Biến 100K thành 300K với
quảng cáo tiếp thị lại được nhắm mục tiêu
ngay trong mùa dịch

  • Duy trì sự hiện diện với người dùng đã truy cập trang web
  • Rút ngắn hành trình khách hàng bằng quảng cáo được cá nhân nhóa
  • Các chiến lược được thiết kế để đạt được kết quả tối đa
  • Nhắm mục tiêu chính xác, cung cấp thông tin có giá trị cho khách hàng
Nếu bạn muốn có một chiến lược tiếp thị lại chi tiết được thiết kế để khuyến khích khách hàng cho bạn cơ hội thứ hai, thì nhóm chuyên gia của chúng tôi có thể tạo ra một chiến dịch theo hướng tập trung vào dữ liệu để thu hút mọi người. Tại Leading, chúng tôi giúp doanh nghiệp của bạn luôn đi đầu trong tâm trí khách hàng mục tiêu của mình. Được hỗ trợ bởi nhiều năm kinh nghiệm làm việc với hơn hàng trăm doanh nghiệp hàng đầu, các chiến dịch tiếp thị lại được xây dựng cẩn thận của chúng tôi đã liên tục tiếp cận khách hàng của khách hàng, tăng lưu lượng truy cập và biến khách truy cập thành doanh số bán hàng. Chúng tôi không muốn nói quá nhiều - hãy xem các bài đánh giá của chúng tôi và xem khách hàng hiện tại và trước đây đang nói gì về chúng tôi.
Nếu bạn muốn có một chiến lược tiếp thị lại chi tiết được thiết kế để khuyến khích khách hàng cho bạn cơ hội thứ hai, thì nhóm chuyên gia của chúng tôi có thể tạo ra một chiến dịch theo hướng tập trung vào dữ liệu để thu hút mọi người. Tại Leading, chúng tôi giúp doanh nghiệp của bạn luôn đi đầu trong tâm trí khách hàng mục tiêu của mình. Được hỗ trợ bởi nhiều năm kinh nghiệm làm việc với hơn hàng trăm doanh nghiệp hàng đầu, các chiến dịch tiếp thị lại được xây dựng cẩn thận của chúng tôi đã liên tục tiếp cận khách hàng của khách hàng, tăng lưu lượng truy cập và biến khách truy cập thành doanh số bán hàng. Chúng tôi không muốn nói quá nhiều - hãy xem các bài đánh giá của chúng tôi và xem khách hàng hiện tại và trước đây đang nói gì về chúng tôi.
Nếu bạn muốn có một chiến lược tiếp thị lại chi tiết được thiết kế để khuyến khích khách hàng cho bạn cơ hội thứ hai, thì nhóm chuyên gia của chúng tôi có thể tạo ra một chiến dịch theo hướng tập trung vào dữ liệu để thu hút mọi người. Tại Leading, chúng tôi giúp doanh nghiệp của bạn luôn đi đầu trong tâm trí khách hàng mục tiêu của mình. Được hỗ trợ bởi nhiều năm kinh nghiệm làm việc với hơn hàng trăm doanh nghiệp hàng đầu, các chiến dịch tiếp thị lại được xây dựng cẩn thận của chúng tôi đã liên tục tiếp cận khách hàng của khách hàng, tăng lưu lượng truy cập và biến khách truy cập thành doanh số bán hàng. Chúng tôi không muốn nói quá nhiều - hãy xem các bài đánh giá của chúng tôi và xem khách hàng hiện tại và trước đây đang nói gì về chúng tôi.
Nếu bạn muốn có một chiến lược tiếp thị lại chi tiết được thiết kế để khuyến khích khách hàng cho bạn cơ hội thứ hai, thì nhóm chuyên gia của chúng tôi có thể tạo ra một chiến dịch theo hướng tập trung vào dữ liệu để thu hút mọi người. Tại Leading, chúng tôi giúp doanh nghiệp của bạn luôn đi đầu trong tâm trí khách hàng mục tiêu của mình. Được hỗ trợ bởi nhiều năm kinh nghiệm làm việc với hơn hàng trăm doanh nghiệp hàng đầu, các chiến dịch tiếp thị lại được xây dựng cẩn thận của chúng tôi đã liên tục tiếp cận khách hàng của khách hàng, tăng lưu lượng truy cập và biến khách truy cập thành doanh số bán hàng. Chúng tôi không muốn nói quá nhiều - hãy xem các bài đánh giá của chúng tôi và xem khách hàng hiện tại và trước đây đang nói gì về chúng tôi.
Nếu bạn muốn có một chiến lược tiếp thị lại chi tiết được thiết kế để khuyến khích khách hàng cho bạn cơ hội thứ hai, thì nhóm chuyên gia của chúng tôi có thể tạo ra một chiến dịch theo hướng tập trung vào dữ liệu để thu hút mọi người. Tại Leading, chúng tôi giúp doanh nghiệp của bạn luôn đi đầu trong tâm trí khách hàng mục tiêu của mình. Được hỗ trợ bởi nhiều năm kinh nghiệm làm việc với hơn hàng trăm doanh nghiệp hàng đầu, các chiến dịch tiếp thị lại được xây dựng cẩn thận của chúng tôi đã liên tục tiếp cận khách hàng của khách hàng, tăng lưu lượng truy cập và biến khách truy cập thành doanh số bán hàng. Chúng tôi không muốn nói quá nhiều - hãy xem các bài đánh giá của chúng tôi và xem khách hàng hiện tại và trước đây đang nói gì về chúng tôi.
Nếu bạn muốn có một chiến lược tiếp thị lại chi tiết được thiết kế để khuyến khích khách hàng cho bạn cơ hội thứ hai, thì nhóm chuyên gia của chúng tôi có thể tạo ra một chiến dịch theo hướng tập trung vào dữ liệu để thu hút mọi người. Tại Leading, chúng tôi giúp doanh nghiệp của bạn luôn đi đầu trong tâm trí khách hàng mục tiêu của mình. Được hỗ trợ bởi nhiều năm kinh nghiệm làm việc với hơn hàng trăm doanh nghiệp hàng đầu, các chiến dịch tiếp thị lại được xây dựng cẩn thận của chúng tôi đã liên tục tiếp cận khách hàng của khách hàng, tăng lưu lượng truy cập và biến khách truy cập thành doanh số bán hàng. Chúng tôi không muốn nói quá nhiều - hãy xem các bài đánh giá của chúng tôi và xem khách hàng hiện tại và trước đây đang nói gì về chúng tôi.

