Kết nối với nhiều khách hàng tiềm năng hơn bằng nội dung blog hấp dẫn và sáng tạo

  • 47% người mua xem 3 – 5 nội dung trước khi quyết định mua hàng
  • Giúp khách hàng hiểu rõ về doanh nghiệp của bạn hơn
  • Cập nhật thông tin & sự kiện mới nhất của doanh nghiệp
  • Tăng nhận thức về thương hiệu và thương hiệu đối với khách hàng
Viết nên những bài đăng hấp dẫn trên blog về doanh nghiệp hoặc thương hiệu của bạn chính là một kỹ năng. Với sự giúp đỡ của các chuyên gia sáng tạo nội dung tài năng đến từ công ty Digital Marketing Leading.vn, bạn có thể chắc chắn rằng các bài đăng trên blog của mình sẽ tiếp cận khách hàng mục tiêu vào đúng thời điểm, biến họ thành khách hàng trung thành và người ủng hộ tiếng nói thương hiệu. Và phần tuyệt vời nhất? Nếu không thể đưa ra những ý tưởng hay trong vòng 90 ngày, chúng tôi sẽ miễn toàn bộ chi phí đến khi thu được kết quả.Nhiệm vụ của chúng tôi là đưa doanh nghiệp của bạn lên đầu các công cụ tìm kiếm lớn và biến lưu lượng truy cập thành khách hàng tiềm năng. Chúng tôi sẽ không ngừng nghỉ đến khi đạt được những mục tiêu đó. Tại sao chúng tôi lại tự tin đến vậy? Đơn giản thôi. Với tư cách là công ty digital marketing đáng tin cậy nhất tại Việt Nam, chúng tôi đã khéo léo sáng tạo nên những chiến lược nội dung độc đáo cho hàng nghìn khách hàng trong và ngoài nước. Dù doanh nghiệp của bạn đang hoạt động trong lĩnh vực nào, chúng tôi chắc chắn sẽ dùng hết khả năng của mình để hỗ trợ các thương hiệu và doanh nghiệp dưới mọi hình thức và quy mô để gặt hái thành quả từ việc viết blog kinh doanh thông minh.
Viết nên những bài đăng hấp dẫn trên blog về doanh nghiệp hoặc thương hiệu của bạn chính là một kỹ năng. Với sự giúp đỡ của các chuyên gia sáng tạo nội dung tài năng đến từ công ty Digital Marketing Leading.vn, bạn có thể chắc chắn rằng các bài đăng trên blog của mình sẽ tiếp cận khách hàng mục tiêu vào đúng thời điểm, biến họ thành khách hàng trung thành và người ủng hộ tiếng nói thương hiệu. Và phần tuyệt vời nhất? Nếu không thể đưa ra những ý tưởng hay trong vòng 90 ngày, chúng tôi sẽ miễn toàn bộ chi phí đến khi thu được kết quả.Nhiệm vụ của chúng tôi là đưa doanh nghiệp của bạn lên đầu các công cụ tìm kiếm lớn và biến lưu lượng truy cập thành khách hàng tiềm năng. Chúng tôi sẽ không ngừng nghỉ đến khi đạt được những mục tiêu đó. Tại sao chúng tôi lại tự tin đến vậy? Đơn giản thôi. Với tư cách là công ty digital marketing đáng tin cậy nhất tại Việt Nam, chúng tôi đã khéo léo sáng tạo nên những chiến lược nội dung độc đáo cho hàng nghìn khách hàng trong và ngoài nước. Dù doanh nghiệp của bạn đang hoạt động trong lĩnh vực nào, chúng tôi chắc chắn sẽ dùng hết khả năng của mình để hỗ trợ các thương hiệu và doanh nghiệp dưới mọi hình thức và quy mô để gặt hái thành quả từ việc viết blog kinh doanh thông minh.
Viết nên những bài đăng hấp dẫn trên blog về doanh nghiệp hoặc thương hiệu của bạn chính là một kỹ năng. Với sự giúp đỡ của các chuyên gia sáng tạo nội dung tài năng đến từ công ty Digital Marketing Leading.vn, bạn có thể chắc chắn rằng các bài đăng trên blog của mình sẽ tiếp cận khách hàng mục tiêu vào đúng thời điểm, biến họ thành khách hàng trung thành và người ủng hộ tiếng nói thương hiệu. Và phần tuyệt vời nhất? Nếu không thể đưa ra những ý tưởng hay trong vòng 90 ngày, chúng tôi sẽ miễn toàn bộ chi phí đến khi thu được kết quả.Nhiệm vụ của chúng tôi là đưa doanh nghiệp của bạn lên đầu các công cụ tìm kiếm lớn và biến lưu lượng truy cập thành khách hàng tiềm năng. Chúng tôi sẽ không ngừng nghỉ đến khi đạt được những mục tiêu đó. Tại sao chúng tôi lại tự tin đến vậy? Đơn giản thôi. Với tư cách là công ty digital marketing đáng tin cậy nhất tại Việt Nam, chúng tôi đã khéo léo sáng tạo nên những chiến lược nội dung độc đáo cho hàng nghìn khách hàng trong và ngoài nước. Dù doanh nghiệp của bạn đang hoạt động trong lĩnh vực nào, chúng tôi chắc chắn sẽ dùng hết khả năng của mình để hỗ trợ các thương hiệu và doanh nghiệp dưới mọi hình thức và quy mô để gặt hái thành quả từ việc viết blog kinh doanh thông minh.
