Kết quả từ chúng tôi

Khách hàng hợp tác vớI chúng tôi trên toàn cầu

Vấn đề cần giải quyết

Topdev có trích dẫn một số bài viết hay của cộng đồng về lập trình và IT, do sức mạnh của tên miền và kỹ thuật SEO trên trang web Topdev tốt hơn nên kết quả tìm kiếm của những bài viết được dẫn nguồn này đã có thứ hạng cao hơn so với bài viết gốc .

Việc này gây ra một số hiểu lầm về vấn đền vi phạm bản quyền, từ đó có những nội dung tiêu cực nói về thương hiệu Topdev. Khi người dùng tìm kiếm từ khóa thương hiệu Topdev sẽ thấy nội dung tiêu cực nằm trên trang 1 Google.

Giải pháp của Leading.vn

Team SEO của LEADING xác định các từ khóa nào người dùng tìm sẽ thấy bài những bài viết tiêu cực. Sau đó đánh giá tổng thể về nội dung, backlink, kỹ thuật SEO của bài viết đó để tìm phương pháp tiềm năng đưa những nội dung tích cực vượt qua và xếp hạng cao hơn.

Chúng tôi sử dụng các bài PR trên báo chính thống và Guest post chất lượng để đưa các thông tin nói tốt về thương hiệu, giải thích về vụ việc và đưa ra các dẫn chứng để bảo vệ thương hiệu cho Topdev.