem nguồn của thông tin trên Wikipedia hay tìm các bài báo liên quan, hầu hết mọi hoạt động trực tuyến đều thực hiện được nhờ có liên kết và một số hoạt động quan trọng hơn đối với cơ sơ hạ tầng trực tuyến. Khi đề cập đến SEO – quá trình cải thiện thứ hạng trang web trên công cụ tìm kiếm – khái niệm xây dựng backlink chỉ đơn giản là tạo liên kết từ các trang web khác đến trang web của bạn.Có nhiều lý do khiến việc xây dựng backlink trở thành khía cạnh thiết yếu trong quá trình SEO, nhưng lợi ích thiết thực nhất là vì backlink là yếu tố quan trọng trong thuật toán tìm kiếm của Google. Liên kết này có thể cải thiện đáng kể mức độ tin cậy và thứ hạng nếu được xây dựng tốt. Đối với công cụ tìm kiếm, liên kết từ các bên thứ ba đến trang web của bạn là dấu hiệu chứng tỏ trang web của bạn mang lại giá trị cho người dùng. Nếu một trang web thêm liên kết đến một trong các trang của bạn thì đó thực sự là lá phiếu tín nhiệm, cho thấy bạn được tin cậy về một chủ đề hoặc mục đích cụ thể và tạo ra tính liên kết tích cực cho thương hiệu. Ngày nay, backlink được coi là một trong số những khía cạnh quan trọng nhất trong quá trình SEO. Doanh nghiệp không có chiến lược xây dựng backlink vững chắc đều rơi vào tình trạng tụt thứ hạng nghiêm trọng trên danh sách tìm kiếm.
Backlink, hay gọi tắt là liên kết, là một trong những nguyên tắc cơ bản và có ảnh hưởng nhất quyết định cách chúng ta sử dụng Internet. Dù là theo dõi kết quả tìm kiếm trên Google, nhấp vào hồ sơ trên mạng xã hội của bạn bè, xem nguồn của thông tin trên Wikipedia hay tìm các bài báo liên quan, hầu hết mọi hoạt động trực tuyến đều thực hiện được nhờ có liên kết và một số hoạt động quan trọng hơn đối với cơ sơ hạ tầng trực tuyến. Khi đề cập đến SEO – quá trình cải thiện thứ hạng trang web trên công cụ tìm kiếm – khái niệm xây dựng backlink chỉ đơn giản là tạo liên kết từ các trang web khác đến trang web của bạn.Có nhiều lý do khiến việc xây dựng backlink trở thành khía cạnh thiết yếu trong quá trình SEO, nhưng lợi ích thiết thực nhất là vì backlink là yếu tố quan trọng trong thuật toán tìm kiếm của Google. Liên kết này có thể cải thiện đáng kể mức độ tin cậy và thứ hạng nếu được xây dựng tốt. Đối với công cụ tìm kiếm, liên kết từ các bên thứ ba đến trang web của bạn là dấu hiệu chứng tỏ trang web của bạn mang lại giá trị cho người dùng. Nếu một trang web thêm liên kết đến một trong các trang của bạn thì đó thực sự là lá phiếu tín nhiệm, cho thấy bạn được tin cậy về một chủ đề hoặc mục đích cụ thể và tạo ra tính liên kết tích cực cho thương hiệu. Ngày nay, backlink được coi là một trong số những khía cạnh quan trọng nhất trong quá trình SEO. Doanh nghiệp không có chiến lược xây dựng backlink vững chắc đều rơi vào tình trạng tụt thứ hạng nghiêm trọng trên danh sách tìm kiếm.
Backlink, hay gọi tắt là liên kết, là một trong những nguyên tắc cơ bản và có ảnh hưởng nhất quyết định cách chúng ta sử dụng Internet. Dù là theo dõi kết quả tìm kiếm trên Google, nhấp vào hồ sơ trên mạng xã hội của bạn bè, xem nguồn của thông tin trên Wikipedia hay tìm các bài báo liên quan, hầu hết mọi hoạt động trực tuyến đều thực hiện được nhờ có liên kết và một số hoạt động quan trọng hơn đối với cơ sơ hạ tầng trực tuyến. Khi đề cập đến SEO – quá trình cải thiện thứ hạng trang web trên công cụ tìm kiếm – khái niệm xây dựng backlink chỉ đơn giản là tạo liên kết từ các trang web khác đến trang web của bạn.Có nhiều lý do khiến việc xây dựng backlink trở thành khía cạnh thiết yếu trong quá trình SEO, nhưng lợi ích thiết thực nhất là vì backlink là yếu tố quan trọng trong thuật toán tìm kiếm của Google. Liên kết này có thể cải thiện đáng kể mức độ tin cậy và thứ hạng nếu được xây dựng tốt. Đối với công cụ tìm kiếm, liên kết từ các bên thứ ba đến trang web của bạn là dấu hiệu chứng tỏ trang web của bạn mang lại giá trị cho người dùng. Nếu một trang web thêm liên kết đến một trong các trang của bạn thì đó thực sự là lá phiếu tín nhiệm, cho thấy bạn được tin cậy về một chủ đề hoặc mục đích cụ thể và tạo ra tính liên kết tích cực cho thương hiệu. Ngày nay, backlink được coi là một trong số những khía cạnh quan trọng nhất trong quá trình SEO. Doanh nghiệp không có chiến lược xây dựng backlink vững chắc đều rơi vào tình trạng tụt thứ hạng nghiêm trọng trên danh sách tìm kiếm.
Backlink, hay gọi tắt là liên kết, là một trong những nguyên tắc cơ bản và có ảnh hưởng nhất quyết định cách chúng ta sử dụng Internet. Dù là theo dõi kết quả tìm kiếm trên Google, nhấp vào hồ sơ trên mạng xã hội của bạn bè, xem nguồn của thông tin trên Wikipedia hay tìm các bài báo liên quan, hầu hết mọi hoạt động trực tuyến đều thực hiện được nhờ có liên kết và một số hoạt động quan trọng hơn đối với cơ sơ hạ tầng trực tuyến. Khi đề cập đến SEO – quá trình cải thiện thứ hạng trang web trên công cụ tìm kiếm – khái niệm xây dựng backlink chỉ đơn giản là tạo liên kết từ các trang web khác đến trang web của bạn.Có nhiều lý do khiến việc xây dựng backlink trở thành khía cạnh thiết yếu trong quá trình SEO, nhưng lợi ích thiết thực nhất là vì backlink là yếu tố quan trọng trong thuật toán tìm kiếm của Google. Liên kết này có thể cải thiện đáng kể mức độ tin cậy và thứ hạng nếu được xây dựng tốt. Đối với công cụ tìm kiếm, liên kết từ các bên thứ ba đến trang web của bạn là dấu hiệu chứng tỏ trang web của bạn mang lại giá trị cho người dùng. Nếu một trang web thêm liên kết đến một trong các trang của bạn thì đó thực sự là lá phiếu tín nhiệm, cho thấy bạn được tin cậy về một chủ đề hoặc mục đích cụ thể và tạo ra tính liên kết tích cực cho thương hiệu. Ngày nay, backlink được coi là một trong số những khía cạnh quan trọng nhất trong quá trình SEO. Doanh nghiệp không có chiến lược xây dựng backlink vững chắc đều rơi vào tình trạng tụt thứ hạng nghiêm trọng trên danh sách tìm kiếm.
Backlink, hay gọi tắt là liên kết, là một trong những nguyên tắc cơ bản và có ảnh hưởng nhất quyết định cách chúng ta sử dụng Internet. Dù là theo dõi kết quả tìm kiếm trên Google, nhấp vào hồ sơ trên mạng xã hội của bạn bè, xem nguồn của thông tin trên Wikipedia hay tìm các bài báo liên quan, hầu hết mọi hoạt động trực tuyến đều thực hiện được nhờ có liên kết và một số hoạt động quan trọng hơn đối với cơ sơ hạ tầng trực tuyến. Khi đề cập đến SEO – quá trình cải thiện thứ hạng trang web trên công cụ tìm kiếm – khái niệm xây dựng backlink chỉ đơn giản là tạo liên kết từ các trang web khác đến trang web của bạn.Có nhiều lý do khiến việc xây dựng backlink trở thành khía cạnh thiết yếu trong quá trình SEO, nhưng lợi ích thiết thực nhất là vì backlink là yếu tố quan trọng trong thuật toán tìm kiếm của Google. Liên kết này có thể cải thiện đáng kể mức độ tin cậy và thứ hạng nếu được xây dựng tốt. Đối với công cụ tìm kiếm, liên kết từ các bên thứ ba đến trang web của bạn là dấu hiệu chứng tỏ trang web của bạn mang lại giá trị cho người dùng. Nếu một trang web thêm liên kết đến một trong các trang của bạn thì đó thực sự là lá phiếu tín nhiệm, cho thấy bạn được tin cậy về một chủ đề hoặc mục đích cụ thể và tạo ra tính liên kết tích cực cho thương hiệu. Ngày nay, backlink được coi là một trong số những khía cạnh quan trọng nhất trong quá trình SEO. Doanh nghiệp không có chiến lược xây dựng backlink vững chắc đều rơi vào tình trạng tụt thứ hạng nghiêm trọng trên danh sách tìm kiếm.