Viết nên những bài đăng hấp dẫn trên blog về doanh nghiệp hoặc thương hiệu của bạn chính là một kỹ năng. Với sự giúp đỡ của các chuyên gia sáng tạo nội dung tài năng đến từ công ty Digital Marketing Leading.vn, bạn có thể chắc chắn rằng các bài đăng trên blog của mình sẽ tiếp cận khách hàng mục tiêu vào đúng thời điểm, biến họ thành khách hàng trung thành và người ủng hộ tiếng nói thương hiệu. Và phần tuyệt vời nhất? Nếu không thể đưa ra những ý tưởng hay trong vòng 90 ngày, chúng tôi sẽ miễn toàn bộ chi phí đến khi thu được kết quả.Nhiệm vụ của chúng tôi là đưa doanh nghiệp của bạn lên đầu các công cụ tìm kiếm lớn và biến lưu lượng truy cập thành khách hàng tiềm năng. Chúng tôi sẽ không ngừng nghỉ đến khi đạt được những mục tiêu đó. Tại sao chúng tôi lại tự tin đến vậy? Đơn giản thôi. Với tư cách là công ty digital marketing đáng tin cậy nhất tại Việt Nam, chúng tôi đã khéo léo sáng tạo nên những chiến lược nội dung độc đáo cho hàng nghìn khách hàng trong và ngoài nước. Dù doanh nghiệp của bạn đang hoạt động trong lĩnh vực nào, chúng tôi chắc chắn sẽ dùng hết khả năng của mình để hỗ trợ các thương hiệu và doanh nghiệp dưới mọi hình thức và quy mô để gặt hái thành quả từ việc viết blog kinh doanh thông minh.
Viết nên những bài đăng hấp dẫn trên blog về doanh nghiệp hoặc thương hiệu của bạn chính là một kỹ năng. Với sự giúp đỡ của các chuyên gia sáng tạo nội dung tài năng đến từ công ty Digital Marketing Leading.vn, bạn có thể chắc chắn rằng các bài đăng trên blog của mình sẽ tiếp cận khách hàng mục tiêu vào đúng thời điểm, biến họ thành khách hàng trung thành và người ủng hộ tiếng nói thương hiệu. Và phần tuyệt vời nhất? Nếu không thể đưa ra những ý tưởng hay trong vòng 90 ngày, chúng tôi sẽ miễn toàn bộ chi phí đến khi thu được kết quả.Nhiệm vụ của chúng tôi là đưa doanh nghiệp của bạn lên đầu các công cụ tìm kiếm lớn và biến lưu lượng truy cập thành khách hàng tiềm năng. Chúng tôi sẽ không ngừng nghỉ đến khi đạt được những mục tiêu đó. Tại sao chúng tôi lại tự tin đến vậy? Đơn giản thôi. Với tư cách là công ty digital marketing đáng tin cậy nhất tại Việt Nam, chúng tôi đã khéo léo sáng tạo nên những chiến lược nội dung độc đáo cho hàng nghìn khách hàng trong và ngoài nước. Dù doanh nghiệp của bạn đang hoạt động trong lĩnh vực nào, chúng tôi chắc chắn sẽ dùng hết khả năng của mình để hỗ trợ các thương hiệu và doanh nghiệp dưới mọi hình thức và quy mô để gặt hái thành quả từ việc viết blog kinh doanh thông minh.
Viết nên những bài đăng hấp dẫn trên blog về doanh nghiệp hoặc thương hiệu của bạn chính là một kỹ năng. Với sự giúp đỡ của các chuyên gia sáng tạo nội dung tài năng đến từ công ty Digital Marketing Leading.vn, bạn có thể chắc chắn rằng các bài đăng trên blog của mình sẽ tiếp cận khách hàng mục tiêu vào đúng thời điểm, biến họ thành khách hàng trung thành và người ủng hộ tiếng nói thương hiệu. Và phần tuyệt vời nhất? Nếu không thể đưa ra những ý tưởng hay trong vòng 90 ngày, chúng tôi sẽ miễn toàn bộ chi phí đến khi thu được kết quả.Nhiệm vụ của chúng tôi là đưa doanh nghiệp của bạn lên đầu các công cụ tìm kiếm lớn và biến lưu lượng truy cập thành khách hàng tiềm năng. Chúng tôi sẽ không ngừng nghỉ đến khi đạt được những mục tiêu đó. Tại sao chúng tôi lại tự tin đến vậy? Đơn giản thôi. Với tư cách là công ty digital marketing đáng tin cậy nhất tại Việt Nam, chúng tôi đã khéo léo sáng tạo nên những chiến lược nội dung độc đáo cho hàng nghìn khách hàng trong và ngoài nước. Dù doanh nghiệp của bạn đang hoạt động trong lĩnh vực nào, chúng tôi chắc chắn sẽ dùng hết khả năng của mình để hỗ trợ các thương hiệu và doanh nghiệp dưới mọi hình thức và quy mô để gặt hái thành quả từ việc viết blog kinh doanh thông minh.