Được nhắc đến trên

Nếu bạn muốn có một chiến lược tiếp thị lại chi tiết được thiết kế để khuyến khích khách hàng cho bạn cơ hội thứ hai, thì nhóm chuyên gia của chúng tôi có thể tạo ra một chiến dịch theo hướng tập trung vào dữ liệu để thu hút mọi người. Tại Leading, chúng tôi giúp doanh nghiệp của bạn luôn đi đầu trong tâm trí khách hàng mục tiêu của mình. Được hỗ trợ bởi nhiều năm kinh nghiệm làm việc với hơn hàng trăm doanh nghiệp hàng đầu, các chiến dịch tiếp thị lại được xây dựng cẩn thận của chúng tôi đã liên tục tiếp cận khách hàng của khách hàng, tăng lưu lượng truy cập và biến khách truy cập thành doanh số bán hàng. Chúng tôi không muốn nói quá nhiều - hãy xem các bài đánh giá của chúng tôi và xem khách hàng hiện tại và trước đây đang nói gì về chúng tôi.

Quảng cáo tiếp thị lại (Remarketing) cùng với agency  hàng đầu

Nếu bạn muốn có một chiến lược tiếp thị lại chi tiết được thiết kế để khuyến khích khách hàng cho bạn cơ hội thứ hai, thì nhóm chuyên gia của chúng tôi có thể tạo ra một chiến dịch theo hướng tập trung vào dữ liệu để thu hút mọi người. Tại Leading, chúng tôi giúp doanh nghiệp của bạn luôn đi đầu trong tâm trí khách hàng mục tiêu của mình. Được hỗ trợ bởi nhiều năm kinh nghiệm làm việc với hơn hàng trăm doanh nghiệp hàng đầu, các chiến dịch tiếp thị lại được xây dựng cẩn thận của chúng tôi đã liên tục tiếp cận khách hàng của khách hàng, tăng lưu lượng truy cập và biến khách truy cập thành doanh số bán hàng. Chúng tôi không muốn nói quá nhiều – hãy xem các bài đánh giá của chúng tôi và xem khách hàng hiện tại và trước đây đang nói gì về chúng tôi.