Được nhắc đến trên

Backlink, hay gọi tắt là liên kết, là một trong những nguyên tắc cơ bản và có ảnh hưởng nhất quyết định cách chúng ta sử dụng Internet. Dù là theo dõi kết quả tìm kiếm trên Google, nhấp vào hồ sơ trên mạng xã hội của bạn bè, xem nguồn của thông tin trên Wikipedia hay tìm các bài báo liên quan, hầu hết mọi hoạt động trực tuyến đều thực hiện được nhờ có liên kết và một số hoạt động quan trọng hơn đối với cơ sơ hạ tầng trực tuyến. Khi đề cập đến SEO – quá trình cải thiện thứ hạng trang web trên công cụ tìm kiếm – khái niệm xây dựng backlink chỉ đơn giản là tạo liên kết từ các trang web khác đến trang web của bạn.Có nhiều lý do khiến việc xây dựng backlink trở thành khía cạnh thiết yếu trong quá trình SEO, nhưng lợi ích thiết thực nhất là vì backlink là yếu tố quan trọng trong thuật toán tìm kiếm của Google. Liên kết này có thể cải thiện đáng kể mức độ tin cậy và thứ hạng nếu được xây dựng tốt. Đối với công cụ tìm kiếm, liên kết từ các bên thứ ba đến trang web của bạn là dấu hiệu chứng tỏ trang web của bạn mang lại giá trị cho người dùng. Nếu một trang web thêm liên kết đến một trong các trang của bạn thì đó thực sự là lá phiếu tín nhiệm, cho thấy bạn được tin cậy về một chủ đề hoặc mục đích cụ thể và tạo ra tính liên kết tích cực cho thương hiệu. Ngày nay, backlink được coi là một trong số những khía cạnh quan trọng nhất trong quá trình SEO. Doanh nghiệp không có chiến lược xây dựng backlink vững chắc đều rơi vào tình trạng tụt thứ hạng nghiêm trọng trên danh sách tìm kiếm.

Xây dựng backlink: backlink là gì và tại sao lại quan trọng đến vậy?