Được nhắc đến trên

Viết nên những bài đăng hấp dẫn trên blog về doanh nghiệp hoặc thương hiệu của bạn chính là một kỹ năng. Với sự giúp đỡ của các chuyên gia sáng tạo nội dung tài năng đến từ công ty Digital Marketing Leading.vn, bạn có thể chắc chắn rằng các bài đăng trên blog của mình sẽ tiếp cận khách hàng mục tiêu vào đúng thời điểm, biến họ thành khách hàng trung thành và người ủng hộ tiếng nói thương hiệu. Và phần tuyệt vời nhất? Nếu không thể đưa ra những ý tưởng hay trong vòng 90 ngày, chúng tôi sẽ miễn toàn bộ chi phí đến khi thu được kết quả.Nhiệm vụ của chúng tôi là đưa doanh nghiệp của bạn lên đầu các công cụ tìm kiếm lớn và biến lưu lượng truy cập thành khách hàng tiềm năng. Chúng tôi sẽ không ngừng nghỉ đến khi đạt được những mục tiêu đó. Tại sao chúng tôi lại tự tin đến vậy? Đơn giản thôi. Với tư cách là công ty digital marketing đáng tin cậy nhất tại Việt Nam, chúng tôi đã khéo léo sáng tạo nên những chiến lược nội dung độc đáo cho hàng nghìn khách hàng trong và ngoài nước. Dù doanh nghiệp của bạn đang hoạt động trong lĩnh vực nào, chúng tôi chắc chắn sẽ dùng hết khả năng của mình để hỗ trợ các thương hiệu và doanh nghiệp dưới mọi hình thức và quy mô để gặt hái thành quả từ việc viết blog kinh doanh thông minh.