Nếu bạn muốn có một chiến lược tiếp thị lại chi tiết được thiết kế để khuyến khích khách hàng cho bạn cơ hội thứ hai, thì nhóm chuyên gia của chúng tôi có thể tạo ra một chiến dịch theo hướng tập trung vào dữ liệu để thu hút mọi người. Tại Leading, chúng tôi giúp doanh nghiệp của bạn luôn đi đầu trong tâm trí khách hàng mục tiêu của mình. Được hỗ trợ bởi nhiều năm kinh nghiệm làm việc với hơn hàng trăm doanh nghiệp hàng đầu, các chiến dịch tiếp thị lại được xây dựng cẩn thận của chúng tôi đã liên tục tiếp cận khách hàng của khách hàng, tăng lưu lượng truy cập và biến khách truy cập thành doanh số bán hàng. Chúng tôi không muốn nói quá nhiều - hãy xem các bài đánh giá của chúng tôi và xem khách hàng hiện tại và trước đây đang nói gì về chúng tôi.
Nếu bạn muốn có một chiến lược tiếp thị lại chi tiết được thiết kế để khuyến khích khách hàng cho bạn cơ hội thứ hai, thì nhóm chuyên gia của chúng tôi có thể tạo ra một chiến dịch theo hướng tập trung vào dữ liệu để thu hút mọi người. Tại Leading, chúng tôi giúp doanh nghiệp của bạn luôn đi đầu trong tâm trí khách hàng mục tiêu của mình. Được hỗ trợ bởi nhiều năm kinh nghiệm làm việc với hơn hàng trăm doanh nghiệp hàng đầu, các chiến dịch tiếp thị lại được xây dựng cẩn thận của chúng tôi đã liên tục tiếp cận khách hàng của khách hàng, tăng lưu lượng truy cập và biến khách truy cập thành doanh số bán hàng. Chúng tôi không muốn nói quá nhiều - hãy xem các bài đánh giá của chúng tôi và xem khách hàng hiện tại và trước đây đang nói gì về chúng tôi.

Tăng lưu lượng truy cập trang web và tăng doanh số bán hàng

Nếu bạn muốn tăng doanh số bán hàng hoặc lưu lượng truy cập trang web, nghiên cứu cho thấy rằng quảng cáo được nhắm mục tiêu lại có tỷ lệ nhấp cao hơn 10 lần so với quảng cáo hiển thị thông thường. Bằng cách xây dựng dữ liệu khách hàng chuyên sâu, bạn có thể nhắc nhở khách hàng một cách hiệu quả về lợi ích của sản phẩm.

Google Ads cho phép bạn tiếp cận thị trường mục tiêu rất cụ thể. Sử dụng dữ liệu khách hàng từ độ tuổi, vị trí, sở thích và hành vi thường xuyên, bạn cũng có thể nhắm mục tiêu dựa trên thời gian mọi người đã truy cập trang web của bạn và các sản phẩm họ đã xem. Thông tin được đánh giá cao này rất quan trọng để tạo chiến lược tiếp thị lại mang lại kết quả vượt trội cho doanh nghiệp.

Chúng tôi biết cách đẩy dữ liệu này đến giới hạn của nó. Đội ngũ của chúng tôi có thể phát triển một giải pháp tiếp thị lại phù hợp để nâng cao doanh số bán hàng của bạn và nằm trong phạm vi ngân sách của bạn. Nếu bạn muốn đạt được tỷ lệ chuyển đổi cao nhất với giá mỗi nhấp chuột thấp nhất, chúng tôi có thể làm cho điều đó xảy ra.

Chạy quảng cáo tiếp thị lại thu hút và chuyển đổi cao

Tại Leading.vn, chúng tôi hiểu sự phức tạp của doanh nghiệp để biết chính xác điều gì sẽ thúc đẩy khách hàng chọn sản phẩm và dịch vụ bạn. Bằng cách này, doanh nghiệp của bạn sẽ thấy kết quả tuyệt vời ngay từ đầu chiến dịch của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi sẽ biết chính xác nơi cần thực hiện các điều chỉnh phù hợp để chiến lược của chúng tôi thậm chí còn hiệu quả hơn. Được thông báo bởi phương pháp phân tích của chúng tôi, chúng tôi tạo ra các quảng cáo có khả năng thu hút sự chú ý của khách hàng.