Backlink, hay gọi tắt là liên kết, là một trong những nguyên tắc cơ bản và có ảnh hưởng nhất quyết định cách chúng ta sử dụng Internet. Dù là theo dõi kết quả tìm kiếm trên Google, nhấp vào hồ sơ trên mạng xã hội của bạn bè, xem nguồn của thông tin trên Wikipedia hay tìm các bài báo liên quan, hầu hết mọi hoạt động trực tuyến đều thực hiện được nhờ có liên kết và một số hoạt động quan trọng hơn đối với cơ sơ hạ tầng trực tuyến. Khi đề cập đến SEO – quá trình cải thiện thứ hạng trang web trên công cụ tìm kiếm – khái niệm xây dựng backlink chỉ đơn giản là tạo liên kết từ các trang web khác đến trang web của bạn.Có nhiều lý do khiến việc xây dựng backlink trở thành khía cạnh thiết yếu trong quá trình SEO, nhưng lợi ích thiết thực nhất là vì backlink là yếu tố quan trọng trong thuật toán tìm kiếm của Google. Liên kết này có thể cải thiện đáng kể mức độ tin cậy và thứ hạng nếu được xây dựng tốt. Đối với công cụ tìm kiếm, liên kết từ các bên thứ ba đến trang web của bạn là dấu hiệu chứng tỏ trang web của bạn mang lại giá trị cho người dùng. Nếu một trang web thêm liên kết đến một trong các trang của bạn thì đó thực sự là lá phiếu tín nhiệm, cho thấy bạn được tin cậy về một chủ đề hoặc mục đích cụ thể và tạo ra tính liên kết tích cực cho thương hiệu. Ngày nay, backlink được coi là một trong số những khía cạnh quan trọng nhất trong quá trình SEO. Doanh nghiệp không có chiến lược xây dựng backlink vững chắc đều rơi vào tình trạng tụt thứ hạng nghiêm trọng trên danh sách tìm kiếm.

Backlink, hay gọi tắt là liên kết, là một trong những nguyên tắc cơ bản và có ảnh hưởng nhất quyết định cách chúng ta sử dụng Internet. Dù là theo dõi kết quả tìm kiếm trên Google, nhấp vào hồ sơ trên mạng xã hội của bạn bè, xem nguồn của thông tin trên Wikipedia hay tìm các bài báo liên quan, hầu hết mọi hoạt động trực tuyến đều thực hiện được nhờ có liên kết và một số hoạt động quan trọng hơn đối với cơ sơ hạ tầng trực tuyến. Khi đề cập đến SEO – quá trình cải thiện thứ hạng trang web trên công cụ tìm kiếm – khái niệm xây dựng backlink chỉ đơn giản là tạo liên kết từ các trang web khác đến trang web của bạn.Có nhiều lý do khiến việc xây dựng backlink trở thành khía cạnh thiết yếu trong quá trình SEO, nhưng lợi ích thiết thực nhất là vì backlink là yếu tố quan trọng trong thuật toán tìm kiếm của Google. Liên kết này có thể cải thiện đáng kể mức độ tin cậy và thứ hạng nếu được xây dựng tốt. Đối với công cụ tìm kiếm, liên kết từ các bên thứ ba đến trang web của bạn là dấu hiệu chứng tỏ trang web của bạn mang lại giá trị cho người dùng. Nếu một trang web thêm liên kết đến một trong các trang của bạn thì đó thực sự là lá phiếu tín nhiệm, cho thấy bạn được tin cậy về một chủ đề hoặc mục đích cụ thể và tạo ra tính liên kết tích cực cho thương hiệu. Ngày nay, backlink được coi là một trong số những khía cạnh quan trọng nhất trong quá trình SEO. Doanh nghiệp không có chiến lược xây dựng backlink vững chắc đều rơi vào tình trạng tụt thứ hạng nghiêm trọng trên danh sách tìm kiếm.
Backlink, hay gọi tắt là liên kết, là một trong những nguyên tắc cơ bản và có ảnh hưởng nhất quyết định cách chúng ta sử dụng Internet. Dù là theo dõi kết quả tìm kiếm trên Google, nhấp vào hồ sơ trên mạng xã hội của bạn bè, xem nguồn của thông tin trên Wikipedia hay tìm các bài báo liên quan, hầu hết mọi hoạt động trực tuyến đều thực hiện được nhờ có liên kết và một số hoạt động quan trọng hơn đối với cơ sơ hạ tầng trực tuyến. Khi đề cập đến SEO – quá trình cải thiện thứ hạng trang web trên công cụ tìm kiếm – khái niệm xây dựng backlink chỉ đơn giản là tạo liên kết từ các trang web khác đến trang web của bạn.Có nhiều lý do khiến việc xây dựng backlink trở thành khía cạnh thiết yếu trong quá trình SEO, nhưng lợi ích thiết thực nhất là vì backlink là yếu tố quan trọng trong thuật toán tìm kiếm của Google. Liên kết này có thể cải thiện đáng kể mức độ tin cậy và thứ hạng nếu được xây dựng tốt. Đối với công cụ tìm kiếm, liên kết từ các bên thứ ba đến trang web của bạn là dấu hiệu chứng tỏ trang web của bạn mang lại giá trị cho người dùng. Nếu một trang web thêm liên kết đến một trong các trang của bạn thì đó thực sự là lá phiếu tín nhiệm, cho thấy bạn được tin cậy về một chủ đề hoặc mục đích cụ thể và tạo ra tính liên kết tích cực cho thương hiệu. Ngày nay, backlink được coi là một trong số những khía cạnh quan trọng nhất trong quá trình SEO. Doanh nghiệp không có chiến lược xây dựng backlink vững chắc đều rơi vào tình trạng tụt thứ hạng nghiêm trọng trên danh sách tìm kiếm.