Cùng Leading.vn xây dựng danh tiếng thương hiệu và cơ sở khách hàng

Viết nên những bài đăng hấp dẫn trên blog về doanh nghiệp hoặc thương hiệu của bạn chính là một kỹ năng. Với sự giúp đỡ của các chuyên gia sáng tạo nội dung tài năng đến từ công ty Digital Marketing Leading.vn, bạn có thể chắc chắn rằng các bài đăng trên blog của mình sẽ tiếp cận khách hàng mục tiêu vào đúng thời điểm, biến họ thành khách hàng trung thành và người ủng hộ tiếng nói thương hiệu. Và phần tuyệt vời nhất? Nếu không thể đưa ra những ý tưởng hay trong vòng 90 ngày, chúng tôi sẽ miễn toàn bộ chi phí đến khi thu được kết quả.Nhiệm vụ của chúng tôi là đưa doanh nghiệp của bạn lên đầu các công cụ tìm kiếm lớn và biến lưu lượng truy cập thành khách hàng tiềm năng. Chúng tôi sẽ không ngừng nghỉ đến khi đạt được những mục tiêu đó. Tại sao chúng tôi lại tự tin đến vậy? Đơn giản thôi. Với tư cách là công ty digital marketing đáng tin cậy nhất tại Việt Nam, chúng tôi đã khéo léo sáng tạo nên những chiến lược nội dung độc đáo cho hàng nghìn khách hàng trong và ngoài nước. Dù doanh nghiệp của bạn đang hoạt động trong lĩnh vực nào, chúng tôi chắc chắn sẽ dùng hết khả năng của mình để hỗ trợ các thương hiệu và doanh nghiệp dưới mọi hình thức và quy mô để gặt hái thành quả từ việc viết blog kinh doanh thông minh.

Viết nên những bài đăng hấp dẫn trên blog về doanh nghiệp hoặc thương hiệu của bạn chính là một kỹ năng. Với sự giúp đỡ của các chuyên gia sáng tạo nội dung tài năng đến từ công ty Digital Marketing Leading.vn, bạn có thể chắc chắn rằng các bài đăng trên blog của mình sẽ tiếp cận khách hàng mục tiêu vào đúng thời điểm, biến họ thành khách hàng trung thành và người ủng hộ tiếng nói thương hiệu. Và phần tuyệt vời nhất? Nếu không thể đưa ra những ý tưởng hay trong vòng 90 ngày, chúng tôi sẽ miễn toàn bộ chi phí đến khi thu được kết quả.Nhiệm vụ của chúng tôi là đưa doanh nghiệp của bạn lên đầu các công cụ tìm kiếm lớn và biến lưu lượng truy cập thành khách hàng tiềm năng. Chúng tôi sẽ không ngừng nghỉ đến khi đạt được những mục tiêu đó. Tại sao chúng tôi lại tự tin đến vậy? Đơn giản thôi. Với tư cách là công ty digital marketing đáng tin cậy nhất tại Việt Nam, chúng tôi đã khéo léo sáng tạo nên những chiến lược nội dung độc đáo cho hàng nghìn khách hàng trong và ngoài nước. Dù doanh nghiệp của bạn đang hoạt động trong lĩnh vực nào, chúng tôi chắc chắn sẽ dùng hết khả năng của mình để hỗ trợ các thương hiệu và doanh nghiệp dưới mọi hình thức và quy mô để gặt hái thành quả từ việc viết blog kinh doanh thông minh.
Viết nên những bài đăng hấp dẫn trên blog về doanh nghiệp hoặc thương hiệu của bạn chính là một kỹ năng. Với sự giúp đỡ của các chuyên gia sáng tạo nội dung tài năng đến từ công ty Digital Marketing Leading.vn, bạn có thể chắc chắn rằng các bài đăng trên blog của mình sẽ tiếp cận khách hàng mục tiêu vào đúng thời điểm, biến họ thành khách hàng trung thành và người ủng hộ tiếng nói thương hiệu. Và phần tuyệt vời nhất? Nếu không thể đưa ra những ý tưởng hay trong vòng 90 ngày, chúng tôi sẽ miễn toàn bộ chi phí đến khi thu được kết quả.Nhiệm vụ của chúng tôi là đưa doanh nghiệp của bạn lên đầu các công cụ tìm kiếm lớn và biến lưu lượng truy cập thành khách hàng tiềm năng. Chúng tôi sẽ không ngừng nghỉ đến khi đạt được những mục tiêu đó. Tại sao chúng tôi lại tự tin đến vậy? Đơn giản thôi. Với tư cách là công ty digital marketing đáng tin cậy nhất tại Việt Nam, chúng tôi đã khéo léo sáng tạo nên những chiến lược nội dung độc đáo cho hàng nghìn khách hàng trong và ngoài nước. Dù doanh nghiệp của bạn đang hoạt động trong lĩnh vực nào, chúng tôi chắc chắn sẽ dùng hết khả năng của mình để hỗ trợ các thương hiệu và doanh nghiệp dưới mọi hình thức và quy mô để gặt hái thành quả từ việc viết blog kinh doanh thông minh.