Để làm như vậy, chúng tôi tận dụng các tùy chọn có thể tùy chỉnh của Google để tạo ra các quảng cáo mà khách hàng mục tiêu của bạn sẽ không thể cưỡng lại. Thông qua hình ảnh, video bắt mắt và văn bản đáng nhớ, các chiến dịch phong phú của chúng tôi được điều chỉnh tỉ mỉ theo nhu cầu của khách hàng của bạn. Với việc quảng cáo của chúng tôi xuất hiện ở tất cả các vị trí thích hợp, các chiến dịch tiếp thị lại của chúng tôi đã mang lại doanh số bán hàng tăng đáng kể cho một loạt các doanh nghiệp.

Sử dụng nhiều công cụ kỹ thuật số chuyên dụng, chúng tôi sẽ giữ cho chiến dịch quảng cáo của bạn luôn mới và đạt được kết quả đặc biệt. Đây là một bước quan trọng trong bất kỳ chiến lược nào vì đại đa số người dùng internet đều cố ý hoặc vô tình bỏ qua các quảng cáo trên web. Nhưng thông qua thiết kế và vị trí thông minh, chúng tôi sẽ tìm ra cách để loại bỏ tiếng ồn và thúc đẩy khách hàng truy cập lại trang web của bạn.

Nếu bạn muốn có một chiến lược tiếp thị lại chi tiết được thiết kế để khuyến khích khách hàng cho bạn cơ hội thứ hai, thì nhóm chuyên gia của chúng tôi có thể tạo ra một chiến dịch theo hướng tập trung vào dữ liệu để thu hút mọi người. Tại Leading, chúng tôi giúp doanh nghiệp của bạn luôn đi đầu trong tâm trí khách hàng mục tiêu của mình. Được hỗ trợ bởi nhiều năm kinh nghiệm làm việc với hơn hàng trăm doanh nghiệp hàng đầu, các chiến dịch tiếp thị lại được xây dựng cẩn thận của chúng tôi đã liên tục tiếp cận khách hàng của khách hàng, tăng lưu lượng truy cập và biến khách truy cập thành doanh số bán hàng. Chúng tôi không muốn nói quá nhiều - hãy xem các bài đánh giá của chúng tôi và xem khách hàng hiện tại và trước đây đang nói gì về chúng tôi.
Nếu bạn muốn có một chiến lược tiếp thị lại chi tiết được thiết kế để khuyến khích khách hàng cho bạn cơ hội thứ hai, thì nhóm chuyên gia của chúng tôi có thể tạo ra một chiến dịch theo hướng tập trung vào dữ liệu để thu hút mọi người. Tại Leading, chúng tôi giúp doanh nghiệp của bạn luôn đi đầu trong tâm trí khách hàng mục tiêu của mình. Được hỗ trợ bởi nhiều năm kinh nghiệm làm việc với hơn hàng trăm doanh nghiệp hàng đầu, các chiến dịch tiếp thị lại được xây dựng cẩn thận của chúng tôi đã liên tục tiếp cận khách hàng của khách hàng, tăng lưu lượng truy cập và biến khách truy cập thành doanh số bán hàng. Chúng tôi không muốn nói quá nhiều - hãy xem các bài đánh giá của chúng tôi và xem khách hàng hiện tại và trước đây đang nói gì về chúng tôi.

Phát triển với chiến lược nhắm mục tiêu hiệu quả về chi phí

Đối với các doanh nghiệp ưu tiên kỹ thuật số, nhắm mục tiêu lại với Google Ads luôn được chứng minh là một cách hiệu quả về chi phí để tạo ra sự tăng trưởng và nhận thức về thương hiệu. Với các quảng cáo hiển thị thông thường thường đòi hỏi một khoản chi phí đáng kể, quảng cáo tiếp thị lại của Google đã trở thành yêu thích của các chủ doanh nghiệp vì phạm vi tiếp cận, tính cụ thể và bản chất thân thiện với ngân sách. Từ nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh và lọc chuyển đổi đến giới hạn tần suất quảng cáo, có nhiều cách khác nhau để giữ chi phí thấp mà vẫn đạt được mục tiêu kinh doanh của bạn.