Nghệ thuật tạo hồ sơ backlink chất lượng

Trước đây, xây dựng liên kết thường coi trọng số lượng hơn chất lượng, nhưng ngày nay, đây là một trong số những mảng khó thực hiện đúng nhất trong quá trình SEO. Chất lượng luôn được ưu tiên hàng đầu vì các công cụ tìm kiếm ngày càng chú trọng vào chất lượng trong mỗi lần cập nhật thuật toán xếp hạng. Về mặt tối ưu hóa, liên kết từ các trang web đến trang của bạn mà Google coi là đáng tin cậy và có giá trị cao là những liên kết vô cùng đáng giá. Ngược lại, liên kết rác và liên kết xấu từ các nguồn không đáng tin cậy sẽ khiến trang của bạn bị tụt hạng khó có thể phục hồi.Quá trình xây dựng backlink bao gồm nghiên cứu trang web và blog liên quan, tiếp cận để đề xuất liên kết phù hợp và cung cấp địa chỉ URL mới cho chủ trang web có các trang chứa liên kết hỏng đến trang web của bạn và nhiều bước khác. Lý thuyết nghe có vẻ đơn giản, nhưng trên thực tế, quá trình này là một thử thách khó nhằn, đòi hỏi nhiều kinh nghiệm và khả năng nhận biết đúng cơ hội. Ngoài ra, xây dựng liên kết còn để đảm bảo trang web của bạn có giá trị đáng để liên kết. Nếu trang đích có ít hoặc không có giá trị đối với người nhấp vào thì liên kết đó có thể ảnh hưởng xấu đến hiệu suất trang của bạn và ít có khả năng hợp tác với các trang web khác. Nhưng nếu trang đích là nguồn tài nguyên phong phú có nội dung chất lượng và hấp dẫn, đương nhiên mọi người sẽ muốn liên kết với trang web của bạn. Lượng khách truy cập cũng có khả năng lớn trở thành các khách hàng tiềm năng

Cam kết đạt mục tiêu trong 90 ngày hoặc miễn mọi chi phí đến khi thu được kết quả

 • Cải thiện độ uy tín tên miền cho (domain authority) trang web của bạn
 • Tăng lưu lượng truy cập giới thiệu đến trang web của bạn
 • Xây dựng nhận thức về thương hiệu và khả năng hiển thị
 • Tăng và duy trì thứ hạng SEO tổng thể của bạn trên Google
 • Giúp trang web của bạn được bot và đối tượng khách hàng mục tiêu của bạn chú ý và tin tưởng
 • Việc trang web của bạn được nhiều website uy tín đề cập và giới thiệu sẽ giúp khách hàng tin tưởng và khả năng chuyển đổi tốt hơn
 • Các liên kết chất lượng có thể giúp nội dung trang web của bạn được xếp hạng cao hơn, được Google xem là các tài nguyên có giá trị cao và từ đó đưa bạn xuất hiện trên các đoạn trích nổi bật hoặc các loại kết quả tìm kiếm khác

Chúng tôi sẽ giúp bạn tránh các hình phạt do xây dựng liên kết không đúng cách, các trang web có điểm số spam cao và không để tình trạng các liên kết bị gỡ sau một thời gian hoặc 404 xảy ra. Trọng tâm của chúng tôi là khuyến khích các trang web uy tín, có liên quan tới lĩnh vực của bạn muốn liên kết đến trang web của bạn thông qua quy trình xây dựng liên kết tự nhiên và chia sẻ nội dung chất lượng của riêng bạn.