Viết blog giúp tạo ra lưu lượng truy cập trực tiếp cho trang web

Hãy suy nghĩ thật kỹ về tất cả các biện pháp có thể giúp khách hàng mục tiêu tìm đến trang web của bạn. Ngoài cơ sở khách hàng đã được thành lập và quảng cáo trả phí, SEO từ các trang web – như mục “Giới thiệu” – có lẽ là một trong những yếu tố thúc đẩy lưu lượng truy cập được SEO tối ưu hóa duy nhất mà doanh nghiệp của bạn có thể tin tưởng. Đây là cơ hội thường bị bỏ qua. Xét cho cùng, đã có rất nhiều lần bạn chỉ cần tiếp tục cập nhật các trang đích vĩnh viễn trên trang web của mình, nhưng hoạt động blog lại mang đến vô số khả năng sáng tạo nội dung và thu hút khách hàng mới.Bạn vẫn chưa cảm thấy thuyết phục? Hãy kiên nhẫn và xem qua một số thông tin quan trọng này nhé. Thế giới trực tuyến vô cùng rộng lớn, nhưng có đến 77% người dùng Internet bỏ thời gian đọc blog. Điều này đồng nghĩa với việc nếu doanh nghiệp của bạn không có blog, có khả năng bạn đang bỏ lỡ một trong những lý do chính khiến khách hàng mục tiêu của bạn xuất hiện trực tuyến. Không chỉ vậy, các trang web có blog thường sở hữu số trang được lập chỉ mục so lớn hơn 434% với những trang web không có blog. Nói đơn giản, mỗi trang được lập chỉ mục trên Google và các công cụ tìm kiếm khác sẽ đem đến cho bạn thêm một cơ hội để tiếp cận cơ sở khách hàng của mình, đem lại bất lợi cho những trang web không có blog ngay từ đầu. Việc tạo ra một trang blog độc đáo có thể đem lại giá trị cho đối tượng khách hàng có lẽ là một nhiệm vụ khiến bạn nản chí lúc ban đầu, nhưng đó chính là thời điểm hoàn hảo để công ty Digital Marketing Leading.vn xuất hiện. Với tư cách là một trong những công ty digital marketing hàng đầu tại Việt Nam, chúng tôi đã sáng tạo và duy trì nội dung cho hàng nghìn khách hàng, giúp đưa doanh nghiệp của họ lên một tầm cao mới.

Nội dung blog thích hợp tạo nên độ uy tín cho chủ đề

Khách truy cập có thiện cảm với thương hiệu của bạn có khả năng trở thành khách hàng cao gấp 8 lần. Nhờ vào điều gì? Chính là niềm tin. Nếu bạn ghé thăm một người bạn thân để xin lời khuyên và người đó chia sẻ đúng thứ bạn cần, liệu bạn có muốn thử làm điều đó không? Ngoài ra, nguồn cung cấp thông tin càng hiểu biết nhiều về thông tin thì chất lượng của thông tin mà bạn nhận được càng cao. Ví dụ: Chẳng ai muốn nhận được lời khuyên về các vấn đề pháp lý từ công ty marketing, nhưng ngay cả khi điều đó xảy ra, liệu bạn có sẵn sàng tin tưởng nội dung đó hay thương hiệu tạo ra nội dung đó không? Nói cách khác, bạn cần phải xác định hướng đi của mình và đi đúng hướng đó.Tại công ty Digital Marketing Leading.vn, đội ngũ các nhà sáng tạo nội dung và chiến lược gia marketing nội bộ chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ để tìm ra vị trí thích hợp của bạn trên thị trường ngách và thu hút đối tượng khách hàng lý tưởng. Chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá chi tiết về trang web của bạn và tiếp cận các lĩnh vực mà doanh nghiệp của bạn có tiềm năng đạt được độ uy tín cao nhất, bất kể vị thế trên thị trường của các đối thủ cạnh tranh. Trong quá trình này, chúng tôi sẽ hiểu rõ hơn về hành vi của cơ sở khách hàng của bạn, từ đó, sáng tạo nội dung có khả năng truyền cảm hứng cho sự trung thành của khách hàng và khẳng định vị trí đầu ngành của doanh nghiệp bạn.