Tiếp thị lại qua Google Ads có ý nghĩa về mặt tài chính. Nhưng khi bạn kết hợp phương pháp này với trang đích được tối ưu hóa được thiết kế để thúc đẩy chuyển đổi, tỷ lệ trả cho mỗi nhấp chuột của bạn sẽ còn rẻ hơn. Nhóm chuyên gia của chúng tôi có thể hỗ trợ doanh nghiệp của bạn xây dựng một chiến lược tiếp thị gắn kết để đạt được kết quả tuyệt vời.

Chọn đội ngũ digital marketing được ưa thích tại Việt Nam

Để tạo ra lợi nhuận đáng kinh ngạc từ tiếp thị lại bằng Google Ads, bạn cần một nhóm hiểu rõ những gì cần thiết để xây dựng một chiến dịch thành công. Các chiến dịch trực quan của chúng tôi đã mang lại kết quả đáng kể cho khách hàng trong hàng chục ngành công nghiệp, thúc đẩy khách hàng quay lại và hoàn tất việc mua hàng của họ.

Bạn muốn thực hiện bước tiếp theo? Leading cung cấp một trang web miễn phí và kiểm tra tình trạng chuyển đổi sẽ giúp bạn hiểu cách cải thiện tỷ lệ nhấp của mình. Bạn cũng có thể đăng ký kiểm tra Google Ads miễn phí của chúng tôi, cung cấp một báo cáo chi tiết, đánh dấu các từ khóa hoạt động kém hiệu quả và xác định cách nâng cao xếp hạng trang của bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay và xem cách chúng tôi có thể tiếp cận và chuyển đổi khách hàng của bạn hơn bao giờ hết.

Nếu bạn muốn có một chiến lược tiếp thị lại chi tiết được thiết kế để khuyến khích khách hàng cho bạn cơ hội thứ hai, thì nhóm chuyên gia của chúng tôi có thể tạo ra một chiến dịch theo hướng tập trung vào dữ liệu để thu hút mọi người. Tại Leading, chúng tôi giúp doanh nghiệp của bạn luôn đi đầu trong tâm trí khách hàng mục tiêu của mình. Được hỗ trợ bởi nhiều năm kinh nghiệm làm việc với hơn hàng trăm doanh nghiệp hàng đầu, các chiến dịch tiếp thị lại được xây dựng cẩn thận của chúng tôi đã liên tục tiếp cận khách hàng của khách hàng, tăng lưu lượng truy cập và biến khách truy cập thành doanh số bán hàng. Chúng tôi không muốn nói quá nhiều - hãy xem các bài đánh giá của chúng tôi và xem khách hàng hiện tại và trước đây đang nói gì về chúng tôi.

Câu hỏi thường gặp về Quảng cáo Google Remarketing

Với rất nhiều sự cạnh tranh trong không gian kỹ thuật số, tiếp thị lại là một công cụ quan trọng mà các thương hiệu có thể sử dụng để buộc thị trường mục tiêu của họ chọn sản phẩm của họ. Bằng cách hiểu chính xác thị trường mục tiêu của bạn là ai, bạn có thể phát triển niềm tin với khách hàng của mình, cải thiện tỷ lệ nhấp và khuyến khích nhiều lưu lượng truy cập hơn để mua cùng bạn.

Với một vài dòng mã nhanh và “pixel”, giúp theo dõi khách truy cập vào trang web của bạn, cookie trình duyệt lưu trữ các bit dữ liệu ẩn danh có thể được sử dụng để tiếp thị lại. Sau đó, bạn sẽ biết khách truy cập của bạn quan tâm đến sản phẩm và trang nào. Với các đoạn mã bổ sung, bạn có thể tạo các danh mục và danh sách khác để tiếp thị cho các nhóm cụ thể của thị trường mục tiêu của mình, đảm bảo chiến lược hiệu quả về chi phí.

Mỗi chiến dịch đều khác nhau, nhưng tiếp thị lại với Google Ads đã chứng tỏ là một chiến lược hiệu quả cho đại đa số các doanh nghiệp. Với một các chiến lược tiếp thị kỹ thuật số tổng thể, quảng cáo tiếp thị lại luôn tạo ra nhiều lượt chuyển đổi hơn với chi phí mỗi nhấp chuột thấp.