Chúng tôi có thể giúp bạn nhận được tất cả ‘link juice’ chất lượng mà trang web của bạn cần. Nhiệm vụ của chúng tôi là thiết lập trang web của bạn như một nguồn đáng tin cậy để những trang web khác MUỐN liên kết đến, điều này sẽ có giá trị giúp bạn nhận được những nguồn liên kết mạnh nhất, chất lượng nhất và tự nhiên nhất.

Backlink, hay gọi tắt là liên kết, là một trong những nguyên tắc cơ bản và có ảnh hưởng nhất quyết định cách chúng ta sử dụng Internet. Dù là theo dõi kết quả tìm kiếm trên Google, nhấp vào hồ sơ trên mạng xã hội của bạn bè, xem nguồn của thông tin trên Wikipedia hay tìm các bài báo liên quan, hầu hết mọi hoạt động trực tuyến đều thực hiện được nhờ có liên kết và một số hoạt động quan trọng hơn đối với cơ sơ hạ tầng trực tuyến. Khi đề cập đến SEO – quá trình cải thiện thứ hạng trang web trên công cụ tìm kiếm – khái niệm xây dựng backlink chỉ đơn giản là tạo liên kết từ các trang web khác đến trang web của bạn.Có nhiều lý do khiến việc xây dựng backlink trở thành khía cạnh thiết yếu trong quá trình SEO, nhưng lợi ích thiết thực nhất là vì backlink là yếu tố quan trọng trong thuật toán tìm kiếm của Google. Liên kết này có thể cải thiện đáng kể mức độ tin cậy và thứ hạng nếu được xây dựng tốt. Đối với công cụ tìm kiếm, liên kết từ các bên thứ ba đến trang web của bạn là dấu hiệu chứng tỏ trang web của bạn mang lại giá trị cho người dùng. Nếu một trang web thêm liên kết đến một trong các trang của bạn thì đó thực sự là lá phiếu tín nhiệm, cho thấy bạn được tin cậy về một chủ đề hoặc mục đích cụ thể và tạo ra tính liên kết tích cực cho thương hiệu. Ngày nay, backlink được coi là một trong số những khía cạnh quan trọng nhất trong quá trình SEO. Doanh nghiệp không có chiến lược xây dựng backlink vững chắc đều rơi vào tình trạng tụt thứ hạng nghiêm trọng trên danh sách tìm kiếm.

Những lợi ích thường bị bỏ qua của xây dựng liên kết

Tăng độ tin cậy và thứ hạng thường được coi là lợi ích chính mà xây dựng liên kết mang lại, nhưng xây dựng liên kết còn rất nhiều lợi ích khác mà phần lớn chủ trang web và doanh nghiệp tại Viet Nam thường bỏ qua:

Đưa doanh nghiệp của bạn lên tầm cao mới

Nếu bạn đã sẵn sàng tăng độ uy tín và thứ hạng tìm kiếm cho thương hiệu của mình bằng một chiến lược hiệu quả và tiết kiệm chi phí, hãy bắt đầu cuộc hành trình cùng công ty Digital Marketing Leading.vn và đưa doanh nghiệp nhanh chóng đi đến thành công. Hiệu quả dịch vụ của chúng tôi đã được chứng minh qua kết quả ổn định, cam kết đạt mục tiêu trong 90 ngày hoặc miễn toàn bộ chi phí và sự hài lòng của hàng nghìn khách hàng tại Việt Nam cũng như trên khắp thế giới.Hãy liên hệ ngay để tìm hiểu cách chúng tôi đem lại diện mạo mới cho doanh nghiệp của bạn bằng mọi phương pháp, từ dịch vụ xây dựng backlink đến chiến lược digital marketing toàn diện qua dịch vụ SEO, Google Ads, mạng xã hội và nhiều dịch vụ khác.