Viết nên những bài đăng hấp dẫn trên blog về doanh nghiệp hoặc thương hiệu của bạn chính là một kỹ năng. Với sự giúp đỡ của các chuyên gia sáng tạo nội dung tài năng đến từ công ty Digital Marketing Leading.vn, bạn có thể chắc chắn rằng các bài đăng trên blog của mình sẽ tiếp cận khách hàng mục tiêu vào đúng thời điểm, biến họ thành khách hàng trung thành và người ủng hộ tiếng nói thương hiệu. Và phần tuyệt vời nhất? Nếu không thể đưa ra những ý tưởng hay trong vòng 90 ngày, chúng tôi sẽ miễn toàn bộ chi phí đến khi thu được kết quả.Nhiệm vụ của chúng tôi là đưa doanh nghiệp của bạn lên đầu các công cụ tìm kiếm lớn và biến lưu lượng truy cập thành khách hàng tiềm năng. Chúng tôi sẽ không ngừng nghỉ đến khi đạt được những mục tiêu đó. Tại sao chúng tôi lại tự tin đến vậy? Đơn giản thôi. Với tư cách là công ty digital marketing đáng tin cậy nhất tại Việt Nam, chúng tôi đã khéo léo sáng tạo nên những chiến lược nội dung độc đáo cho hàng nghìn khách hàng trong và ngoài nước. Dù doanh nghiệp của bạn đang hoạt động trong lĩnh vực nào, chúng tôi chắc chắn sẽ dùng hết khả năng của mình để hỗ trợ các thương hiệu và doanh nghiệp dưới mọi hình thức và quy mô để gặt hái thành quả từ việc viết blog kinh doanh thông minh.
Viết nên những bài đăng hấp dẫn trên blog về doanh nghiệp hoặc thương hiệu của bạn chính là một kỹ năng. Với sự giúp đỡ của các chuyên gia sáng tạo nội dung tài năng đến từ công ty Digital Marketing Leading.vn, bạn có thể chắc chắn rằng các bài đăng trên blog của mình sẽ tiếp cận khách hàng mục tiêu vào đúng thời điểm, biến họ thành khách hàng trung thành và người ủng hộ tiếng nói thương hiệu. Và phần tuyệt vời nhất? Nếu không thể đưa ra những ý tưởng hay trong vòng 90 ngày, chúng tôi sẽ miễn toàn bộ chi phí đến khi thu được kết quả.Nhiệm vụ của chúng tôi là đưa doanh nghiệp của bạn lên đầu các công cụ tìm kiếm lớn và biến lưu lượng truy cập thành khách hàng tiềm năng. Chúng tôi sẽ không ngừng nghỉ đến khi đạt được những mục tiêu đó. Tại sao chúng tôi lại tự tin đến vậy? Đơn giản thôi. Với tư cách là công ty digital marketing đáng tin cậy nhất tại Việt Nam, chúng tôi đã khéo léo sáng tạo nên những chiến lược nội dung độc đáo cho hàng nghìn khách hàng trong và ngoài nước. Dù doanh nghiệp của bạn đang hoạt động trong lĩnh vực nào, chúng tôi chắc chắn sẽ dùng hết khả năng của mình để hỗ trợ các thương hiệu và doanh nghiệp dưới mọi hình thức và quy mô để gặt hái thành quả từ việc viết blog kinh doanh thông minh.

Lưu lượng truy cập blog có thể trở thành khách hàng tiềm năng

Thúc đẩy lưu lượng truy cập vào trang web của bạn là một chiến thắng vẻ vang, nhưng biến lưu lượng truy cập đó thành khách hàng tiềm năng cũng không kém phần quan trọng. Sau khi thiết lập một blog nhất quán và đưa ra cam kết được công nhận về việc sáng tạo nội dung có khả năng giành được lòng tin nơi khách hàng, việc chuyển đổi các khách hàng mới từ blog của bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Bạn chỉ cần đảm bảo rằng mỗi bài viết được đăng lên đều kèm theo thông điệp kêu gọi hành động tạo khách hàng tiềm năng. Nghe thì có vẻ dễ dàng, nhưng các số liệu lại cho thấy điều ngược lại. Các chuyên gia marketing ưu tiên blog có khả năng đạt được tỷ suất hoàn vốn tích cực cao hơn gấp 13 lần nhờ đầu tư công sức vào blog và 47% người mua chỉ xem 3 đến 5 mẩu nội dung trước khi liên hệ với đại diện bán hàng từ một doanh nghiệp.Nhưng thành công của các trang blog kinh doanh không phải miếng bánh từ trên trời rớt xuống. Để đạt được kết quả tốt nhất, bạn cần phải tham khảo ý kiến của các chuyên gia. Đội ngũ của công ty Digital Marketing Leading.vn có nhiều kinh nghiệm trong việc áp dụng phương pháp tiếp cận được thiết kế riêng để sáng tạo nhiều mẩu nội dung hấp dẫn, từ đó đem lại vô số cơ hội chuyển đổi lưu lượng truy cập thành khách hàng tiềm năng. Đồng thời, nếu bạn không hiểu rõ về cách thức hoạt động của trang web trên các công cụ tìm kiếm, chúng tôi có thể cung cấp bản tóm tắt chi tiết về vị thế SEO của bạn trong ba phút cùng báo cáo đánh giá miễn phí. Tìm hiểu thêm.

Câu hỏi thường gặp về Viết blog

Viết lách là một lĩnh vực thuộc kinh nghiệm làm việc, cũng như mọi lĩnh vực khác. Chuyên viên viết nội dung tại công ty Digital Marketing Leading.vn là những người được đào tạo bài bản với nhiều lĩnh vực chuyên môn. Đội ngũ của chúng tôi sẽ chú ý đến từng chi tiết nội dung của doanh nghiệp bạn, đảm bảo blog của bạn truyền tải thông điệp thích hợp, được nghiên cứu tỉ mỉ và tối ưu hóa để nhận được những kết quả khả thi nhất. Cố gắng tự tạo blog sẽ chẳng đem lại cho bạn bất cứ kết quả nào, ngoại trừ lãng phí thời gian và tiền bạc. Nội dung cao cấp tạo ra lượng khách hàng tiềm năng cao gấp ba lần so với phương pháp marketing tìm kiếm trả phí, do đó mỗi đồng tiền chi cho hoạt động sáng tạo nội dung đều rất xứng đáng. Hãy tin tưởng các chuyên gia, đó là công việc của chúng tôi. Nhận trích dẫn ngay hôm nay!

Đội ngũ viết nội dung blog của chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ về ngành của bạn, tham khảo ý kiến của các chuyên gia và bồi dưỡng hiểu biết chuyên sâu về doanh nghiệp của bạn, từ đó, kết hợp thành những nội dung hấp dẫn, vừa đầy đủ thông tin, vừa dễ dàng chia sẻ. Nhờ vậy, chúng tôi có thể tạo dựng uy tín cho chủ đề và tạo cơ sở khách hàng trung thành tin tưởng vào thương hiệu của bạn.

Chúng tôi có thể là những chuyên gia trong lĩnh vực marketing, nhưng chúng tôi không tin vào việc chỉ nói mà không làm. Trên thực tế, không phải 100% nội dung blog đều tạo ra doanh thu hay khách hàng, nhưng để đạt đến năng suất làm việc cao nhất, bạn buộc phải tối ưu hóa nội dung theo hướng có lợi cho doanh nghiệp. Cách tốt nhất để làm điều đó chính là tiếp nhận sự trợ giúp của các chuyên gia marketing nội dung chuyên nghiệp.