Backlink, hay gọi tắt là liên kết, là một trong những nguyên tắc cơ bản và có ảnh hưởng nhất quyết định cách chúng ta sử dụng Internet. Dù là theo dõi kết quả tìm kiếm trên Google, nhấp vào hồ sơ trên mạng xã hội của bạn bè, xem nguồn của thông tin trên Wikipedia hay tìm các bài báo liên quan, hầu hết mọi hoạt động trực tuyến đều thực hiện được nhờ có liên kết và một số hoạt động quan trọng hơn đối với cơ sơ hạ tầng trực tuyến. Khi đề cập đến SEO – quá trình cải thiện thứ hạng trang web trên công cụ tìm kiếm – khái niệm xây dựng backlink chỉ đơn giản là tạo liên kết từ các trang web khác đến trang web của bạn.Có nhiều lý do khiến việc xây dựng backlink trở thành khía cạnh thiết yếu trong quá trình SEO, nhưng lợi ích thiết thực nhất là vì backlink là yếu tố quan trọng trong thuật toán tìm kiếm của Google. Liên kết này có thể cải thiện đáng kể mức độ tin cậy và thứ hạng nếu được xây dựng tốt. Đối với công cụ tìm kiếm, liên kết từ các bên thứ ba đến trang web của bạn là dấu hiệu chứng tỏ trang web của bạn mang lại giá trị cho người dùng. Nếu một trang web thêm liên kết đến một trong các trang của bạn thì đó thực sự là lá phiếu tín nhiệm, cho thấy bạn được tin cậy về một chủ đề hoặc mục đích cụ thể và tạo ra tính liên kết tích cực cho thương hiệu. Ngày nay, backlink được coi là một trong số những khía cạnh quan trọng nhất trong quá trình SEO. Doanh nghiệp không có chiến lược xây dựng backlink vững chắc đều rơi vào tình trạng tụt thứ hạng nghiêm trọng trên danh sách tìm kiếm.

Câu hỏi thường gặp về Xây dựng liên kết

Nằm trong chiến lược tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) off-page, xây dựng liên kết là quá trình lấy siêu liên kết chất lượng cao trên các trang web khác dẫn về trang của bạn. Theo định nghĩa, những liên kết này được gọi là backlink. Backlink là một khía cạnh không thể thiếu trong SEO, cho phép công cụ tìm kiếm hiểu trang web và nội dung trang web rõ hơn.

Xây dựng liên kết vô cùng quan trọng đối với SEO vì có thể cải thiện mức độ tin cậy và thứ hạng của trang web nếu được xây dựng tốt. Backlink giúp thuật toán của công cụ tìm kiếm tìm hiểu và coi trang web của bạn là nguồn tài nguyên có giá trị đối với người dùng nhập truy vấn tìm kiếm liên quan đến chủ đề cụ thể. Mặc dù số lượng backlink rất quan trọng, nhưng chất lượng cũng quan trọng không kém, hay thậm chí còn quan trọng hơn.

Backlink từ các trang web đáng tin cậy sẽ ảnh hưởng lớn đến trang web của bạn. Vì vậy, đầu tư vào chiến lược xây dựng liên kết mạnh mẽ trở nên vô cùng đáng giá, thay vì phải chi trả cho nhiều liên kết, rẻ tiền, kém chất lượng và không hiệu quả. Tệ hơn nữa, các liên kết kém chất lượng thậm chí còn ảnh hưởng tiêu cực đến mức độ tin cậy của trang web trên công cụ tìm kiếm, khiến trang web của bạn bị tụt hạng. Bạn sẽ cần nhiều tài nguyên hơn để khắc phục hậu quả này.

Công ty xây dựng liên kết tốt phải có kiến thức chuyên môn và kỹ năng thành thục để có được hệ thống backlink phù hợp cho trang web của khách hàng. Các chuyên gia xây dựng liên kết tại công ty Digital Marketing Leading.vn biết cách nhận ra liên kết chất lượng cao trong vô vàn siêu liên kết kỹ thuật số có liên quan tới doanh nghiệp của bạn, thực hiện các bước chiến lược để có được liên kết đó cho chiến dịch và xây dựng hồ sơ backlink chất lượng cho trang web.